Cysylltu â ni

EU

Argyfwng yn Irac: Ymateb dyngarol yr Undeb Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

displaced_iraqi_yazidis_cross_the_tigris_from_syria_into_iraq_1Mae'r argyfwng dyngarol yn Irac wedi bod yn dirywio'n gyflym: mae'r gwrthdaro parhaus wedi bod yn gwasgaru poblogaethau ledled y wlad ac yn eu rhoi angen cymorth. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymateb gyda'i holl offer cymorth dyngarol ac yn cydgysylltu ag aelod-wladwriaethau trwy Ganolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn Ewropeaidd (ERCC). Eto i gyd, mae'r argyfwng yn fwy na gallu presennol y gymuned ryngwladol i ymateb.

Mae'r Comisiynydd Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol ac Ymateb i Argyfwng, Kristalina Georgieva, wedi ymweld ag Irac ddwywaith eleni - ym mis Mawrth ac Awst, i asesu'r argyfwng a achosir gan fewnlifiad ffoaduriaid o Syria a'r dadleoliad cynyddol yn Irac, ac i sicrhau bod cymorth dyngarol Ewropeaidd yn cyrraedd dioddefwyr yr argyfwng. Ar ei hail ymweliad â’r wlad ynghyd â Gweinidog Materion Tramor Sweden, Carl Bildt (18-19 Awst), ailddatganodd ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i barhau i gefnogi’r ymateb dyngarol yn y wlad. Pwysleisiodd y Comisiynydd Georgieva yr angen i ehangu'r ymateb hwn yn ogystal â'r gallu i ddarparu cymorth i bawb mewn angen.

Pont awyr ddyngarol

hysbyseb

Mewn ymateb i'r sefyllfa sy'n dirywio'n gyflym yr haf hwn, ar 14 Awst gweithredwyd Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE i hwyluso a chefnogi'r defnydd cyflym o gymorth ac arbenigedd mewn nwyddau i Irac. Sefydlwyd pont awyr ddyngarol i ddarparu eitemau rhyddhad, logisteg ac adnoddau eraill. Mae deg aelod-wladwriaeth wedi bod yn darparu cymorth hanfodol trwy'r bont awyr ddyngarol hon: naill ai'n ddwyochrog neu drwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Y rhain yw Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Sweden a'r Deyrnas Unedig.

Maent wedi darparu eitemau sydd eu hangen ar frys fel pebyll, bagiau cysgu, blancedi, setiau coginio cegin, dognau bwyd, cerbydau, citiau hylendid, generaduron pŵer, a chyflenwadau meddygol. Mae mwy nag ugain hediad sy'n cario bwyd ac eitemau heblaw bwyd wedi cyrraedd Irac o ganlyniad i'r cydgysylltiad hwn.

Symud cymorth dyngarol

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynyddu ei gymorth ariannol ar gyfer yr argyfwng hwn yn raddol hefyd. Mae cymorth yr UE, sy'n cyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed heb wahaniaethu rhwng ethnigrwydd na chrefydd, wedi mwy na phedryblu ers dechrau'r flwyddyn, o € 4 miliwn i € 17m. Mae'r Comisiwn yn ariannu gweithgareddau sy'n targedu'r rhai sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a'r ffoaduriaid, gan gynnwys darparu lloches, bwyd, dŵr a chymorth arall i achub bywyd.

At ei gilydd, mae cefnogaeth ddyngarol yr UE - gan gynnwys cefnogaeth y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau - yn fwy na € 40m ers dechrau mis Awst.

Mae cyllid yr UE yn cefnogi Irac mewn tair her ddyngarol wahanol: y gwrthdaro sectyddol mewnol sydd wedi arwain at ddadleoli dros 2 filiwn o bobl; Ffoaduriaid Irac mewn gwledydd cyfagos a dyfodiad bron i 220,000 o ffoaduriaid o Syria.

Mae'r cymorth hwn, a ymatebwyd i'r ymateb i'r argyfwng presennol, yn ychwanegu at y gefnogaeth ddyngarol bron i € 145m y mae'r Comisiwn wedi'i rhoi i Irac er 2007 i ddarparu ar gyfer ffoaduriaid Irac a Syria sydd wedi'u dadleoli.

Presenoldeb ar lawr gwlad

Mae'r Comisiwn wedi cryfhau ei bresenoldeb dyngarol yn y wlad gydag agor swyddfa maes yn Erbil. Mae'r staff maes a ddefnyddir gan y Comisiwn yn gweithio i ddod â chymorth amserol ac maent yn monitro'r sefyllfa'n gyson i ddarparu ymateb cydgysylltiedig a chyflym i'r nifer cynyddol o bobl mewn angen. Yn ogystal â hyn, mae'r ERCC wedi defnyddio Swyddog Cyswllt a Rheolwr Gwybodaeth i Erbil er mwyn cefnogi cydgysylltu a darparu cymorth mewn nwyddau Ewropeaidd yn y maes.

Cadw gobaith yn fyw: Plant Heddwch yr UE

Ysbrydolwyd menter Plant Heddwch yr UE gan y Wobr Heddwch Nobel a dderbyniodd yr Undeb Ewropeaidd yn 2012. Mae'r fenter yn cynnwys dau brosiect yn Irac, sy'n darparu addysg sylfaenol i blant sy'n ffoaduriaid, am gyfanswm gwerth o € 700 000. Un o'r prosiectau yw am le addas i blant a lle cyfeillgar i bobl ifanc yng ngwersyll ffoaduriaid Domiz. Mae'r llall yn darparu addysg gynradd i 250 o blant ffoaduriaid o Syria rhwng 6 ac 11 oed yn ogystal â gofal seico-gymdeithasol a gweithgareddau addysgol i 150 o blant rhwng 3 a 18 oed.

Cymorth Datblygu parhaus yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i gefnogi datblygiad tymor hir y wlad, trwy fynd i'r afael â gwreiddiau'r trais presennol a mynd ar drywydd sefydlogrwydd strwythurol.

Am y cyfnod 2014-2020, bydd tua € 78 miliwn o gymorth datblygu ar gael i Irac, fel y cyhoeddodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs.

Er gwaethaf yr amgylchedd diogelwch heriol, bydd y cyllid yn canolbwyntio ar gryfhau rheolaeth y gyfraith a pharch at hawliau dynol, cefnogi meithrin gallu mewn addysg gynradd ac uwchradd a chynyddu mynediad at ffynonellau ynni cynaliadwy.

Bydd prosiectau’r UE yn targedu datblygiad sefydliadau democrataidd sy’n cydymffurfio ag egwyddorion Rheol y Gyfraith a Hawliau Dynol ac yn cefnogi mynediad i addysg gyhoeddus genedlaethol ac i ynni ar gyfer y tlawd ac ar gyfer ardaloedd anghysbell.

Bydd dyluniad a gweithrediad y prosiectau hyn yn cael ei addasu i'r datblygiadau yn y sefyllfa ddiogelwch.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol a diogelwch sifil y Comisiwn Ewropeaidd
Yn Arabeg
Gwefan y Comisiynydd Georgieva
IP / 14 / 32: UE yn cyhoeddi ymrwymiadau yn y dyfodol ar gyfer cydweithredu datblygu ag Irac
15/8/2014: Cyngor Materion Tramor Anarferol: Casgliadau'r Cyngor ar Irac

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd