Cysylltu â ni

EU

Dylai Senedd Ewrop gydsynio i'r UE-Georgia cymdeithas fargen, meddai Pwyllgor Materion Tramor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

e3c0e6e8a9fa2af9c93d0d4c638cf0d2Dylai Senedd Ewrop roi ei chydsyniad i Gytundeb Cymdeithas yr UE-Georgia ym mis Rhagfyr, dywedodd y Pwyllgor Materion Tramor mewn pleidlais ddydd Llun (17 Tachwedd). Y fargen, wedi'i llofnodi ar 27 Mehefin 2014, yn anelu at sefydlu cysylltiad gwleidyddol dwfn ac integreiddio economaidd rhwng yr UE a Georgia, gan arwain at agor eu marchnadoedd yn raddol. Mae'n cynnwys Cytundeb Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr.

Argymhellodd y pwyllgor trwy bleidleisiau 48 i un, gyda thri yn ymatal, y dylai'r Senedd gyfan roi ei goleuni gwyrdd i'r fargen yn ei bleidlais ym mis Rhagfyr.

Y fargen yw’r drydedd yn y genhedlaeth newydd o gytundebau cymdeithas y gofynnir i Senedd Ewrop eu cadarnhau, ar ôl y rhai gyda’r Wcráin a Moldofa.

hysbyseb

Cryfhauing sefydliadau democrataidd

Mewn penderfyniad drafft cysylltiedig, a lywiwyd yn y Senedd gan Andrejs Mamikins (S&D, LV) ac a gefnogwyd gan 49 pleidlais i dair, gyda phedwar yn ymatal, mae'r pwyllgor yn croesawu diwygiadau barnwrol diweddar a ddyluniwyd i gryfhau sefydliadau democrataidd Georgia. Mae hefyd yn tanlinellu bod yn rhaid gwahanu'r tair cangen pŵer yn effeithiol a bod pob erlyniad yn dryloyw, yn gymesur ac yn rhydd o gymhelliant gwleidyddol. Mae ASEau yn tynnu sylw at y gefnogaeth gref yn y gymdeithas Sioraidd i ddemocrateiddio’r wlad ymhellach.

Cymod cenedlaethol

hysbyseb

Rhaid i’r awdurdodau Sioraidd geisio sicrhau cymod cenedlaethol, ychwanega ASEau, gan rybuddio yn erbyn unrhyw gamddefnydd o’r system farnwrol i rwystro gwrthwynebwyr gwleidyddol, y maent yn ofni a allai danseilio ymdrechion Georgia i hybu ei democratiaeth. Mae’r testun yn annog pob grym gwleidyddol yn y wlad i osgoi offeryniaethu’r system gyfiawnder a gwneud cyhuddiadau o “gyfiawnder dethol” yn y dyfodol, wrth gadw i fyny â’r frwydr yn erbyn llygredd a chamddefnyddio swydd gyhoeddus.

Abkhazia a De Ossetia

Rhaid i'r Cytundeb Cymdeithas fod yn berthnasol i diriogaeth gyfan Georgia, a gydnabyddir yn rhyngwladol, meddai ASEau. Maent hefyd yn galw ar yr UE i fod yn fwy gweithredol wrth ddatrys gwrthdaro ac wrth sicrhau bod y sgyrsiau Genefa sydd â'r dasg o fonitro gweithrediad cytundeb cadoediad Awst 2008 yn sicrhau canlyniadau. Mae'r pwyllgor hefyd yn condemnio ffinio fel y'i gelwir, hy ehangu'r tiriogaethau dan feddiant er anfantais i Georgia, a gweithredoedd eraill sy'n rhwystro adeiladu hyder.

Cysylltiadau â Rwsia

Mae ASEau yn cefnogi camau Georgia i wella ei chysylltiadau â Rwsia ac yn galw ar Rwsia i gymryd rhan yn adeiladol wrth ddatrys gwrthdaro yn heddychlon. Dylai Rwsia hefyd barchu sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol Georgia yn llwyr a gwrthdroi ei chydnabyddiaeth o Abkhazia a rhanbarth Tskhinvali / De Ossetia a rhoi diwedd ar eu galwedigaeth, ychwanega ASEau.

Y camau nesaf

Bydd y tŷ llawn yn pleidleisio yn Strasbwrg ym mis Rhagfyr a ddylid cadarnhau'r cytundeb ac ar y penderfyniad an-ddeddfwriaethol sy'n cyd-fynd ag ef. Mae rhannau o'r Cytundeb, gan gynnwys y Cytundeb Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr, wedi'u defnyddio dros dro ers 1 Medi 2014. I ddod i rym, mae angen i'r Cytundeb hefyd gael ei gadarnhau gan holl seneddau cenedlaethol aelod-wladwriaethau'r UE.

Yn y gadair: Elmar Brok (EPP, DE)

Mwy o wybodaeth

Testun Cytundeb Cymdeithas yr UE-Georgia
Cysylltiadau UE-Georgia (EEAS)

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd