Diwrnod Iechyd y Byd: 'Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol i fod yn hygyrch i bawb'

| Ebrill 9, 2015 | 0 Sylwadau
20150401PHT40051_originalDylai pawb yn gallu mwynhau gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol, waeth ble maent yn byw © BELGA / AGEFOTOSTOCK / M.Alam
Diwrnod Iechyd y Byd wedi'i farcio bob blwyddyn ar 7 Ebrill gyfle delfrydol i dynnu sylw at yr hyn sydd angen dal i gael eu gwella. "Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol i fod ar gael i bawb, waeth beth yw incwm," meddai S & D aelod UK Linda McAvan, cadeirydd pwyllgor datblygu y Senedd. Dros y blynyddoedd, mae'r Senedd wedi ceisio helpu i gryfhau systemau gofal iechyd mewn gwahanol rannau o'r byd.

Mae mis Ebrill hefyd yn ymroddedig i faterion iechyd fel rhan o 2015 yn y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu. Mae pwysigrwydd iechyd da hefyd danlinellu gan dri allan o wyth Nod y Mileniwm - sef targedau pendant ar gyfer ymdrechion datblygu rhyngwladol tan eleni - canolbwyntio ar faterion iechyd: marwolaethau plant, iechyd mamau a HIV / AIDS, malaria a epidemigau twbercwlosis. Mae'r achosion Ebola dros y flwyddyn ddiwethaf ddiwethaf hefyd yn dangos y problemau iechyd sy'n wynebu darparwyr yn y byd sy'n datblygu.
Dywedodd McAvan roedd llawer o broblemau yr oedd angen eu trin: "Mae darparu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol effeithiol i bawb yn un o'r her allweddol i wledydd sy'n datblygu heddiw. Mae'r achosion Ebola yng Ngorllewin Affrica wedi dangos yn glir bod y gwasanaethau hyn mewn rhai rhannau o'r byd yn brin ddifrifol ac mae angen eu cryfhau fel mater o frys. "Fodd bynnag, gwella'r sefyllfa yn anodd, pwysleisiodd McAvan. "Mae angen y buddsoddiad a'r ewyllys wleidyddol i sicrhau bod personél meddygol, seilwaith ac offer yn eu lle ac y gellir ei gynnal yn y tymor hir, nid yn unig ar adegau o argyfwng. Mae angen i wasanaethau iechyd-ofal sylfaenol i fod ar gael i bawb, waeth beth yw incwm. "

Yr hyn y mae'r Senedd Ewrop eisoes wedi ei wneud i helpu

Mae Senedd Ewrop wedi galw ar gyfer dyrannu cyllid cymorth i iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae wedi llwyddo i osod 20% o leiaf yr UE Datblygu 2014-2020 Cydweithredu Offeryn (DCI) ar gyfer America Ladin ac Asia ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol sylfaenol, mewn iechyd ac addysg arbennig, ac mae'n galw ar yr un targed i wneud cais i gynorthwyo i Affrica , y gwledydd y Caribî a'r Môr Tawel.

... a beth fydd yn ei wneud yn cael ei

Mae'r Senedd wedi cadarnhau bod iechyd yn hawl ddynol sylfaenol ac wedi galw am ddiogelu iechyd teg, cyffredinol a chynaliadwy, gyda phwyslais arbennig ar atal mamau marwolaethau, newydd-anedig a phlant, yn ogystal ag i helpu gyda afiechydon megis AIDS, twbercwlosis a malaria.

Dywedodd McAvan byddai'r Senedd yn parhau i gefnogi gwasanaethau iechyd da: "Mae Senedd Ewrop yn gweithio ar y neges hon o gryfhau systemau gofal iechyd fel blaenoriaeth, yn galw am ofal iechyd i fod yn ganolog i ymagwedd yr UE i gynhadledd fyd-eang eleni ar ddisodli'r Nodau Datblygu'r Mileniwm a sut i ariannu eu cyfer. Rydym yn gwybod o'n profiad ein hunain yn Ewrop fod poblogaeth iach yw'r sylfaen ar gyfer ein cymdeithasau ac economïau i allu tyfu a ffynnu. Mae'n her gyffredin yn y byd yn ystod y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu i weithio i wneud sylw iechyd cyffredinol yn realiti."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, EU, EU, Senedd Ewrop, cymorth allanol, Iechyd, Gofal iechyd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *