Cysylltu â ni

EU

ASEM: Kazakhstan yn ganolog i Ewrasia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

457299266-kazakhstans-llywydd-meithrinfa-nazarbayev-gettyimagesYsgogiad Kazakhstan nid yw wedi pasio heb ei werthfawrogi yn Asia-Ewrop Cyfarfod (ASEM) 2014, ym Milan, Yr Eidal 16-17 Hydref. Er ei fod yn canolbwyntio'n bennaf ar broblemau y datrys gwrthdaro yn yr Wcrain a'r diogelwch diogelwch ynniau, y degfed meeting o gynrychiolwyr y gwledydd o ddau roedd gan gyfandiroedd ddigon o le i ymgysylltu â exchaae of modelau cydweithredu llwyddiannus. 

Thdatblygiadau rhwng Denodd Ewrop a Kazakhstan sylw un o'r rhai mwyaf ffrwythlon, gan osgoi $ 50 biliwn mewn masnach. Mae'r Cawr Canol Asia fu'r unig wlad o'r rhanbarth a wahoddwyd i tei broffil uchel digwyddiad, yn dod ei Partner 52nd. Y Kazakhstan roedd croeso cynnes i bresenoldeb ar ran cyfranogwyr a threfnwyr, yn benodol Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman van Rompuy.

Daeth  ASEM canolbwyntio ar gydweithrediad ariannol, economaidd ac ariannol; materion o pryder byd-eang as terfysgaeth a drefnu troseddau, epidemigau; a sylweddol attention wedi ei neilltuo i trafodaeth materion rhyngwladol. O fewn cyd-destun rhyngwladol cymhleth y Mae 'syniad Ewrasiaidd' yn aros yr elfen allweddol yn natblygiad y berthynas rhwng Asia ac Ewropdod yn gyncgwerthfawr iawn yng nghyd-destun yr argyfwng ariannol byd-eang, hynny yn dal i gael effaith negyddol ar y marchnadoedd rhyngwladol, gan gynnwys Ewrop a Asia

hysbyseb

Myfyrio ar y sefyllfa, Arlywydd Kalaskstan Nursultan Nazarbayev (llun) yn pwysleisio pwysigrwydd pennaf cyfnewid a chydlynu ymdrechion y gymuned ryngwladol yn Rhondda Cynon Taf goresgyn tdirwasgiad, a oedd yn cyffwrdd â llawer o wledydd, pwysleisiodd fod y gwelliannau economaidd yn dibynnu'n uniongyrchol ar allu arweinyddiaeth i ymgymryd â gwaith cyffredin, gyda mentrau rhyngwladol fel ASEM yn darparu platfform cadarn.

Y cyfnewidiadau dwys gyda Phrydain, Japan, yr Almaen, China, De Korea. Hwngari, yr Eidal a'r Iseldiroedd - yr olaf yw'r buddsoddwr mwyaf yn Kazakhstan hyd yn hyn (22% FDI) - wedi digwydd o fewn y fframwaith ASEM a'i gadarnhau a diddordeb mawr yn cydweithrediad â Kazakhstan. Ni ddaeth y llwyddiant ar hap, ond o ganlyniad wedi'i deilwra polisïau, gan ddechrau gyda mesurs i wella'r hinsawdd fuddsoddi yr haf hwn: sefydlogi cyfraddau treth, cyflwyno eithriad treth a hwyluso cyfundrefnau fisa, daeth pob un o'r rhain â chanlyniadau gweladwy. Hyn yn annog buddsoddiadau yn Kazakhstan i agor safbwyntiau newydd i fynd i'r afael â'r dirwasgiad, sy'n creu cymhellion ar gyfer datblygu economaidd.

Y diddordeb mewn buddsoddiadau deallus yn Kazakhstan wedi ei amlygu yn Mae ASEM wedi'i wreiddio yn y gwlad aml-sector polisi wedi'i anelu at symud ymlaen mewn ymgysylltiadau â Rwsia yn 2008 Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EEU) ym mis Mai a chyda'r Undeb Ewropeaidd, tra'n llofnodi'r Cytundeb estynedig in Hydref.

hysbyseb

Llofnodwyd y cytundeb Partneriaeth a chydweithrediad (PCA) in Brwsel cyn cyfarfod ASEM Bydd creu cyfle unigryw i Ewrop gyfnewid gyda'r EEU trwy Kazakhstan, sy'n wirioneddol werthfawr yng nghyd-destun y berthynas sy'n dirywio rhwng Rwsia a'r Gorllewin dros Wcráin. Mae rhai dadansoddwyr wedi labelu'r dull hwn drwy Kazakhstan fel penderfyniad i ddod yn 'Swistir yr hen Undeb Sofietaidd'.

Wedi'i leinio â'r Cefnogaeth yr UE i Derbyniad Kazakhstan i'r W.Sefydliad Masnach orld (WTO), bydd y gwarediad hwn yn parhau i denu buddsoddiad creu yn gadarnhaol effaith economaidd, ehangu a dyfnhau cydweithredu ymhellach, yn ogystal â nodi ffyrdd newydd o rhyngweithio.

In ei anerchiad yn ASEM, yr Arlywydd Nazarbayev o'r enw ar gyfer uno'r agendâu Ewropeaidd ac Asiaidd mewn ymateb i heriau byd-eang, cofleidio potensial integreiddio rhanbarth Ewrasia. Y yr angen i newid y patrwm ar gyfer cydweithredu rhyngwladol yn parhau i fod yn hollbwysig, Pwysleisiodd Nazarbayev, yn beirniadu proteisfel rhwystr ar y ffordd i ddatrysiad gwirioneddol yr argyfwng presennol.

Ttrawsnewid y bensaernïaeth ariannol fyd-eang, goresgyn anghydbwysedd yn y sector ariannol a datblygu model effeithiol ar gyfer rheoleiddio llifoedd cyfalaf rhyngwladol yw'r llall offeryn i oresgyn yr argyfwngEr enghraifft, Almaty - prifddinas ddeheuol Kazakhstan - mae ganddo botensial i ddod yn gwlwm, i dynhau Ewrop ac Asia gyda'i gilydd mewn canolfan ariannol ryngwladol ddeinamig newydd, a tbydd adfywiad Silk Road yn darparu Ewrop â'r llwybr byrraf a mwyaf diogel i Asia i hwb masnach.

Mae angen i Asia ac Ewrop ailddarganfod ei gilydd ac adeiladu sylfaen sylfaenol newydd o gydweithredu. Gellid cyflwyno platfform ar gyfer gweithredu rhyngwladol ym maes economeg a chyllid tuag at y Kazakhstan menter, 'GGlobal '.

Kazakshtan's parodrwydd i ddarparu'r holl gymorth posibl i hyrwyddo deialog a chydweithrediad ar y cyfandir yn swnio'n eithriadol o werthfawr yng nghanol y ddadl ar ddatrys gwrthdaro yn yr Wcrain - it dylid eu datrys yn gyfan gwbl drwy'r broses negodi, cadarnhaodd Nazarbayev, ac mae Kazakhstan yn gwneud ei waith gorau oll hyrwyddo heddwch a sefydlogrwydd yn Ewrasia.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd