Cysylltu â ni

EU

Up North: Adfer diwylliant Sami

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sami-slide-of-life_18.tif-5097f21d5deb2Croeso i Nuorgam yn y Ffindir, pwynt mwyaf gogleddol yr UE. Mae'r haul yn cusanu'r cwympiadau coffaol wrth ymyl y pentref bach, tra bod bedw mynydd crebachlyd yn gwthio'u hunain trwy'r eira. Mae'r gwanwyn yn dod, ond mae'r gwynt yn dal i fynd o dan y dillad. Yn y lleoliad hyfryd hwn y mae'r Sámi yn byw. Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ym mis Mai - rydym yn ei hailgyhoeddi i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol y Bobl Gynhenid ar 9 mis Awst.

Mae mamwlad Sámi yn gorchuddio rhannau gogleddol y Ffindir, Norwy, Rwsia a Sweden, ond nid yw bywyd bob amser wedi bod yn hawdd i'w thrigolion. Er bod iaith yn hanfodol i bobl Sámi, nid oeddent bob amser yn cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd swyddogol. Fodd bynnag, mae bod mewn Ewrop unedig wedi hwyluso cydweithredu trawsffiniol ac amddiffyn lleiafrifoedd. Yn y Ffindir, Sweden a Norwy mae gan bobl Sámi eu seneddau eu hunain hyd yn oed. Mae Sálak Holmberg yn Sámi ifanc sy'n cymryd rhan weithredol yng ngwleidyddiaeth Sámi a lleiafrif. Un prosiect yr oedd yn ymwneud ag ef a ariannwyd gan yr UE oedd y prosiect YES6 (2007-2013), lle cynlluniodd raglen addysgol wythnos o hyd am bobl frodorol, materion lleiafrifol a gweithredu gwleidyddol. “Rydyn ni cyn lleied yma, ei bod yn bwysig bod yn weithgar yn wleidyddol,” meddai. “Ond mae’n braf ein bod ni Sámis ifanc yn falch o’n gwreiddiau a’n diwylliant. Pan oeddwn i'n blentyn, roedd yn dal i fod y ffordd arall. ”

Rhyw 40 cilomedr i'r de-orllewin o Nuorgam mae Canolfan Wyddoniaeth a Chelf Ailigas, lle mae'r cerddor Annukka Hirvasvuopio-Laiti yn arwain prosiect i sefydlu canolfan addysg oedolion o gerddoriaeth Sámi sydd wedi'i hariannu'n rhannol gan yr UE Nod y ganolfan yw dysgu cerddoriaeth i athrawon Sámi a hefyd hyrwyddo entrepreneuriaeth ddiwylliannol yn y gymuned. "Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig iawn o'n diwylliant. Ond gan fod traddodiadau mewn perygl, credaf y byddai'r addysg hon yn ddefnyddiol iawn i'n diwylliant," meddai Hirvasvuopio-Laiti. Mae'r bobl y tu ôl i Ailigas hefyd yn cynllunio a Canolfan iaith Sámi ar gyfer Utsjoki. Gan fod yr UE wedi ymrwymo i ofalu am ei lleiafrifoedd, ariannwyd y ddau brosiect, yn ogystal ag adnewyddu canolfan Ailigas, yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF Mae'r cronfeydd strwythurol hyn wedi'u cynllunio i leihau'r gwahaniaethau rhwng gwahanol ranbarthau ac i wella amgylchedd cystadleuol rhanbarthau gwannaf yr UE, ac unioni diweithdra.

hysbyseb

“Mae effaith yr UE yn eithaf rhyfeddol i ni, yn enwedig trwy brosiectau sy'n ein galluogi i warchod bywiogrwydd iaith a diwylliant Sámi. Gan ein bod yn fwrdeistref fach, mae ein posibiliadau economaidd ein hunain yn gyfyngedig, ”meddai Eeva-Maarit Aikio, cyfarwyddwr datblygu economaidd yn Utsjoki.

Mae prosiectau yn aml yn cael eu cynnal mewn cydweithrediad â Sweden, Norwy a Rwsia, er nad dwy o'r gwledydd hyn yn yr UE.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd