ASE yn dweud bod y sector preifat 'rôl allweddol wrth brwydro malaria

| Ionawr 28, 2015 | 0 Sylwadau

DEVADywed Uwch ASE Prydain, Nirj Deva, fod gan y sector preifat “rôl allweddol” i’w chwarae wrth helpu i frwydro yn erbyn malaria a thlodi.

Wrth siarad yn Senedd Ewrop, rhybuddiodd y dirprwy Ceidwadol blaenllaw hefyd fod ymdrechion i fynd i’r afael â’r afiechyd hyd yma wedi “methu â harneisio” y “potensial rhyfeddol” a berir gan y sector preifat.

Roedd Deva yn brif siaradwr mewn digwyddiad ddydd Mawrth (27 Ionawr) a drefnwyd gan Novartis, y cwmni gofal iechyd byd-eang.

Clywodd y cyfranogwyr, er bod nifer yr achosion o falaria wedi lleihau, mae'r afiechyd yn dal i ladd plentyn bob munud yn Affrica.

Mae'r frwydr yn erbyn malaria, chweched nod datblygu'r mileniwm, wedi'i nodi fel y mwyaf llwyddiannus o'i fath, gan arwain at ostyngiad marwolaeth o ryw 47% rhwng 2000 a 2013, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd.

Er gwaethaf hyn, dywedwyd wrth y ddadl, mae pobl 500,000 yn flynyddol yn dal i ildio i'r afiechyd a bu farw 584,000 yn 2013 yn unig.

Mae'n arbennig o gyffredin mewn plant o dan bump oed, y mae rhai 7% ohonynt yn dioddef problemau niwrolegol cysylltiedig a pharhaol.

O'r atgyfodiadau 75 o falaria ers 1930, mae'r mwyafrif wedi'u priodoli i ddirywiad mewn cyllid, meddai.

Dywedodd Deva, cyn AS ac ASE am 12 o flynyddoedd, “Mae gan y sector preifat ran allweddol i’w chwarae yn nyfodol polisi datblygu. Mae potensial anhygoel y gellir ei atafaelu trwy weithio gyda nhw.

“Maen nhw'n cynnig adnodd amhrisiadwy i'r gymuned ddatblygu ond rydyn ni wedi methu â harneisio'r potensial rhyfeddol hwn."

Canmolodd Novartis am ei waith “aruthrol” yn y frwydr yn erbyn malaria.

Siaradwr arall oedd Dr Linus Igwemezie, o Fenter Novartis Malaria, un o raglenni mynediad at feddyginiaeth mwyaf y diwydiant gofal iechyd.

Dywedodd fod y cwmni “yn parhau i fod yn ymroddedig i reoli ac, yn y pen draw, dileu’r afiechyd marwol hwn.”

Ers 2001, gan weithio gydag ystod o sefydliadau, mae Novartis, meddai, wedi darparu mwy na 600 miliwn o driniaethau i oedolion a phlant, heb elw, i fwy na gwledydd malaria-endemig 60

Ers 2009, mae Novartis wedi darparu dros 600 miliwn o driniaethau, yr oedd mwy na 200 miliwn ohonynt yn driniaethau a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer plant, heb elw i wledydd malaria-endemig. Nid yw erioed o'r blaen wedi dosbarthu cymaint o driniaethau pediatreg mewn amserlen mor fyr i blant sy'n dioddef o falaria

Dywedwyd wrth y cyfarfod hefyd am “Power of One”, ymgyrch codi arian digidol fyd-eang sy'n galluogi pobl ledled y byd i helpu i roi diwedd ar farwolaethau plant o falaria, clefyd y gellir ei atal a'i drin.

Mae'r clefyd wedi cael ei gydnabod gan Sefydliad Iechyd y Byd fel maes blaenoriaeth ym maes iechyd y cyhoedd.

Mae'r ymgyrch, a lansiwyd i'r cyhoedd ym mis Medi 2013, yn defnyddio technolegau cymdeithasol, symudol ac e-fasnach, gan alluogi'r cyhoedd i brynu triniaethau i blant yn Zambia.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *