Cysylltu â ni

EU

Heriau yn y Canoldir, gwaith heb ei ddatgan a mewnfudo ar agenda EESC

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

afc8fdfbb6c3998d550c009b348107a5Bydd sesiwn lawn 10-11 Medi Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn mynd i’r afael â heriau strategol yn rhanbarth Môr y Canoldir gyda’r Gweinidog o Falta, Helena Dalli. Bydd y dadleuon gyda dau gynrychiolydd o lywodraeth yr Eidal, yr Ysgrifennydd Gwladol Teresa Bellanova a'r Ysgrifennydd Gwladol Domenico Manzione yn canolbwyntio ar pynciau dadleuol iawn mewnfudo a gwaith heb ei ddatgan yn yr UE. Bydd yr EESC hefyd yn cymryd safiad ar ddeialog gymdeithasol yn yr Undeb Economaidd ac Ariannol.

Gwaith heb ei ddatgan: Atal a Dirywio - Rapporteurs Palmieri a Bontea

Mae gwaith heb ei ddatgan yn tanseilio delfrydau cyfreithlondeb, diogelwch, undod ac mae'n fygythiad i gyfiawnder cymdeithasol a chyllidol, cystadleuaeth y farchnad rydd a symudiad rhydd gweithwyr yn yr UE. Mae'r EESC yn croesawu sefydlu platfform Ewropeaidd i helpu gwledydd yr UE i atal a rhwystro'r ffenomen hon ac mae'n galw ar y Comisiwn newydd i hwyluso mabwysiadu strategaeth gyffredin i'r perwyl hwn. Mwy

hysbyseb

- Pleidleisiad cyn dadl ar 10 Medi am 14h40 gydag Teresa Bellanova, Ysgrifennydd Gwladol yr Eidal dros Bolisi Llafur a Chymdeithasol

Polisïau Mewnfudo'r UE - Rapporteur Iuliano

Ar gais Llywyddiaeth Eidalaidd yr UE, mae'r EESC wedi paratoi barn ar y pwnc hwn y mae cryn ddadlau amdano. Mae'r amser ar gyfer datrysiadau hanner calon yn unig ar ben ac mae'r EESC yn galw am bolisi gwirioneddol gyffredin ar fewnfudo, lloches a ffiniau allanol gyda ffrâm amser tymor canolig a hir. Dylid rhoi blaenoriaeth i gael gwared ar rwystrau a gwahaniaethu yn y farchnad lafur, gan ystyried y sefyllfa ddemograffig a'r boblogaeth sy'n heneiddio yn Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r EESC yn annog Ymagwedd Fyd-eang at Ymfudo a Symudedd (GAMM) a chasglu partneriaethau symudedd cytbwys sy'n rhwymo'n gyfreithiol. Mwy

hysbyseb

- Pleidleisiad cyn dadl ar 10 Medi am 4.45 yp gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Eidal dros y Domenico Manzione Mewnol

Deialog gymdeithasol yn yr Undeb Economaidd ac Ariannol (EMU) - Rapporteur Dassis

Mae Senedd Ewrop wedi gofyn am farn yr EESC ar strwythur a threfniadaeth y ddeialog gymdeithasol yn yr EMU. Mae a rhaid i ddeialog gymdeithasol fod yn rhan gynhenid ​​o bolisïau twf a chyflogaeth yr UE, yn enwedig mewn mesurau i oresgyn yr argyfwng. Mae llywodraethu economaidd ac integreiddio cymdeithasol yn rhannau annatod o greu twf a swyddi. Gall deialog gymdeithasol chwarae rhan bendant wrth warantu adferiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy yn holl wledydd yr UE, gan helpu i gynhyrchu swyddi o ansawdd uchel a llwyddo gyda diwygiadau economaidd a chymdeithasol. Mwy

Ar 11 Medi yn 9h30 EESC bydd Arlywydd Malosse yn cynnal dadl gyda’r Gweinidog o Falta sydd â gofal am Ddeialog Gymdeithasol, Materion Defnyddwyr a Rhyddid Sifil Helena Dalli ar heriau strategol yn rhanbarth Môr y Canoldir.

Sesiwn Llawn EESC - 10 ac 11 Medi 2014
Adeilad Charlemagne (Comisiwn Ewropeaidd), ystafell S3, Brwsel

Gwyliwch y sesiwn lawn yma. Mae'r agenda lawn ar gael yma.

Dylid trafod barnau eraill a phleidleisio yn ystod y sesiwn lawn:

  • Papur Gwyrdd ar Iechyd symudol - Caño Aguilar
  • Strategaeth Diogelwch Morwrol yr UE - Bredima
  • Strategaeth yr UE ar gyfer y Rhanbarth Adriatig ac Ioniaidd -Palmieri
  • Buddsoddiad Cymdeithasol - Rodert
  • Ymateb i Fenter Dinasyddion Ewrop 'Mae dŵr a glanweithdra yn hawl ddynol! Mae dŵr yn dda cyhoeddus, nid nwydd "'- Le Nouail Marlière

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd