Cysylltu â ni

EU

Comisiynwyr Vassiliou a Geoghegan-Quinn yn croesawu Gwobr Nobel am wobr Cemeg i ymchwilydd ariennir gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nobel_medalHeddiw (2014 Pctober) dyfarnwyd Gwobr Nobel Cemeg 8 ar y cyd i Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner "am ddatblygu microsgopeg fflwroleuedd uwch-ddatrys". Tra bod yr Athrawon Betzig a Moerner yn gweithio yn yr UD, mae'r Athro Hell yn Almaeneg ac yn gweithio yn Sefydliad Cemeg Bioffisegol Max Planck yn Göttingen a Chanolfan Ymchwil Canser yr Almaen yn Heidelberg.

Trwy gydol ei yrfa, mae'r Athro S. Hell wedi derbyn cefnogaeth gan yr UE Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu (MSCA). Roedd ef ei hun yn gymrawd MSCA ym Mhrifysgol Turku ym 1996-1997, ac yna'n gydlynydd ar gyfer tair cymrodoriaeth unigol MSCA. Ar ben hynny, cymerodd ef a'i gydweithwyr ran mewn prosiectau cydweithredol a ariannwyd gan yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Ewropeaidd Androulla Vassiliou, sy'n gyfrifol am y cynllun MSCA, a'r Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn: "Rydym yn llongyfarch Stefan W. Hell, Eric Betzig, a William E. Moerner ar eu cyflawniad. Mae ymchwilwyr rhagorol fel Stefan W. Hell yn enghraifft wych o'r hyn y gall symudedd ymchwil Ewropeaidd ei gyflawni, a thrwy ei fentora i ymchwilwyr MSCA iau, yn meithrin rhagoriaeth yn y genhedlaeth newydd o ymchwilwyr yn Ewrop. Mae'r MSCA yn cefnogi symudedd ymchwilwyr, a thrwy hynny ganiatáu iddynt gaffael gwybodaeth a sgiliau newydd ar wyddoniaeth flaengar. "

hysbyseb

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Unigol ôl-ddoethurol i Stefan W. Hell ym 1996. Yna daeth yn fentor i sawl cymrawd addawol Marie Skłodowska-Curie. Daeth ei brosiect MSCA diweddaraf i ben mor ddiweddar â mis Mai 2014.

Daw'r cyhoeddiad am y Wobr Nobel i'r Athro Hell ddeuddydd yn unig ar ôl i'r wobr eleni mewn Ffisioleg neu Feddygaeth fynd John O’Keefe, Mai-Britt Moser ac Edvard I. Moser (MEMO / 14 / 564). Y ddau Mai-Mae Britt ac Edvard Moser yn derbyn grantiau Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, ac mae'r tri wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE gan gynnwys MSCA.

Ar ben hynny, cydweithiodd Hiroshi Amano, un o enillwyr eleni’r Wobr Nobel mewn Ffiseg a ddyfarnwyd ar 8 Hydref, yn agos yn y gorffennol gyda Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Marie Skłodowska-Curie a ariannwyd gan yr UE.

hysbyseb

Cefndir

Mae Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie yn cefnogi datblygiad gyrfa a hyfforddiant ymchwilwyr - gyda ffocws ar sgiliau arloesi - ym mhob disgyblaeth wyddonol, yn seiliedig ar symudedd traws-genedlaethol a thraws-sectoraidd. Yr MSCA fydd prif raglen yr UE ar gyfer hyfforddiant doethuriaeth, gan gefnogi 25,000 o ymgeiswyr. Mae hyn yn cynnwys cyllido ar gyfer doethuriaethau diwydiannol, doethuriaethau ar y cyd, a mathau arloesol eraill o hyfforddiant ymchwil sy'n gwella cyflogadwyedd. Anogir ymchwilwyr profiadol i dreulio amser y tu allan i'r byd academaidd, mewn mentrau a sefydliadau eraill, yn ystod eu cymrodoriaethau.

Bydd gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie, sy'n cynnig cyfleoedd a hyfforddiant datblygu gyrfa ymchwil rhyngwladol rhagorol i ymchwilwyr hynod dalentog, yn dyfarnu cyfanswm o € 6.16 biliwn am y cyfnod 2014-2020 o dan Horizon 2020, rhaglen ariannu ymchwil € 80 biliwn yr UE. Mae prosiectau MSCA, a reolir gan Asiantaeth Gweithredol Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd, yn cefnogi nod yr Undeb Ewropeaidd i gyflawni miliwn yn fwy o swyddi ymchwil erbyn 2020.

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r wasg Gwobr Nobel
Horizon 2020
Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie
Undeb Arloesi a Ewrop 2020 Strategaeth
Asiantaeth Gweithredol Ymchwil

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd