fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau
Adeiladu ac fap o EwropMae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd).

"Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn glir yn erbyn ymrwymiad y G20 i ymatal rhag gosod cyfyngiadau llafur ac i gael gwared ar y rhai presennol. iawndal Diffyndollaeth cadwyni gwerth byd-eang; bod yn agored masnach yw hyn yr ydym ei angen os ydym i gadw yr adferiad yn mynd, yn enwedig ar adegau o ansefydlogrwydd economaidd a gwleidyddol byd-eang, "Dywedodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström. "Fel gydnabod gan yr Uwchgynhadledd yn Brisbane, mae angen bellach yn aelodau G20 i roi prawf go iawn o'u hymrwymiad ar y cyd i fod yn agored mewn masnach."

Yn ystod y misoedd 13 a gwmpesir gan yr adroddiad, a fabwysiadwyd aelodau G20 a phartneriaid masnachu UE allweddol eraill cyfanswm o 170 mesurau masnach-anghyfeillgar newydd. Y gwledydd sydd wedi mabwysiadu'r mesurau mwyaf o'r fath yn Rwsia, Tsieina, India ac Indonesia. Ar yr un pryd, dim ond 12 rhwystrau masnach sydd eisoes yn bodoli wedi cael eu dileu. Mae hyn yn golygu bod cannoedd o mesurau diffynnaeth a fabwysiadwyd ers dechrau'r dirywiad economaidd yn parhau i rwystro masnach y byd, er gwaethaf yr ymrwymiad G20.

Mae nifer o fesurau cymhwyso wrth y ffin ac yn gyflym rhwystro masnach -already llynedd uchel - parhau i gynyddu, gyda Rwsia sy'n gwneud cais y nifer uchaf o fesurau unigol yn effeithio ar fewnforion. Mae nifer o gyfyngiadau allforion newydd hefyd wedi codi, tuedd sy'n arbennig o bryderus. Mae pob gwlad yn dibynnu ar adnoddau naturiol gilydd a gall arferion o'r fath gael canlyniadau niweidiol ar gyfer marchnadoedd nwyddau byd-eang a chadwyni gwerth.

Gwledydd hefyd troi yn amlach i drethiant mewnol gwahaniaethol, rheoliadau technegol neu ofynion lleoleiddio i darian eu marchnadoedd rhag cystadleuaeth dramor. Cyflwynodd Tsieina y nifer uchaf o fesurau o'r fath.

Buddsoddwyr a darparwyr gwasanaeth hefyd yn parhau i gael ei effeithio gan gyfyngiadau o ran mynediad i farchnadoedd tramor. Yn olaf, mae'r duedd i gyfyngu cyfranogiad gwmnïau tramor mewn tendrau cyhoeddus yn dal yn gryf, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau.

Am yr Adroddiad

Mae Adroddiad 11th ar fesurau a allai fasnach-cyfyngol yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1 Mehefin 2013 a 30 Mehefin 2014 ac yn cwmpasu 31 o brif bartneriaid masnachu UE: Algeria, Yr Ariannin, Awstralia, Belarus, Brasil, Canada, Tsieina, Ecuador, Yr Aifft, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Mecsico, Nigeria, Pacistan, Paraguay, Philippines, Rwsia, Saudi Arabia, De Affrica, De Korea, y Swistir, Taiwan, Gwlad Thai, Tiwnisia, Twrci, Wcráin, UDA, a Vietnam.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi adroddiad bob blwyddyn i gymryd stoc o gydymffurfio â'r ymrwymiad gwrth-gwarchodol a wnaed gan wledydd G20 ym mis Tachwedd 2008. Mae'r UE yn gwbl ymrwymedig i'r addewid a wnaed ar y pryd. Mae'r adroddiad yn ategu canfyddiadau'r adroddiadau monitro 2013 2014-a gyhoeddwyd ar y cyd gan WTO, UNCTAD a'r OECD.

Mae'r Uwchgynhadledd G20 gynhaliwyd ar 15 16 a Tachwedd 2014 yn Brisbane ailddatgan bod y frwydr yn erbyn diffyndollaeth yn ymrwymiad craidd y G20.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad unfed ar ddeg ar Allai Mesurau Cyfyngol Masnach
Mwy o wybodaeth ar polisi'r UE i agor marchnadoedd
Comisiynydd Cecilia Malmström ar Twitter

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Masnach, cytundebau masnach, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *