Cysylltu â ni

EU

UE camau fyny cymorth i ffoaduriaid Syria yn Nhwrci

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Syria-ffoaduriaid-protest-a-004Gyda niferoedd cynyddol o ffoaduriaid o Syria yn ceisio noddfa yn Nhwrci, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei gymorth gyda € 10 miliwn yn ychwanegol mewn cyllid dyngarol y tu mewn i Dwrci a thu mewn i Syria trwy gymorth trawsffiniol o Dwrci. Cyhoeddwyd yr arian fel Uchel Gynrychiolydd yr UE ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Federica Mogherini a Chomisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides yn ymweld â gwersyll ar gyfer ffoaduriaid o Syria yn nhref ffiniol Kilis, de-ganol Twrci, a mynychu dosbarthiad o gymorth a ariennir gan yr UE ar gyfer ffoaduriaid.

Dywedodd HRVP Federica Mogherini: "Rydym yn cynyddu ein cymorth i bobl Syria ac i'r cymunedau Twrcaidd sy'n croesawu ffoaduriaid o Syria. Mae Ewrop yn sefyll yn gadarn gyda Thwrci ac yn benderfynol o chwarae ei rôl i'r eithaf i ddod â datrysiad gwleidyddol parhaol i'r rhanbarth hwn. strategaeth argyfwng a dyngarol ".

"Gadewch imi fynegi fy ngwerthfawrogiad dwfn am yr ymdrechion aruthrol gan Dwrci a'i phobl, sydd wedi dangos eu gallu enfawr i undod â phobl Syria yn eu hamser mwyaf o angen," meddai'r Comisiynydd Stylianides. "Mae Ewrop yn sefyll yn gadarn gyda Thwrci. Rydym yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i'n cefnogaeth barhaus i'r boblogaeth ffoaduriaid yn y wlad, a dyna pam rydyn ni'n cynyddu ein cymorth".

hysbyseb

Bydd yr arian dyngarol newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn helpu ffoaduriaid sy'n byw y tu allan i wersylloedd gyda rhaglenni cymorth arian parod, cymorth materol i newydd-ddyfodiaid a gofal iechyd.

Cefndir

Ers dechrau'r argyfwng yn Syria, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfrannu € 187.5 miliwn i gefnogi ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae mwyafrif yr adnoddau a ddyrannwyd yn gynnar yn yr argyfwng wedi helpu ffoaduriaid y tu mewn i wersylloedd. Yn 2014 canolbwyntiwyd yn bennaf ar gefnogi ffoaduriaid sy'n byw y tu allan i wersylloedd, yn enwedig newydd-ddyfodiaid, gan fod mwyafrif helaeth y boblogaeth ffoaduriaid yn 2014 yn byw y tu allan i wersylloedd.

hysbyseb

Mae gan y Comisiwn arbenigwyr dyngarol yn Nhwrci sy'n monitro effaith argyfwng Syria. Yn gynharach yn 2014, galluogodd y presenoldeb hwn y Comisiwn i gynorthwyo Twrci yn brydlon pan groesodd mwy na 200 000 o ffoaduriaid o Syria a oedd yn ffoi o Kobane ei ffin, yn ogystal â phan ffodd ton newydd o ffoaduriaid o Irac i Dwrci o'r trais yn eu gwlad.

Mae cyllid y Comisiwn hefyd yn darparu addysg sylfaenol i blant ifanc o Syria. Mae offerynnau’r UE, yn benodol yr Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn trwy ei raglen weithredu flynyddol ar gyfer Twrci (IPA) 2014, yn darparu € 9.9m ar gyfer mynediad i addysg i ffoaduriaid o Syria.

Mae rhaglen IPA ychwanegol ar gyfer Twrci gyda chyllid o € 40m yn cael ei datblygu ar hyn o bryd, gyda'r nod o wella mynediad at wasanaethau, cryfhau gwytnwch y cymunedau sy'n eu cynnal yn ogystal â hwyluso integreiddio ffoaduriaid. Bydd hefyd yn cefnogi adeiladu gallu uniongyrchol i Lywodraeth Twrci ym maes rheoli ymfudo. Bydd y rhaglen yn cael ei gweithredu gan rai o asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig yn y tymor canolig (blynyddoedd 2016/2017) ond yn y tymor byrrach (2015) bydd Offeryn Sefydlogrwydd yr UE (IcSP) yn mynd i'r afael â materion tebyg gyda chyllid o € 17m yn gyffredinol, a chyda chyfranogiad Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM).

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd