'Marwolaethau malaria Zero' gan 2030?

| Ebrill 29, 2015 | 0 Sylwadau

Pryfleiddiad-Gwrthiannol-Malaria-Cario-Mosquito-Farnog-Yn-MaliMae ymgyrchwyr wedi annog mwy o ymwybyddiaeth y cyhoedd o falaria a'r hyn sydd angen ei wneud i gyrraedd dim marwolaethau malaria ar draws y byd gan 2030.

Gofynnir yn benodol i arweinwyr yr UE gytuno ar set uchelgeisiol o Nodau Datblygu Cynaliadwy ym mis Medi yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Arweinir yr ymgyrch gan ONE Youth Ambassadors, menter sy'n grymuso mwy na 250 o weithredwyr ifanc ledled Ewrop i gyflawni'r frwydr yn erbyn tlodi eithafol.

Dywedodd Veronika Józsa, un o Lysgenhadon Ieuenctid UN: “Mae hyn yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth am falaria a chynnwys y cyhoedd yn y frwydr yn erbyn y clefyd marwol hwn, y gellir ei atal. Mae hanner poblogaeth y byd yn dal i fyw mewn ardaloedd sydd mewn perygl o drosglwyddo malaria, ac mae'r clefyd yn dal i fod yn brif ladd plant dan bump oed.

“Nid yw hyn yn sefyllfa dderbyniol. Fel dinasyddion Ewropeaidd, dylem sicrhau bod ein cynrychiolwyr yn mynd i'r afael â chlefydau fel malaria. ”

Dywedodd wrth Gohebydd UE: “Eleni, mae arweinwyr byd-eang yn cael cyfle pwysig i ymrwymo i ddim marwolaethau malaria, o fewn pecyn mwy o dargedau sydd wedi'u cynllunio i ddileu tlodi eithafol a dod ag epidemigau clefydau fel AIDS, twbercwlosis a malaria i ben gan 2030.

“Ni ellir anwybyddu'r cyfle hwn gan fod ganddo'r potensial i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau'r rheini yn y gwledydd tlotaf - lle mae malaria a chlefydau marwol eraill wedi dioddef fwyaf. Rhaid i ni, fel dinasyddion, wthio ein cynrychiolwyr i wneud y peth iawn. ”

Lansiwyd y Rhaglen Llysgenhadon Ieuenctid gyntaf yn 2014, ac eleni mae'n rhedeg ar yr un pryd yng Ngwlad Belg, Ffrainc, y DU, yr Iseldiroedd, yr Almaen, Iwerddon a'r Eidal.

Eleni, bydd y byd yn ymrwymo i set newydd o Nodau Datblygu Cynaliadwy, a fydd yn cael eu datgelu ym mis Medi.

Bydd y nodau hyn yn disodli Nodau Datblygu'r Mileniwm a byddant yn nodi'r targed hanesyddol o ddod â thlodi eithafol i ben erbyn 2030.

Mae malaria yn glefyd trofannol a allai fod yn farwol a achosir gan barasitiaid ac a drosglwyddir trwy frathiad mosgito Anopheles heintiedig.

Mae ymgyrchwyr yn dweud bod cynnydd mawr yn yr adnoddau sydd ar gael i'w frwydro (fel y Gronfa Fyd-eang i frwydro yn erbyn AIDS, Twbercwlosis a Malaria) wedi cael effeithiau “cadarnhaol iawn” ar iechyd: ers y flwyddyn mae marwolaethau malaria 2000 wedi eu haneru.

Fodd bynnag, yn 2013 roedd amcangyfrif o hyd o achosion 198 miliwn o falaria ledled y byd a marwolaethau 584,000. Mae tua 90% o holl farwolaethau malaria yn digwydd yn Affrica Is-Sahara, lle mae plentyn ar gyfartaledd yn marw o falaria bron bob munud o'r dydd.

Mae ONE yn sefydliad ymgyrchu ac eiriolaeth o fwy na 6 o bobl yn cymryd camau i roi terfyn ar dlodi eithafol ac afiechyd y gellir ei atal, yn enwedig yn Affrica.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), gwledydd sy'n datblygu, Clefydau, EU, Iechyd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, Malaria, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *