llywydd Liberian: 'Yn y blynyddoedd 10 rydym am hanner yr holl lywyddion o fod yn fenywod'

| Mawrth 5, 2015 | 0 Sylwadau

Ellen Johnson Sirleafllywydd Liberian Ellen Johnson Sirleaf (yn y llun) yn galw am fwy o addysg i ferched a amlinellodd ei chynlluniau i wneud ei gwlad-Ebola rhad ac am ddim gan 15 Ebrill yn cyfweliad ar achlysur ei hymweliad â'r Senedd. Ar 4 Mawrth Johnson Sirleaf cyfarfu Llywydd EP Martin Schulz a hefyd yn cymryd rhan mewn cyfarfod yn ymwneud â'r Cynulliad Seneddol ACP-UE ar y Cyd. Mae hi hefyd yn dod o hyd i amser i ddweud wrthym am frwydr ei gwlad yn erbyn Ebola a ei neges ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni.

Beth yw'r sefyllfa bresennol yn ymwneud â Ebola yn Liberia?

Heddiw, ni fu unrhyw achosion newydd am gyfnod o saith i ddeg diwrnod. Teimlwn ein bod wedi cymryd y mesurau angenrheidiol. Ond gwyddom hefyd na allwn fod yn hunanfodlon ac nad yw Liberia yn hollol rhad ac am ddim o Ebola nes bod y ddwy wlad arall yr effeithir arnynt yn cael llwyddiant tebyg ac y gallwn gael nifer yr achosion i lawr i sero. Rydym yn gobeithio cyflawni hyn o fewn chwe deg diwrnod. Ein targed yw 15 Ebrill.

Y tu hwnt ein bod yn mynd i roi adferiad economaidd yn ein rhaglen rhanbarthol, gan fod pob un o'n heconomïau wedi cael eu heffeithio gan Ebola. Bydd y rhaglenni hynny yn golygu nid yn unig yn adeiladu ein system gofal iechyd, ond hefyd ein seilweithiau, addysg ac amaethyddiaeth. Mae'r sector preifat yn mynd i fod un o brif amcanion ein hadferiad economaidd.

Y penwythnos hwn rydym yn nodi prif bwnc Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a Senedd eleni yn grymuso menywod a merched trwy addysg. Beth yw eich barn am hyn fel menyw ac fel llywydd Liberia?

Yr wyf yn eiriolwr cryf iawn o addysg ferch. Pan roddais fy neges i ein senedd ym mis Ionawr dywedais bod y llywodraeth yn mynd i lunio polisi a fydd yn rhoi addysg am ddim i bob un o'n merched i'r ysgol uwchradd, gan fod cadw merched mewn addysg y tu hwnt i ysgol uwchradd yn broblem bob amser. Fel rhan o'r dathliadau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, byddaf yn galw am fwy o gefnogaeth i addysg ferch ac yr wyf yn credu fy mhrofiad fy hun yn enghraifft dda.

Faint mwy lywyddion benywaidd hoffech ei weld yn y blynyddoedd i ddod?

Yn y flwyddyn nesaf, os gallwn ni gael dau neu dri byddwn yn hapus. Ond ymhen deng mlynedd 'rydym am i hanner yr holl llywydd yn y byd i fod yn fenywaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ebola, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Iechyd, gwleidyddiaeth, Hawliau menywod, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *