Cysylltu â ni

Frontpage

perthnasoedd Caeth: Heriau newydd, cyfleoedd a chyd-ddibyniaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

15444500049_a24fd12b96_cBy Màs Mboup

3ydd argraffiad of Daeth Iwerydd Deialogau, Marrakech (2426- Hydref 2014): Er bod y blaenorol argraffiadau wedi met yn Rabat, y Cronfa Marshall Almaeneg y Unol Daleithiau (GMF) a OCP Canolfan Bolisi in Moroco (OCPPC), cyd-sylfaenwyr y blynyddol Iwerydd Deialogau fforwm, Penderfynodd i chwythu eu trydydd set o canhwyllau ym Marrakech, Mae dinas imperialaidd a elwir yn gyffredin fel y 'R‘Dinas’, un bod y mawr Beirdd Sufi Arabaidd Roedd gan eisoes llysenw y 'Perlog de Moroco '.

Daeth argraffiad 2014 marciwyd i ddechrau by newid mawr yn y trefniadol a phrotocol dyfeisiau. Dau wynebau newydd ymddangos. O GMF, Karen Donfried, sydd wedi bod newydd Hyrwyddwyd i pen y sefydliad yn dilyn Craig Kennedy: roedd hi'n gallu i ddod a ffresni, sensitifrwydd a yn anad dim a cyffyrddiad benywaidd. Ar y Moroco ochr, Karim El Aynaoui, rheoli cyfarwyddwr y OCP Canolfan Bolisi Mae gan yn wych cario ymlaen y gwaith of Mostafa Terrab. Rhwng y ddauBeth yr hollbresennol Ian Lleiaf, executive dyfarwyddwr of GMF's Brwsel office, a ddaeth â'r angenrheidiol cyflymder a thempo.

hysbyseb

Nid oedd unrhyw wych cynnwrf yn y rhaglennu but, ar y llaw arall, roedd parodrwydd amlwg i fynd hyd yn oed ymhellach, yn enwedig yn y dewis o pynciau a arbenigwyr galw am y gwahanol paneli. Ac, fel bob blwyddyn, llawer o westeion oddi wrth bawb dros y byd gwneud y daith i trafod materion amrywiol, yn enwedig y canolog thema 'Partneriaethau strategol in y Basn yr Iwerydd '.

Diogelwch bwyd a datblygu amaethyddol; delio gyda terfysgol gweithredoedd; y ymladd yn erbyn troseddu cyfundrefnol ar y môr; y dynameg economaidd twf a datblygiad in ardal yr Iwerydd; heriau yn rhannau o'r byd yn cael ei effeithio gan gylchol argyfyngau; y ymladd yn erbyn cynhesu byd eang, y ôl-Bali agenda o'r WTO. Participants trafod syniadau ar yr holl faterion hyn yn ystod y fforwm, y ddau yn y cyfarfod llawn Sesiwn ac yn ystod y sesiynau thematig, sydd dwyn ynghyd grwpiau bach o arbenigwyr. Felly, roedd cyflwyniadau gan personoliaethau amlwg. Ymhlith y rhain roedd Youssef Amrani (Moroco), Olusegun Obasanjo (Nigeria), Jean-David Levitte (Ffrainc), Aminata Toure (Senegal), Laura Chinchilla (Costa Rica), Jorge Castaneda (Mecsico-USA) a Miguel Angel Moratinos (Sbaen).

Ebola

hysbyseb

Yr Affricanaidd cyfandir oedd eto dan y chwyddwydr.The Ebola epidemig, sydd at calon yr agenda ryngwladol, wedi canfod ei ffordd i mewn i'r trafodaethau. Fe helpodd hyn i gymryd stoc o'r sefyllfa, yn enwedig o ran y gwledydd o Gorllewin Affrica (Gini, Liberia a Sierra Leone) lle mae'r firws wedi dryllio llanast.

Srhanddeiliaid ceisio darparu lucid diagnosis, a yna cynigiwyd rhai syniadau ar sut i cefnogi'r cymuned ryngwladol yn ei chwilio am briodol ymatebion i goresgyn y clefyd. Y panel on Ebola wedi darparu cyfle i arbenigwyr ac eraill iechyd y cyhoedd gweithwyr proffesiynol o gefndiroedd amrywiol i gymharu eu ymagweddau, rhannu eu profiadau ac yna ateb cwestiynau gan y cyhoedd.

"Beth yw'r heriau diogelwch iechyd byd-eang a beth sy'n rhaid i ni gwneud ar y cyd," gofyn Deborah Birx, Llysgennad yr UD ar gyfer y US Cynllun Brys y Llywydd ar gyfer Rhyddhad AIDS. "Waeth beth lle Chi Efallai, mae angen i chi i gael system rhybuddio cynnar, ni allwn dim ond dibynnu arno y Sefydliad Iechyd y Byd, Mae'n yn gyfrifoldeb i y byd i gyd, " hi ychwanegodd. Raj Panjabi (o Liberia), Prif Swyddog Gweithredol o Olaf Mile Iechyd, corff anllywodraethol sy'n gweithio i ehangu mynediad i ofal iechyd yng nghefn gwlad Affrica, cytunwyd. Ychydig yn chwerw, tynnodd y canlynol casgliad: "If gawson ni degau wedi treulio o filiynau o ddoleri ar gyfer gofal meddygol mewn pentrefi in Guinea, Sierra Leone a Liberia, dylem gwario biliynau o ddoleri o nawr, a byddem wedi arbed mwy o fywydau."

Uchafbwynt arall oedd yr Egin Arweinwyr rhaglen a oedd lansio yn ystod y fforwm. gyda mwy o welededd na blwyddyn diwethaf, it a grëwyd momentwm go iawn drwy cenhedlaeth o arweinwyr ifanc, Pwy yw uchelgeisiol a yn barod i "wneud brwydr " gyda eu henuriaid ac eisiau i wneud a bendant cyfraniad i adeilad partneriaethau.

Ac, olaf ond nid lleiaf, roedd a cgwrthdroad gyda Aminata Toure. Cyfle i'r trên prif minister o Senegal, gyferbyn Jim Kolbe - uwch transatlantig fellow - a cyn llawn cynulleidfa , i gyfeirio amrywiol materion, fel llywodraethu da adnoddau (megis o Senegal), ffenomenon llygredd yn Affrica a materion yn ymwneud â iechyd atgenhedlu, yn ogystal a swyddogaethau rheoleiddio yn y rôl o sifil Affricanaidd cymdeithas.

Iwerydd Deialogau 2014 fwy neu lai daeth i fyny disgwyliadau. Mewn amgylchedd wedi'i farcio gan lawer o bryderon yn ymwneud Ebola, GMF a y OCP Canolfan Bolisi cynnal da sefydliad yn y forum yn ôl y disgwyl. Ar y llaw arall, y sesiynau Roedd gan teilyngdod bod â mwy o ffocws, gan ddarparu y cyfle i cyfranogwyr i drafod llawer o pynciau, tra ar adegau eraill Roedd yna as a teimlad o fod yn gaeth i mewn y "traddodiadol UDA-Ewrop o Frwsel ", i aralleirio a ymadrodd a ddefnyddir gan John Yearwood, World golygydd of Daeth Miami Herald.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd