cefnogaeth Ewrop ar gyfer gweithredu dyngarol

| Awst 19, 2014 | 0 Sylwadau

dc38bce0-277d-43cf-aa46-77350a94f5eaBob blwyddyn ar 19 Awst Diwrnod y Byd Dyngarol yn arsylwi er cof am ddioddefwyr yr ymosodiad ar pencadlys y Cenhedloedd Unedig 'yn Baghdad (Irac) yn 2003 a achosodd farwolaeth y bobl 22 gynnwys y Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig yn Irac Sergio Vieira de Mello .

Yr Undeb Ewropeaidd - y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau - yw'r rhoddwr mwyaf y byd o cymorth dyngarol. Mae gan waith yr UE yn y maes hwn y gefnogaeth aruthrol o ddinasyddion Ewropeaidd: naw o bob deg dweud ei fod yn bwysig bod y cronfeydd yr UE cymorth dyngarol yn ôl yr arolwg Eurobarometer mwyaf diweddar.

Cynorthwyodd y Comisiwn Ewropeaidd 124 miliwn o bobl mewn mwy na gwledydd 90 yn 2013 ac eleni mae'n parhau i gynorthwyo'r rheiny sydd â'r angen mwyaf, gan gynnwys dioddefwyr y gwrthdaro yn Syria, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a De Swdan, goroeswyr o drychinebau naturiol yn Asia , y rhai yr effeithir arnynt gan ansicrwydd bwyd yn y Sahel a phoblogaethau sy'n agored i niwed yn gaeth yn argyfyngau 'anghofio', megis y sefyllfa ffoaduriaid Colombia neu'r gwrthdaro yn Kachin yn Myanmar / Burma.

Mae'r Comisiwn yn darparu ei cymorth dyngarol i'r rhai sydd ei angen fwyaf mewn partneriaeth gyda mwy na 200 sefydliadau dyngarol, gan gynnwys sefydliadau anllywodraethol a rhyngwladol, y Cenhedloedd Unedig a'r cymdeithasau Groes Goch. Trwy undod o ddinasyddion Ewrop, mae miloedd o weithwyr dyngarol yn dod â chymorth a gobaith i ddioddefwyr gwrthdrawiadau a thrychinebau naturiol. mynediad yn ddirwystr ac yn ddiogel i ddioddefwyr yn hanfodol er mwyn achub bywydau rhai sydd mewn angen.

Ymosodiadau ar y cynnydd

Ymosodiadau ar weithwyr dyngarol yn fwy aml nag erioed. Yn 2013, gweithwyr rhyddhad 454 yn ymosod mewn nifer uchaf erioed o ymosodiadau. Mae mwy na thraean (155) o'r dioddefwyr eu lladd (yn dyddio o aidworkersecurity.org fel o 15 2014 Gorffennaf).

staff cenedlaethol yw'r prif darged gyda dim ond un o bob chwech o ddioddefwyr dosbarthu fel gweithwyr dyngarol rhyngwladol (data 2013).

Mae mwy a mwy o weithwyr yn cael eu hunain mewn sefyllfaoedd ansicr ac sydd mewn perygl o ymosodiad treisgar. Mae'r gwaith o dyngarwyr wedi dod yn fwy peryglus ac o ganlyniad dynion, menywod a phlant mewn angen mewn perygl o dderbyn llai neu ddim cymorth. Gall miloedd o bobl agored i niwed yn cael eu gadael heb gymorth achub bywyd os sefydliadau cymorth lluoedd ansicrwydd i atal gweithrediadau neu dynnu'n ôl o ranbarthau peryglus.

Afghanistan yn arwain y bwrdd â digwyddiadau 400 1997 rhwng a 2013 - ddwywaith y nifer o ail wlad ar y rhestr, Somalia.

Mae enghreifftiau diweddar o ymosodiadau ar weithwyr dyngarol

Ers canol-2010 bob mis heb dyngarwyr eithriad wedi dioddef ymosodiad yn Afghanistan. Ym mis Mehefin eleni, wyth deminers NGO eu lladd a thri arall eu hanafu yn wrth weithio ar niwtraleiddio faes ffrwydron.

In Somalia ym mis Rhagfyr 2013, pedwar o feddygon (tair Syria ac un Somali) eu lladd gan gunmen arfog wrth deithio i glinig. Mae dau bodyguards eu lladd a meddyg Syria a meddyg Somali eu hanafu yn yr un ymosodiad.

Yn Jonglei Gwladol mewn De Sudan ym mis Ionawr tri gweithiwr cymorth gwladol eu lladd gan grŵp arfog oedd yn ysbeilio eiddo y Cenhedloedd Unedig a chyrff anllywodraethol.

Er nad ydynt wedi'u cynnwys ymhlith y deg gwlad uchaf yn y tabl uchod, mae'r Gweriniaeth Canolbarth Affrica Mae yn y cyfnod diweddar yn dod yn un o'r gwledydd mwyaf peryglus i weithredu mewn i dyngarwyr. Mae'r sefyllfa o ran diogelwch wedi dirywio ers canol 2013. Ym mis Ebrill eleni, tri dyngarwyr eu lladd gan aelodau arfog gyn-Seleka yn ystod cyfarfod ag arweinwyr cymunedol i drafod gofal meddygol a mynediad. Pymtheg o bobl eraill, pob penaethiaid lleol, eu lladd hefyd.

Mae ymosodiadau ar weithwyr dyngarol barhau mewn Syria. Mae bron gweithwyr dyngarol 60 wedi cael eu lladd ers 2011. Pryderon am ddiogelwch personél a gweithrediadau dyngarol yn parhau i fod mor uchel ag erioed ym mhob rhan o Syria, gyda ymosodiadau ar ambiwlansys a cherbydau y Cenhedloedd Unedig a herwgipio gweithwyr dyngarol.

Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol

Nid yw gweithwyr dyngarol yn cymryd ochr - maent yn helpu'r rheiny sydd angen help waeth beth yw eu cenedligrwydd, crefydd, rhyw, tarddiad ethnig neu ymlyniad gwleidyddol.

Ymosodiadau yn erbyn personél dyngarol yn groes Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol (IHL) sy'n yn egluro'r cyfrifoldebau gwladwriaethau a phartïon di-wladwriaeth yn ystod gwrthdaro arfog ynghylch materion sylfaenol, gan gynnwys yr hawl i dderbyn cymorth dyngarol, diogelu sifiliaid gan gynnwys gweithwyr meddygol a dyngarol ac amddiffyn ffoaduriaid, menywod a phlant. IHL yn rhwymol ar yr holl wladwriaethau ac actorion di-wladwriaeth yn gwrthdaro eto mae'n cael ei dorri yn gynyddol.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn egnïol yn hyrwyddo cydymffurfiaeth â Chyfraith Dyngarol Rhyngwladol. Mae'r cronfeydd hyfforddi Comisiwn Ewropeaidd ym IHL i bersonél sifil a milwrol yn cymryd rhan mewn gweithrediadau rheoli argyfwng yr UE. Er enghraifft, yn 2013 gyfer y Genhadaeth Hyfforddiant UE ym Mali (EUTM).

record dyngarol Ewrop

Gan Ewrop draddodiad hir a balch o wasanaeth dyngarol a dyma'r man geni llawer o sefydliadau rhyddhad enwog yn y byd.

aelod-wladwriaethau'r UE bob amser wedi cymryd rhan ac yn hael i gefnogi dioddefwyr argyfyngau.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd wedi darparu cymorth dyngarol ar gyfer mwy na 40 mlynedd. Yn 1992 ei greu Swyddfa'r Gymuned Ewropeaidd Dyngarol Cymorth (ECHO) "er mwyn sicrhau ymyriad cyflymach a mwy effeithiol." Ym mis Chwefror 2010, daeth ECHO Cyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Gymorth Dyngarol ac roedd Amddiffyn Sifil a Kristalina Georgieva penododd y Comisiynydd cyntaf ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a Ymateb Argyfwng.

Yn ystod ei fandad cyfredol mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynorthwyo mwy na 120 miliwn o ddioddefwyr trychinebau a wnaed gan ddyn a naturiol bob blwyddyn. Mae hyn wedi cael ei gyflawni gyda llai na 1% o gyfanswm cyllideb flynyddol yr UE - ychydig dros € 2 fesul UE dinesydd.

Mwy o wybodaeth

Undod ar Waith
Taflen ffeithiau ar Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol
DATGANIAD / 14 / 238: World Dyngarol Diwrnod 2014: Datganiad gan Gomisiynydd Kristalina Georgieva yr UE
Gwefan Cymorth Dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd a'r Adran Amddiffyn Sifil (ECHO)
Gwefan Cydweithredu Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a Argyfwng Ymateb Comisiynydd Kristalina Georgieva

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, EU, cymorth allanol, Hawliau Dynol, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, gwleidyddiaeth, byd, Diwrnod Dyngarol Byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *