UE yn croesawu WTO dyfarniad yn erbyn mesurau yr Ariannin ar fewnforion

| Awst 22, 2014 | 0 Sylwadau

13687270920775Croesawodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht heddiw (22 Awst) dyfarniad gan banel annibynnol yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) bod amodau penodol oedd yn cyflwyno Ariannin i gwmnïau sydd am fewnforio nwyddau i mewn i'r wlad yn torri'r gyfraith WTO.

Wrth sôn am y dyfarniad, dywedodd Comisiynydd De Gucht: "Rwyf wedi gwneud yn sefyll hyd at diffyndollaeth un o nodweddion fy nghyfnod fel Comisiynydd Masnach UE. Mae'r achos hwn yn anfon signal bwysig nad yw diffynnaeth yn dderbyniol. Galwaf ar yr Ariannin i symud yn gyflym i cydymffurfio â dyfarniad y panel WTO acael gwared ar y mesurau anghyfreithlon hyn, ac agor y ffordd ar gyfer nwyddau UE i gystadlu'n deg ar y farchnad Ariannin. "

Cyflwynodd y UE cwyn swyddogol am y mesurau Mai 2012, ynghyd â'r Unol Daleithiau a Japan. dyfarniad panel WTO heddiw yn cadarnhau honiadau hyn ac yn rhoi rheithfarn glir: Efallai na fydd Ariannin yn gofyn mewnforwyr lleol neu gwmnïau tramor i dderbyn gwahanol arferion gorfodi arnynt gan yr awdurdodau Ariannin fel amod ar gyfer cael caniatâd i fewnforio nwyddau i mewn i'r wlad.

Mae'r arferion hyn yn cynnwys gofynion i:

(A) Offset gwerth eu mewnforio i'r Ariannin gydag o leiaf yr hyn sy'n cyfateb mewn allforion;

(B) cyfyngu ar eu mewnforio, naill ai mewn cyfaint neu mewn gwerth;

(C) yn cyrraedd lefel benodol o gynnwys lleol yn eu cynhyrchu yn y cartref;

(Ch) yn buddsoddi yn yr Ariannin, a;

(D) cadw unrhyw elw a wneir yn yr Ariannin yn y wlad.

Mae'r panel WTO hefyd diystyru yn erbyn gweithdrefn a elwir yn Datganiad Mewnforio Uwch lw ( 'Declaración Jurada Anticipada de Importación', neu DJAI). Mae hyn yn gofyn i gwmnïau i sicrhau cymeradwyaeth gan yr awdurdodau Archentaidd cyn mewnforio nwyddau.

Cyflwynodd Ariannin mesurau fel rhan o'i bolisi 'masnach a reolir' fel y'u gelwir. Nod hyn yw amnewid mewnforion ar gyfer cynnyrch o ffynonellau lleol ac i leihau neu ddileu'r diffygion masnach y wlad â gwledydd neu ranbarthau eraill. dyfarniad y WTO yn sicrhau na all Ariannin gymhwyso'r polisi hwn drwy anwybyddu ei rwymedigaethau o dan y WTO. Mae'r mesurau wedi gosod baich difrifol ar fewnforwyr o gynhyrchion yr UE i Ariannin a hefyd yn amharu ar allu'r cwmnïau tramor i weithredu yn y wlad.

Cefndir

Lansiodd yr UE, Siapan a'r Unol Daleithiau yn WTO achos setliad anghydfod Mai 2012. Nid yw ymgynghoriadau cychwynnol gyda Ariannin ym mis Gorffennaf 2012 oedd yn dod ateb cyfeillgar. O ganlyniad, mae'r WTO sefydlu panel ym mis Ionawr 2013. Erbyn hyn mae pob parti 60 diwrnod i apelio yn erbyn dyfarniad y panel os dymunant. Os nad oes apêl, neu unwaith apêl yn cael ei gwblhau, bydd yn rhaid i Ariannin i ddod ei hun i mewn cydymffurfiaeth drwy newid mesurau hyn, naill ai ar unwaith neu o fewn cyfnod rhesymol o amser. Bydd y cyfnod o amser naill ai yn cael ei drafod rhwng yr Ariannin, yr UE, yr Unol Daleithiau a Japan, neu sefydlog gan gyflafareddwr WTO.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad gan y Panel WTO
Holi ac Ateb: her UE i gyfyngiadau fewnforio Ariannin yn y WTO (6 Rhagfyr 2012)

Datganiad i'r Wasg: UE yn herio cyfyngiadau mewnforio Ariannin (25 2012 May)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Ariannin, Busnes, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Masnach, cytundebau masnach, byd, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *