Cysylltu â ni

EU

Aelodau o Senedd Ewrop yn herio prif bolisi tramor newydd yr UE ar Rwsia a gweithredu galw o sancsiynau Magnitsky yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mas-MagnitskyMae mwy nag ugain o ddirprwyon yn Senedd Ewrop wedi ysgrifennu at Federica Mogherini, pennaeth polisi tramor newydd yr UE, yn gofyn iddi weithredu argymhelliad Senedd Ewrop i gosbi 32 o bobl sy’n ymwneud ag arestio, arteithio a llofruddio cyfreithiwr Rwsiaidd Sergei Magnitsky sy’n chwythu’r chwiban.

“Rydym yn ysgrifennu atoch mewn perthynas ag Argymhelliad Senedd Ewrop i’r Cyngor ar 2 Ebrill 2014 ar sefydlu cyfyngiadau fisa cyffredin ar gyfer swyddogion Rwseg sy’n ymwneud ag achos Sergei Magnitsky. … Fel pennaeth newydd y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd, pa gamau agosaf ydych chi'n bwriadu eu cymryd i ddilyn yr argymhelliad hwn? " meddai dirprwyon Senedd Ewrop yn eu llythyr at Mogherini. “Gofynnwn ichi nawr yn eich sefyllfa newydd ateb y cwestiynau hyn fel y gall Senedd Ewrop wedyn ystyried beth i'w wneud nesaf i sicrhau nad oes unrhyw orfodaeth bellach yn achos Magnitsky."

Ers llofruddiaeth Sergei Magnitsky yn y ddalfa heddlu yn Rwseg bum mlynedd yn ôl, yr unig gamau arwyddocaol a gymerwyd yn Rwsia fu treial ar ôl marwolaeth Sergei Magnitsky ei hun a chau’r ymchwiliad i’w farwolaeth, a ganfu “dim arwyddion o droseddu” a rhyddhau pob swyddog rhag cyfrifoldeb. Caewyd yr ymchwiliad yn dilyn ymyrraeth gyhoeddus yr Arlywydd Putin mewn cynhadledd i’r wasg ym mis Rhagfyr 2012, lle honnodd na chafodd Magnitsky ei arteithio ond “bu farw o drawiad ar y galon”.

hysbyseb

Mae achos Sergei Magnitsky ac amhurdeb y swyddogion Rwsiaidd dan sylw wedi dod yn symbol o’r system llygredd endemig a chyfiawnder sy’n methu yn Rwsia, ac wedi tynnu sylw at y cam-drin y mae dinasyddion Rwseg yn ei wynebu wrth herio’r awdurdodau. Arweiniodd yr achos at fudiad dramatig yng nghymdeithas sifil Rwseg, gan alw ar y Gorllewin i greu canlyniadau i'r rhai dan sylw ac yn benodol i osod sancsiynau ar ffurf gwaharddiadau fisa a rhewi ar asedau ym manciau'r Gorllewin.

Mewn ymateb i orfodaeth Rwseg, ar 2 Ebrill 2014, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad heb unrhyw wrthwynebiadau yn ei gwneud yn ofynnol i Wasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop, corff materion tramor yr UE, gynnig y sancsiynau i Gyngor Gweinidogion yr UE.

Ers i'r penderfyniad gael ei basio, ni chymerwyd unrhyw gamau gan y Farwnes Catherine Ashton, pennaeth blaenorol Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE.

hysbyseb

Yn ogystal â gweithredoedd Senedd Ewrop yn achos Magnitsky, pasiodd yr Unol Daleithiau “Ddeddf Atebolrwydd Rheol y Gyfraith Sergei Magnitsky” ym mis Rhagfyr 2012, gan osod sancsiynau ar swyddogion craff Rwseg. Yn ogystal, pasiodd Cynulliad Seneddol yr OSCE a Chynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE), sefydliadau rhyngwladol sy'n cynnwys hyd at 57 o wledydd, benderfyniadau yn annog eu haelodau a'u seneddau cenedlaethol i fabwysiadu cwrs tebyg i'r Unol Daleithiau trwy weithredu sancsiynau Magnitsky .

Roedd Sergei Magnitsky yn gyfreithiwr 37 oed ac yn gwnsler allanol ar gyfer y Gronfa Hermitage, a gafodd ei arteithio i farwolaeth yn nalfa Gweinidogaeth Mewnol Rwseg ar ôl iddo dystiolaethu am gyfranogiad swyddogion y Weinyddiaeth Mewnol yn lladrad cwmnïau ei gleient a’r lladrad $ 230 miliwn. Cafodd y swyddogion o Rwseg a oedd yn gyfrifol am ei arestio, ei arteithio a'i ladd eu rhyddhau o unrhyw gyfrifoldeb, eu hyrwyddo a'u haddurno ag anrhydeddau gwladol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Ymgyrch Cyfiawnder Magnitsky.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd