Mewn un mis Israeliaid yn mynd i'r polau i ethol 20th Knesset

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Benjamin Netanyahu-Mewn un mis Israeliaid fynd i bleidleisio i ethol y 20th Knesset: Bibi neu Buji yn Brif Weinidog nesaf? Partïon tu hwnt Likud a Camp Seionaidd yn debygol o fod yn 'kingmakers'

Mewn bron i un mis Israel yn dychwelyd i bleidleisio dim ond dwy flynedd ar ôl yr etholiad cyffredinol diweddaraf.

Mae'r llywodraeth y Prif Weinidog Benjamin Netanyahu cwympo fis Rhagfyr diwethaf ar ôl anghytundebau difrifol rhwng pleidiau yn y glymblaid lywodraethol, yn enwedig dros y gyllideb a'r "gwladwriaeth Iddewig" cynnig. Rhwystredig oherwydd anghytundebau, tanio Netanyahu dau o'i weinidogion, Tzipi Livni ac Yair Lapid o'u portffolios cabinet. Diwrnod yn ddiweddarach, mae'r Knesset, senedd 120-aelod Israel, ei diddymu a dyddiad yr etholiad ei osod.

gwneud Netanyahu yn glir ei fod yn dychwelyd i'r pleidleiswyr i sicrhau mandad personol cryfach ac clymblaid yn fwy hylaw. Cymharodd y sefydlogrwydd cymharol ei lywodraeth 2009-2013 blaenorol gyda'r ail glymblaid gecrus a fu iddo'n llawer anoddach i'w rheoli. Roedd hyd yn oed gyhuddo ei phartneriaid yn y glymblaid o 'putsch' Ceisiodd unseat iddo gan ffurfio clymblaid arall - cyhuddiad maent rejected- a galwodd ar bleidleiswyr i gefnogi ei blaid Likud i ddod â sefydlogrwydd i'r llywodraeth.

Yn ôl sylwedyddion yr olygfa wleidyddol Israel, y 17 Mawrth Mae etholiadau cyffredinol yr un fath yn refferendwm gydag un cwestiwn i bleidleiswyr Israel: Ydych chi eisiau mwy o Netanyahu ai peidio?

Polau: Likud a Camp Seionaidd gwddf a'r gwddf

polau diweddaraf a gyhoeddwyd ar ddiwedd yr wythnos diwethaf yn dangos parti Likud Netanyahu a'r 'gwersyll Seionaidd' o arweinydd yr wrthblaid Isaac Herzog gwddf a'r gwddf. Ffurfiwyd y gwersyll Seionaidd yn dilyn pact etholiadol rhwng parti Herzog yn canol-chwith Labor a Hatnuah, parti canolfan a arweinir gan y cyn Weinidog Cyfiawnder Tzipi Livni.

Dangosodd arolwg a gyhoeddwyd gan Maariv ddiwedd yr wythnos hon y Likud ceidwadol yn derbyn seddi 24 a'r gwersyll Seisnig 23, tra bod arolwg arall a gyhoeddwyd gan Globes bob dydd yn y busnes yn dangos y ddwy glym ar seddi 24. Arolwg gan Walla ar Ddydd Gwener rhoddodd arweinydd Likud 25-23.

Polau hefyd yn dangos bod y HaBayit HaYeudi (Cartref Iddewig) parti genedlaetholgar o cyn-Weinidog yr Economi Naftali Bennett a'r Rhestr Arabaidd ar y Cyd yn cystadlu i fod y trydydd-fwyaf parti yn y Knesset. Yesh Byddai Atid, y parti canolbleidiol o cyn Weinidog Cyllid Yair Lapid, a enillodd seddi 19 2013 yn, colli o leiaf 7 o seddi yn ôl arolygon.

"Os Isaac Herzog (a elwir yn Buji) yn ennill yr etholiadau sydd i ddod, bydd yn cael ei becaue pleidleiswyr wedi dod yn dadrithio gan Benjamin Netanyahu yn hytrach na bod yn ennill dros yr arweinydd Camp Seionaidd," Dangosodd arolwg gan y Times Israel.

Er gwaethaf gwanhau statws cymeradwyo, Benjamin Netanyahu, a elwir hefyd yn Bibi, yn parhau i fod y ffefryn i ddod yn Brif Weinidog am y pedwerydd tro fel arolygon yn dangos iddo ar lwybr haws na Herzog i ffurfio clymblaid y mwyafrif yn y 120-aelod glymblaid.

Dim barti gallu i Garner mwyafrif 61-sedd

Oherwydd y system etholiadol gyfrannol uniongyrchol llym o ddemocratiaeth seneddol Israel, nifer fawr o restrau (12 yn hen Knesset) yn cael eu cynrychioli yn y senedd, gan ei gwneud yn anodd, mewn gwirionedd led amhosibl, i un parti i Garner mwyafrif o seddi 61 yn y cynulliad.

Ond y tro hwn y trothwy ar gyfer parti i fynd i mewn i'r Knesset wedi cael ei godi o 2 i 3.25 y cant. Yn ymarferol mae hyn yn golygu bod rhaid parti gael o leiaf pedair sedd i fynd i mewn i'r Knesset.

Nid Israeliaid ddim yn cael pleidleisio dros y Prif Weinidog yn uniongyrchol ond yn pleidleisio ar gyfer partïon a'r blaid sy'n ennill y nifer fwyaf o seddi gofynnir gyffredinol gan Lywydd y Wladwriaeth - ar hyn o bryd Reuven Rivlin- i geisio ffurfio llywodraeth glymblaid. Yn seiliedig ar arolygon cyfredol, mae hyd yn oed y ddau barti pen yn agos iawn, Netanyahu yn debygol o obeithio i seilio clymblaid ar ôl yr etholiad ar gynghrair gyda parti Home Iddewig Naftali Bennett ', a oedd yn y polau yn rhagweld y bydd yn ehangu i rhwng seddi 15-18 , a parti Yisrael Beitenu cyn-Weinidog Tramor yn Avigdor Lieberman yn.

Byddai echelin o'r fath fod yn sail i wedyn yn ffurfio mwyafrif gydag amrywiaeth o garfannau llai o ardaloedd eraill yn y sbectrwm gwleidyddol, gan gynnwys y partïon ultra-Uniongred, Moshe Kahlon yn newydd ei ffurfio Itanu canol-dde materion cymdeithasol parti, neu hyd yn oed Llafur. Ond mae Netanyahu eisoes wedi gwrthod y syniad o lywodraeth undod gyda'r gwersyll Seionaidd tra dywedodd Herzog byddai'n ymestyn allan at yr holl bleidiau gwleidyddol Seionaidd os Llywydd gofyn iddo ffurfio'r llywodraeth nesaf, gan gynnwys i Likud.

Mae un-pedwerydd o'r Israeliaid heb benderfynu

Yn fwy na hynny, un-bedwaredd o'r holl Israeliaid yn parhau i fod heb benderfynu am eu pleidlais ac maent mewn bleidleiswyr canolbleidiol rhan fawr y dywedir iddynt gael eu ymylon i gyfeiriad Herzog. Tra bod Netanyahu wedi seilio ei ymgyrch ar ei gymhwysedd arweinyddiaeth bersonol a'r materion diogelwch (Iran, terfysgol ...) yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd y wlad, Herzog rhoi'r cyfrifoldeb ar yr economi, problemau tai a chostau byw.

Mae rampage cyllell Palesteinaidd yn Tel Aviv yn Ionawr a'r tensiwn cynyddol diweddar gyda Hezbollah ar y ffin ogleddol wedi helpu sideline ar gyfer rhywfaint o drafodaeth economaidd amser.

"Efallai eich bod am caws bwthyn rhatach neu i brynu fflat, ond os ydych yn poeni am eich bywyd, beth yw'r pwynt ?," meddai Yehuda Ben-Meir, arbenigwr barn y cyhoedd yn y Sefydliad ar gyfer Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol (INSS) yn Tel Prifysgol Aviv.

Mae gan Herzog wrthwynebydd Netanyahu, a oedd yn dal portffolios lles, tai a thwristiaeth yn gyn glymbleidiau, unrhyw brofiad llunio polisi cenedlaethol-ddiogelwch neu'r grynodeb milwrol a yrrir yn gyn ymgeiswyr Labor (megis Ehud Barak) i fuddugoliaeth yn y gorffennol.

Yn ôl Jonathan Rhynhold, athro gwyddoniaeth wleidyddol yn Bar Mhrifysgol Ilan, Netanyahu chwe blynedd diwethaf fel Prif Weinidog wedi gadael iddo ymddangos i fod y "pâr mwyaf diogel o ddwylo. Israeliaid peidiwch â cariad angenrheidiol iddo, ond nid oes unrhyw Ehud Barak neu Yitzhak Rabin ymgeisydd. Nad oes neb ar y chwith sy'n gallu dweud 'gallwch ymddiried ynof.' "

Fodd bynnag, Wager Netanyahu oes sicr beth ac mae llawer o ffynonellau o ansicrwydd. Canlyniadau'r etholiad yn Israel yn aml yn herio rhagfynegiadau y pollsters ', gyda llawer o bleidleiswyr heb benderfynu hyd nes y funud olaf.

Blinder ymhlith etholwyr dros Netanyahu?

polau ar hyn o bryd yn dangos bod Netanyahu yn dal i fod yr ymgeisydd yn ystyried bell ffordd mwyaf priodol i fod yn Brif Weinidog. Ond ar ôl bron i chwe blynedd yn y swydd, ac 20 mlynedd yn y rheng flaen gwleidyddiaeth Israel, mae blinder ymhlith yr etholwyr, ac efallai y bydd y pleidleiswyr yn rhoi'r bai Netanyahu i lusgo y wlad i mewn etholiad cynamserol.

Yn 2013, carfanau canol-chwith yn gallu uno o gwmpas yn ymgeisydd unigol i gystadlu Netanyahu, ond mae'r posibilrwydd o hyd y gallent wneud hynny y tro hwn.

Nid yw'r addewid o fwy o drafodaethau heddwch (heb unrhyw sicrwydd o lwyddiant) yn cae ennill etholiad yn Israel. Dyna pam Herzog a Livni yn fframio yr etholiad hwn fel ymladd dros ddyfodol y Wladwriaeth o Israel, a hwy eu hunain fel etifeddion i draddodiadau rhyddfrydol a democrataidd o sefydlwyr Seionaidd.

Y Pwyllgor Etholiad Canolog, sydd yn bennaeth gan Israel Arabaidd, Goruchaf Lys Cyfiawnder Salim Joubran, yr wythnos diwethaf wahardd dau ymgeisydd eithafol Iddewig ac Arabaidd, Baruch Marzel a Haneen Zoabi.

Marzel ei gyhuddo o fod yn gyn-actifydd yn y mudiad Kach asgell dde, a gafodd ei wahardd fel sefydliad hiliol yn y 1980s, o wrthod Israel natur ddemocrataidd ac o anogaeth i hiliaeth.

Roedd Zoabi gyhuddo o anogaeth i drais, cymorth ar gyfer terfysgaeth a dros wrthod Israel fel y wladwriaeth ddemocrataidd Iddewig.

Mae'r Goruchaf Lys wedi til i gadarnhau penderfyniad y Pwyllgor Etholiad Canolog wrth i'r ddau ymgeisydd apelio i'r Llys uchaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, Israel, Knesset, gwleidyddiaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *