Cysylltu â ni

EU

Kazakhstan: 'Llwybr Ysgafn' i Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

4281291_origMae'r gwaith o adeiladu seilweithiau trafnidiaeth a chanolfannau modern cysylltu Western Tsieina i Europe, datganodd by Llywydd Nursultan Nazarbayev ar 11 Tachwedd, a newydd datblygiad Kazakhstan ar raddfa fawr programme - newyddion da i economïau yr UE, yn y byd economaidd ac ariannol byd-eang crisis. Dechreuodd y syniad o wregys economaidd sy'n cysylltu dwy wareiddiad trwy Kazakhstan ddeunyddio'n gyflym, o ystyried y manteision mawr o ran economi, diogelwch, sefydlogrwydd a heddwch yn y rhanbarth, a'r effaith ar y tirlun rhyngwladol mwy.

Adeiladu cyfleusterau terfynell ar dir a phorthladdoedd cysylltu â Mae'n rhaid ymchwilio i Tsieina, Iran, Rwsia a'r UE, meddai'r Arlywydd Nursultan Nazarbayev yn ei anerchiad i'r genedl. Mae'r ymdrech wedi bod lansio fel cyflym ac amserol ymateb i ostwng prisiau olew, sydd wedi lleihau'r elw allforio yn y pwrs wladwriaeth.

"Bydd y blynyddoedd i ddod yn gyfnod o brofion yn fyd-eang. Bydd pensaernïaeth y byd i gyd yn cael ei newid," Dywedodd Nazarbayev. Mae Kazakhstan, fel rhan o'r economi fyd-eang a gwlad sy'n agos at 'uwchganolbwynt tensiwn geopolitical, yn profi effaith negyddol yr holl brosesau hyn, gyda yn dirywio olew prisiau ar farchnadoedd y byd ac yn gyffredinol twf economaidd yn arafu. Lluniwyd y rhaglen 'Llwybr Ysgafn' i wyrdroi'r duedd negyddol hon.

hysbyseb

Mae'r cysyniad gwirioneddol o wneud y mwyaf o effeithiau manteision daearyddol y sir sydd wrth wraidd Ewrasia yn barhad rhesymegol o'r strategaeth a fabwysiadwyd gan yr arweinyddiaeth - mae ail-gyfansoddi 'Silk Road' yn ei fersiwn fodern wedi bod yn oleufa polisi tramor Kazakh yn ystod dau ddegawd o annibyniaeth. Fodd bynnag, dechreuodd y freuddwyd wireddu’n gyflym pan ddatganodd yr Arlywydd Xi Jinping, yn ystod ei ymweliad ag Astana, mai creu gwregys economaidd oedd prif fenter Tsieineaidd 2013, gan ddod â $ 600 biliwn y flwyddyn i mewn. Mae creu gwregys economaidd wedi'i integreiddio'n dda i gysyniad ideolegol Astana mwy o Kazakhstan fel man cyfarfod delfrydol dwy wareiddiad: gan ei fod yn gyfarwydd iawn â gwerthoedd a systemau gwleidyddol Ewropeaidd a Tsieineaidd, mae Kazakhstan yr un mor ymgysylltu.

Mae isadeiledd creu i gwella masnach rhwng Dwyrain a Gorllewin eisoes yn denu diddordeb buddsoddwyr tramor, gan gynnwys y Banc Canolog Ewropeaidd (ECB), ond mae eu hargyhoeddi o welliant amodau perthnasol yn hanfodol. Ar gyfer y flwyddyn nesaf, according i Lwybr Ysgafn rhaglen, oddeutu 360 miliwn ewro Bydd yn dyrannu i gwblhau'r gwaith o adeiladu'r set gyntaf o tir porthladds isadeiledd parthau economaidd arbennig - Khorgos - Porth y Dwyrain ar ffin Tsieineaidd a'r Technoparc Petrocemegol Diwydiannol Cenedlaethol yn Atyrau ger Môr Caspia a Taraz, wrth ymyl ffin Kyrgyzstan. Mae'r tri ganolfannau yn cyd-fynd â strategaeth y diwygiad Silk Road.

Nid oes fawr o amheuaeth ynghylch y prosiectau seilwaith ' llwyddiants - mae Banc Canolog Ewrop yn un o lawer o sefydliadau rhyngwladol sydd â diddordeb mewn buddsoddi yn economi Kazakhstan, gyda datblygu seilwaith yn byrhau'r taflwybr o nwyddau o Tsieina i Ewrop yn dod â enillion economaidd yn byrhau yn sylweddol yr amser a gymerir ar gyfer darparu nwyddau.

hysbyseb

Effaith hollbwysig creu'r seilwaith yw effaith ar ddiogelwch a sefydlogrwydd yn y rhanbarth, gyda'r rhanbarthau cysylltiedig yn sefydlogi'r sefyllfa wleidyddol yn naturiol. Fodd bynnag, dylai'r gwaith trafnidiaeth ac isadeiledd gael ei baru â hwyluso rheolau tollau a chysylltiadau pobl i bobl, gyda'r olaf yn ganolbwynt sylw arbennig yr arlywydd Nazarbayev, wrth ystyried symud pobl yn rhydd fel polisi allweddol ar gyfer y pellach. datblygiad cytûn cysylltiadau rhyngwladol. Disgwylir i'r trafodaethau parhaus ar hwyluso fisa gyda'r UE gynhyrchu gwelliannau mawr eu hangen yn effeithlonrwydd y rhaglen ar gyfer economïau Ewropeaidd.

Un ymdrech arall yn y ddeialog gwareiddiad yw'r ASTANA EXPO 2017 sydd ar ddod - mae parhau i adeiladu'r cyfadeilad yn derbyn arian ychwanegol, gan gynnwys symiau ar gyfer ehangu maes awyr Astana trwy ychwanegu terfynellau newydd i ddyblu ei allu i groesawu'r cyfranogwyr o'r Dwyrain a'r Gorllewin. i barhau â'r rôl y mae Kazakhstan yn ei hystyried yn bont rhwng gwareiddiadau.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd