Ymgom Agored yn cyflwyno rhestr Savchenko ac yn annog sancsiynau ar y rhai sy'n gyfrifol

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau
Rali ar gyfer rhyddhau swyddog Wcreineg Nadiya Savchenko o garchar RwsiaAnnwyl Gydweithwyr a Chyfeillion,Mae'r Sefydliad Deialog Agored yn annog gosod sancsiynau personol yn erbyn personau sy'n gyfrifol am herwgipio, arestio a charcharu cynrychiolydd PACE Wcráin, dirprwy bobl o RADA Verkhovna o Wcráin, dinesydd Wcreineg Nadiya Savchenko, yn ogystal â throseddau gros eraill ar hawliau dynol yn Ffederasiwn Rwsia.Gwirfoddolodd Savchenko, gwraig serch Wcreineg, i gymryd rhan yn y llawdriniaeth wrthderfysgaeth yn nwyrain Wcráin. Cafodd ei herwgipio gan derfysgwyr Gweriniaeth Pobl Luhansk (LNR) a elwir yn Ffederasiwn Rwsia. Fe'i cyhuddwyd ar gam o fod yn rhan o ladd newyddiadurwyr Rwsia yn y parth ATO ac mae wedi cael ei chadw yn y ddalfa ar diriogaeth Ffederasiwn Rwsia.

Rydym yn argyhoeddedig y byddai methiant i gosbi'r cyd-weithwyr yn achos herwgipio Savchenko a chadw anghyfreithlon yn gyfystyr â chynsail peryglus mewn cyfraith ryngwladol.

O ystyried bod Ffederasiwn Rwsia:

* Yn aelod o Sefydliad y Cenhedloedd Unedig, Sefydliad ar Ddiogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop, Cyngor Ewrop, a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol;
* wedi cadarnhau'r Confensiwn yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Diraddiol Arall, Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol, a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Llygredd, a;
* wedi'i rwymo gan ymrwymiadau cyfreithiol, a nodir yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol,Rydym yn apelio at:
* Petro Poroshenko, Llywydd Wcráin;
* Arsenii Yatseniuk, Prif Weinidog Wcráin;
* aelodau o Verkhovna RADA o Wcráin;
* Ban Ki-moon, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig;
* Anne Brasseur, Llywydd PACE;
* Hugh Bayley, Llywydd PA NATO;
* Donald Tusk, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd;
* Jean-Claude Juncker, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd;
* aelodau o ddirprwyaethau cenedlaethol i PACE, a;
* aelodau o PA PA,Gyda chais i:

* Cyfyngu mynediad i'r gwledydd dan sylw;
* rhwystro mynediad at gyfrifon banc a atafaelu eiddo mewn gwledydd dan sylw, a;
* cynorthwyo gyda'r ymchwiliad gwrthrychol i'r rhai sy'n gyfrifol am herwgipio, arestio a charcharu Nadiya Savchenko.

I'r rhai a restrir isod, sy'n ymwneud ag achos Savchenko:

1. Pobl sy'n gyfrifol am y penderfyniad gwleidyddol i herwgipio Nadiya Savchenko, ei chludo i diriogaeth Rwsia, ei chadw'n anghyfreithlon a ffugio cyhuddiadau yn ei herbyn; pobl sy'n gyfrifol am gyfreithloni gweithredoedd Rwsia tuag at Nadiya Savchenko yn llygaid y gymuned ryngwladol;

2. pobl sy'n gyfrifol am gynhyrchu tystiolaeth yn ystod yr ymchwiliad cyn treial o achos Nadiya Savchenko; 3. pobl sy'n gyfrifol am gyflwyno tystiolaeth ffug yn erbyn Nadiya Savchenko yn ystod yr achos llys; pobl a wnaeth benderfyniadau ynghylch cyfreithlondeb y dystiolaeth hon ac ymestyn cyfnod cadw Savchenko; ysgutorion uniongyrchol eraill y penderfyniadau anghyfreithlon, a;
4. personau sy'n gyfrifol am gymorth ariannol y personau uchod
Gallwch lawrlwytho'r adroddiad llawn gyda'r rhestr o enwau y bwriedir eu cynnwys yn rhestr Savchenko YMA.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â mi yn uniongyrchol.
Golygfeydd chi,
Anna Koj

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Hawliau Dynol, Sylfaen Ymgom Agored, Barn, Wcráin, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *