Cysylltu â ni

Frontpage

WFP resumes cymorth bwyd i ffoaduriaid Syria fel gyriant codi arian yn fwy na nod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AP821689269347Cyhoeddodd Rhaglen Bwyd y Byd y Cenhedloedd Unedig (WFP) heddiw (9 Rhagfyr) ei bod yn adfer cymorth bwyd i ffoaduriaid o Syria mewn gwledydd cyfagos diolch i fynegiant enfawr o gefnogaeth gan y cyhoedd, y sector preifat a gwledydd sy'n rhoi.

Erbyn canol mis Rhagfyr, bydd eu talebau bwyd electronig - a elwir hefyd yn e-gardiau - yn cael eu llwytho i fyny gyda chyfartaledd o US $ 30 i bob aelod o'r teulu fel y gallant eu defnyddio ar unwaith i ffoaduriaid Syria yn Libanus, Gwlad yr Iorddonen, Twrci, Irac a'r Aifft. prynu bwyd o siopau lleol.

Ar ôl atal cymorth bwyd i bron i 1.7 miliwn o ffoaduriaid o Syria ar 1 Rhagfyr, lansiodd WFP ymgyrch codi arian cyfryngau cymdeithasol uchelgeisiol gan ddefnyddio’r hashnod #ADollarALifeline a gododd filiynau gan unigolion, y sector preifat a llywodraethau.

hysbyseb

Ymhlith unigolion sy'n cyfrannu ar-lein trwy wfp.org, y trydydd nifer fwyaf yn ôl cenedligrwydd oedd Syriaid, ar ôl Americanwyr (cyntaf) a Chanadaiaid (ail). Roedd yr ymgyrch ar-lein yn cynnwys cân Aloe Blacc Dwi Angen Doler fel y trac sain ar gyfer y fideo #ADollarALifeline a lansiodd ar sianeli cyfryngau cymdeithasol. Cyfrannodd bron i 14,000 o unigolion a rhoddwyr sector preifat mewn 158 o wledydd UD $ 1.8 miliwn o ddoleri.

O ganlyniad i'r ymgyrch, hyd yma mae WFP wedi codi mwy na $ 80 miliwn - gan gynnwys cyfraniadau gan lywodraethau - gan ragori ar y nod i godi $ 64m ym mis Rhagfyr a chaniatáu i werth llawn yr e-gardiau gael eu dosbarthu i ffoaduriaid y mis hwn, gyda rhai cronfeydd yn parhau hyd at fis Ionawr.

“Mae'r alltudio cefnogaeth hwn mewn cyfnod mor fyr yn ddigynsail,” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol WFP, Ertharin Cousin. “Rydyn ni'n arbennig o ddiolchgar i'r nifer o aelodau unigol o'r cyhoedd a gyrhaeddodd i'w pocedi eu hunain i anfon beth bynnag y gallen nhw i helpu ffoaduriaid o Syria sydd wedi colli popeth. Fe ddangoson nhw y gall hyd yn oed cyn lleied â doler wneud gwahaniaeth. ”

hysbyseb

Mae tudalen rhoddion WFP yn dal i fod ar waith yma a gall y cyhoedd barhau i gyfrannu at gymorth achub bywyd WFP ar gyfer Syriaid sydd wedi'u dadleoli.

Cyhoeddir cyfraniadau gan lywodraethau rhoddwyr yn fuan.

Ymunodd llawer o asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig â WFP i hyrwyddo'r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. Cysegrodd Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR), UNICEF a Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cydlynu Materion Dyngarol, ymhlith asiantaethau eraill, eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i helpu i godi arian ac i ddod ag ymwybyddiaeth i'r effaith ddifrifol y byddai atal cymorth bwyd yn ei atal. wedi bywydau 1.7 miliwn o ffoaduriaid o Syria.

Ers i’r gwrthdaro yn Syria ffrwydro yn 2011, mae WFP wedi llwyddo, er gwaethaf ymladd a phroblemau mynediad, i ddiwallu anghenion bwyd miliynau o bobl wedi’u dadleoli y tu mewn i Syria a hyd at 1.7 miliwn o ffoaduriaid yng ngwledydd cyfagos Libanus, Gwlad yr Iorddonen, Twrci, Irac a Yr Aifft.

Gall fideo o ansawdd darlledu o ffoaduriaid o Syria a chymorth bwyd WFP, gan gynnwys rhestr saethu, fod lawrlwytho yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd