Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Ebola_virus_viriony UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola.

Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda chyllideb o € 2 biliwn dros y deng mlynedd nesaf i ymladd clefydau heintus mewn gwledydd sy'n datblygu. Ar gyfer hyn, bydd yr UE yn cyfrannu € 683 miliwn gan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi yr UE, ac o gwmpas € 1.5bn yn dod o wledydd Ewrop. EDCTP2 yn cyhoeddi dechrau cyfnod newydd o gydweithio rhwng Ewrop ac Affrica ym maes ymchwil feddygol gyda gwledydd o ddau gyfandir gweithio fel partneriaid cyfartal.

Dywedodd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesedd Comisiynydd Carlos Moedas: "Clefydau heintus fel AIDS, malaria Ebola neu yn fygythiad mawr byd-eang, ond maent yn taro cymunedau tlawd galetaf. Mae'r achos diweddaraf Ebola yn ein hatgoffa bod angen mwy o ymchwil i ddarganfod meddyginiaethau a brechlynnau newydd a fydd yn helpu i arbed miliynau o fywydau. Heddiw, Ewrop ac Affrica yn cynyddu eu hymdrechion i frwydro yn erbyn y lledaeniad clefydau heintus at ei gilydd. Gyda'r buddsoddiad o EUR 700 miliwn gan Horizon 2020, bydd yr UE yn rhoi hwb i ymdrechion ymchwil i atal epidemig newydd yn y dyfodol. "

Dywedodd yr Athro John Gyapong, aelod bwrdd Cymdeithas EDCTP: "Mae geni EDCTP2 yn amserol iawn. Mae Clefydau Heintus a Esgeulusir ac Ymchwil Gwyddoniaeth Gweithredu bellach wedi'u cynnwys. Mae hyn yn gyfle gwych i wledydd Affricanaidd wella'u systemau darparu gofal iechyd trwy wyddoniaeth dda. Mae'r rhagolygon yn wir yn llachar iawn. "

Mae'r Gymdeithas EDCTP bellach yn cynnwys 13 gwledydd Ewropeaidd (Awstria, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Lwcsembwrg, Yr Iseldiroedd, Norwy, Portiwgal, Sbaen, ac yn y Deyrnas Unedig) a gwledydd Affrica 11 (Cameroon, Gweriniaeth y Congo, mae'r Gambia, Ghana, Mozambique, Niger, Senegal, De Affrica, Tanzania, Uganda, a Zambia). Mali, Burkina Faso, Sweden a'r Swistir ar fin ymuno hefyd.

Prif nodweddion y rhaglen EDCTP2 yw:

  • Mwy o gyllideb: € o 1 biliwn mewn EDCTP1 at € 2 biliwn yn EDCTP2. Mae'r UE wedi cynyddu ei gyfraniad o € 200 683 i € miliwn.
  • cwmpas estynedig: Nid EDCTP2 yn unig yn cwmpasu HIV / AIDS, malaria a thwbercwlosis ond epidemigau hefyd yn dod i'r amlwg yn arbennig o berthnasol i Affrica, fel Ebola, yn ogystal â rhai afiechydon heintus a pharasitig hesgeuluso. Gall bellach yn cefnogi pob cam o ddatblygu a phrofi clinigol, o gam i gam i mi IV. Mae hyn yn rhoi'r potensial i ariannu triniaeth newydd o'r eiliad y mae'n gadael y fainc y labordy hyd at ei gymeradwyo rheoleiddiol llawn a gwyliadwriaeth dilynol.
  • ymgysylltu cryfach o gyllidwyr allanol: bydd buddsoddiad gan gyllidwyr preifat a chyhoeddus eraill yn cael ei gynyddu. € 70 miliwn godwyd gan y sector preifat yn EDCTP1, ond y nod ar gyfer EDCTP2 yw cyrraedd € 500m. Mae'r UE eisoes wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda'r Bill a Melinda Gates Foundation, ac mae ar fin arwyddo cytundeb tebyg gyda'r Sefydliad Calouste Gulbenkian.

Cefndir

Clefydau heintus a pharasitig megis HIV / AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola yn gyffredin yn Affrica Is-Sahara lle maent yn effeithio yn arbennig y boblogaeth dlawd, tlawd a dioddef o ddiffyg maeth. Mae bron i un biliwn o bobl, llawer ohonynt yn blant, yn dioddef o afiechydon hyn a bob blwyddyn maent yn achosi miliynau o farwolaethau. HIV / AIDS ei ben ei hun yn lladd mwy na 1.5 miliwn o bobl bob blwyddyn, tra bod malaria a thwbercwlosis gyda'i gilydd yn lladd tua 2.1 miliwn o bobl. Yn 2013, amcangyfrifir bod 6 miliwn o bobl yn byw gyda HIV yn Ne Affrica, a oedd yn cynrychioli 17% o'r bobl sydd wedi'u heintio yn fyd-eang.

Ni all y broblem ei datrys gan y farchnad yn unig - nid yw busnesau yn aml yn barod i gymryd y risg a buddsoddi mewn datblygu a chynhyrchu meddyginiaethau sydd eu hangen fwyaf gan y tlodion, ond gyda ffurflenni ansicr ar y costau ymchwil a datblygu.

Mae'r bartneriaeth EDCTP yn cywiro methiant y farchnad hon ac mae angen i ddatblygu a phrofi meddyginiaethau newydd yn y boblogaeth a fydd yn y pen draw yn eu defnyddio. Erbyn diwedd 2012, EDCTP wedi ariannu prosiectau sy'n cynnwys 246 ymchwilwyr o sefydliadau 259 mewn gwledydd Affrica a 30 16 Ewropeaidd Is-Sahara.

Mwy o wybodaeth

EDCTP
Horizon 2020
Undeb Ewropeaidd i roi hwb i ymchwil Ebola gyda € 24.4 miliwn
Lansio'r rhaglen Ebola + € 280 miliwn gan y Mentrau Meddyginiaethau Arloesol

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Clefydau, Ebola, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, Cymorth tramor, gwleidyddiaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *