Cysylltu â ni

EU

Diwrnod Rhyngwladol y Gwirfoddolwyr, 5 2014 Rhagfyr: Ymateb i adroddiad synthesis cyffredinol ysgrifennydd y Cenhedloedd Unedig ar ôl-2015

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo_eng_boldWrth nodi Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ar 5 Rhagfyr, Gwasanaeth Tramor Tramor (VSO) croesawu pwyslais ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar wirfoddoli yn yr adroddiad a ryddhawyd ar yr agenda ar ôl 2015. “Trwy gydnabod bod gwirfoddoli yn fodd pwerus nid yn unig i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a lliniaru tlodi, ond hefyd o roi pobl wrth galon ymdrechion datblygu, rydym yn codi lleisiau miliynau o bobl ledled y byd am y tro cyntaf,” meddai VSO Global Cynghorydd Polisi ac Eiriolaeth ar ôl 2015 Priya Nath.

Hyd yn hyn mae gwirfoddoli wedi bod yn rhan anweledig o sut mae'r MDGs wedi'u darparu. Mae miliynau o bobl bob dydd yn gwirfoddoli fel rhoddwyr gofal neu'n neilltuo eu hamser a'u hegni i sicrhau bod gan aelodau mwyaf bregus eu cymunedau fynediad at wybodaeth hanfodol neu eu helpu i wneud tasgau syml bob dydd. Rhaid i ni nawr ddefnyddio'r cyfle hwn i gydnabod a chefnogi'r actorion anweledig hanfodol hyn wrth ddatblygu.

Mae'r VSO hefyd yn croesawu'r ffaith bod yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn yr adroddiad hwn wedi edrych y tu hwnt i'r dulliau ariannol a thechnegol ar gyfer gwireddu'r agenda ddatblygu nesaf ac mae hefyd wedi cydnabod pwysigrwydd 'pŵer pobl'.

hysbyseb

Busnes anorffenedig

Mae'n dda gweld bod Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a'i dîm wedi gwrando'n agos ar y bobl sydd wedi bod yn dweud bod mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhywiol a gwireddu hawliau menywod yn parhau i fod yn un o'r heriau allweddol ym mhob rhanbarth o'r byd a rhaid ei gydnabod. Ond, fel y dywed ei hun yn yr adroddiad hwn, nid oes unrhyw ranbarth yn y byd lle mae cydraddoldeb rhywiol llawn wedi'i wireddu felly mae hyn yn parhau i fod yn fusnes anorffenedig brys.

“Rydyn ni'n gwybod na all unrhyw wlad ddatblygu os yw hanner ei phoblogaeth wedi'i chloi allan, ac nid yw menywod, sy'n ffurfio hanner poblogaeth y byd, yn grŵp lleiafrifol. Rhaid i'r fframwaith ddarparu ar gyfer cyfranogiad (a dylanwad) llawn, ystyrlon a chyfartal menywod ar bob lefel o wneud penderfyniadau mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol wedi colli cyfle i dynnu sylw at y galw byd-eang bod darpariaeth glir yn y Nodau newydd ar gyfer sicrhau llais cyfartal i fenywod ym mhob penderfyniad sy’n effeithio ar eu bywydau, eu cymunedau a’u byd, “meddai Priya Nath, Polisi Byd-eang. a Chynghorydd Eiriolaeth (Ôl-2015), VSO

hysbyseb

Yn ystod y misoedd i ddod, byddwn yn sicrhau bod cymdeithas sifil yn cymryd rhan weithredol yn y broses rynglywodraethol sydd i fod i ddechrau ym mis Ionawr. Mae'n bwysig nad oes unrhyw agwedd ar osod yr agenda ddatblygu nesaf hon yn cael ei gwneud y tu ôl i ddrysau caeedig neu ei gadael yn syml i 'arbenigwyr technegol'.

Bydd VSO hefyd yn dilyn trafodaethau gan aelod-wladwriaethau ac yn awyddus i weld a yw'r aelod-wladwriaethau'n defnyddio'r agwedd ar ddulliau anariannol o weithredu.

“Mae hyn yn hanfodol er mwyn gwireddu’r math hwn o ddatblygiad sy’n canolbwyntio ar bobl yr ydym mor sylfaenol yn credu ynddo,” ychwanegodd Nath.

Adroddiad Synthesis y Cenhedloedd Unedig ar Agenda Ôl-2015

Mae VSO ar Ddiwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr yn rhedeg y Ymgyrch Camu Ymlaen,  gofyn i bobl o bob oed a chenedligrwydd ymgymryd â'r her ac ymuno â'r miliynau o bobl gyffredin ledled y byd sy'n gwneud pethau anghyffredin. Gwyliwch y Ffilm #Step Forward

VSO yw prif sefydliad datblygu rhyngwladol annibynnol y byd sy'n gweithio trwy wirfoddolwyr i frwydro yn erbyn tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu. Mae dull effaith uchel VSO yn cynnwys dod â phobl ynghyd i rannu sgiliau, meithrin galluoedd, hyrwyddo dealltwriaeth a gweithredu rhyngwladol, a newid bywydau i wneud y byd yn lle tecach i bawb. 

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd