Cysylltu â ni

EU

Datganiad gan y Comisiynydd Christos Stylianides ar brinder cyllid y Rhaglen Bwyd y Byd i Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AP428963175563Gwnaeth y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides y datganiad a ganlyn: "Rwy'n destun pryder mawr i atal cymorth bwyd Rhaglen Fwyd y Byd (WFP) ar gyfer mwy na 1.7 miliwn o ffoaduriaid o Syria mewn gwledydd cyfagos, oherwydd prinder cyllid dramatig. 
“Mae'r toriad hwn mewn cymorth bwyd yn ein hatgoffa'n llwyr o effaith ysgubol y drasiedi ddyngarol fwyaf hon yn ein hoes, sydd wedi gadael bron i 200,000 o bobl yn farw a mwy na 12 miliwn angen cymorth dyngarol brys.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd ar y cyd wedi arwain yr ymateb rhyngwladol i argyfwng Syria gan eirioli ar bob lefel yn y Pencadlys ac yn y maes am gymorth rhyngwladol ar raddfa fawr a chost-effeithiol ac yn darparu mwy na € 3 biliwn i gefnogi. Daw € 666 miliwn o'r Cyllideb ddyngarol y Comisiwn Ewropeaidd, y darparwyd € 115m ohoni i weithrediadau WFP yn y rhanbarth, gan wneud WFP yn bartner dyngarol ail-fwyaf, ar ôl yr UNHCR.

"Mae'r UE wedi ymrwymo'n ddwfn i'r bartneriaeth adeiladol hon ac yn cael ei brawychu gan y toriad sydyn ym mhiblinell bwyd a chynhaliaeth y WFP yn enwedig ar ddechrau'r gaeaf. Rydym yn dilyn pob llwybr i gynyddu'r defnydd o adnoddau. Byddwn yn dyrannu ar unwaith swm ychwanegol o € 5.5m mewn cyllid dyngarol i WFP, gan ddod â'n cyllid cyffredinol o WFP ar gyfer Syria hyd at € 18m yn 2014. Ynghyd â chyllid ar gyfer partneriaid eraill yn y rhanbarth fel UNICEF, y Groes Goch Ryngwladol, yr UNHCR a nifer o gyrff anllywodraethol , byddwn yn talu mwy na € 155m eleni. Ond yn amlwg nid yw'n ddigonol. Rwy'n dilyn y sefyllfa'n agos; ar hyn o bryd rwy'n teithio gyda fy nghydweithwyr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd yr UE Federica Mogherini a'r Comisiynydd Johannes Hahn i Dwrci, lle byddwn yn gwneud hynny. cael cyfle hefyd i ymweld â ffoaduriaid o Syria.

"Mae'n realiti trist bod anghenion dyngarol a chost gweithrediadau dyngarol yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ac wedi creu diffyg dramatig rhwng yr anghenion a'r arian sydd ar gael. Er mai Syria yw'r drasiedi ddyngarol fwyaf sy'n ein hwynebu heddiw, mae'r dioddefaint a gynhyrchir gan y gwrthdaro yn Mae Irac, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a’r Wcráin, yr argyfwng yn Ne Sudan, heb sôn am epidemig Ebola yng Ngorllewin Affrica i gyd yn galw ar ein cydsafiad. Rydym yn dyst i storm berffaith o drasiedïau dyngarol nas gwelwyd ers yr Ail Ryfel Byd.

hysbyseb

"Mae cyllidebau dyngarol wedi'u hymestyn y tu hwnt i'r terfyn ac mae cyllideb yr UE ar bwynt wasgfa. Rwy'n argyhoeddedig y bydd y gymuned rhoddwyr rhyngwladol, gan gynnwys aelod-wladwriaethau'r UE, yn camu i'r her ac yn symbylu arian ar gyfer dioddefwyr gwrthdaro a thrychinebau. Ar ben hynny. gwahodd pob rhoddwr ac asiantaeth y Cenhedloedd Unedig i eistedd gyda'i gilydd ar gyfer cynllunio 2015 i atal diffyg o'r fath rhag digwydd eto. "

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd