ACP-UE Cyd Cynulliad Seneddol: 'Peidiwch â cyfyngu ar hawliau dynol yn enw amrywiaeth ddiwylliannol' meddai Louis Michel

| Mehefin 16, 2015 | 0 Sylwadau

9b8ba6967525ad432cfd6911ae9415ca"Ni ellir perthynolaeth diwylliannol lle mae hawliau dynol yn y cwestiwn," meddai Louis Michel (ALDE, BE) (Yn y llun) ar ddydd Llun (15 Mehefin), ar ddechrau'r cyfarfod 29th y Cynulliad Seneddol ACP-UE ar y Cyd, yn Suva, Fiji. Dywedodd na allai hawliau dynol yn cael eu torri yn enw amrywiaeth diwylliannol, gan ychwanegu bod y mater hwn yn ganolog i drafodaethau yn Ewrop, yn ogystal ag yn y gwladwriaethau ACP.

Yn ystod yr agoriad yn eistedd, a fynychwyd gan y Prif Weinidog Josaia Vorege Bainimarama o Fiji, Michel a'i gyd-gadeirydd ACP, Fitz A Jackson, mynegi eu cydymdeimlad i ddioddefwyr Seiclon Pam, a oedd wedi devastated Vanuatu a hefyd taro gwledydd cyfagos ym mis Mawrth, ac Roedd yn destun penderfyniad brys i bleidleisio gan y Cynulliad ddydd Mercher. Roedd y cyfarfod JPA yn gyfle i fynd i'r afael ag anghenion penodol a heriau penodol a wynebir gan y rhanbarth Môr Tawel, meddent, yn diolch i'r awdurdodau Fiji am gynnal y Cynulliad.

Mae'r agenda JPA hefyd yn cynnwys adnoddau naturiol, yr heriau newid yn yr hinsawdd ar gyfer y gwladwriaethau ynys ac angen am etholiadau er mwyn hwyluso'r newid yn y Weriniaeth Canolbarth Affrica.

amrywiaeth ddiwylliannol a hawliau dynol

Dywedodd Michel Cynulliad na ellid amrywiaeth ddiwylliannol yn cael ei ddefnyddio fel dadl gyfer troseddu yn erbyn hawliau dynol, sy'n cael eu hymgorffori mewn cyfraith ryngwladol, Pwysleisiodd fod "perthynolaeth diwylliannol" Nid oedd yn dderbyniol ac yn dweud y dylai pobl yn ddigon dewr i gofio bod yn y gymdeithas ddynol hon nid yw math o hafaliad oedd yn bosibl. amrywiaeth ddiwylliannol a hawliau dynol yng ngwledydd ACP a'r UE yn destun penderfyniad gan bwyllgor materion gwleidyddol y JPA i fod yn pleidleisio ar ddydd Mercher (17 Mehefin).

Problemau a wynebir gan y rhanbarth Môr Tawel

ynys gwladwriaethau bychain yn cael eu heffeithio'n ddifrifol gan newid yn yr hinsawdd a dadl cyweirnod y Cynulliad yn canolbwyntio ar foroedd a chefnforoedd, gan gynnwys manteisio ar adnoddau naturiol yn yr amgylchedd hwn.

"Mae'r penderfyniadau a wnaed mewn fforymau rhyngwladol," megis Sefydliad Masnach y Byd (WTO), Cynhadledd Newid yn yr Hinsawdd 21 COP a'r Undeb Ewropeaidd, "Gall gael canlyniadau sylweddol ar gyfer datblygu gwledydd hyn, sydd mor bell i ffwrdd oddi wrth y canolfannau o rym, "meddai Jackson. Pwysleisiodd fod y JPA "mewn sefyllfa unigryw i fod yn eiriolwr datblygu ar gyfer pobl y De a'r Gogledd." Roedd yn llwyfan, meddai, y gellid ei ddefnyddio i ddangos i'r byd bod "Nid yw datblygiad yn gêm swm sero: gall ac mae'n rhaid fod yn achos pawb ar ei ennill".

Gweriniaeth Canolbarth Affrica

Dywedodd Michel i'r Cynulliad fod yn rhaid i etholiadau gael eu cynnal yn y Canolbarth Affrica Gweriniaeth mor agos â phosibl at y dyddiad a drefnwyd yn wreiddiol. Pwysleisiodd fod "Ni fydd heddwch yn CAR yn bosibl heb ymdrech ryngwladol barhaus" a thalodd deyrnged i'r awdurdodau trosiannol, yn galw am etholiadau i'w cynnal cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi cyfreithlondeb democrataidd iddynt.

Pwysleisiodd Jackson fod CAR yn "gwlad sydd â photensial datblygu aruthrol" bod "angen ateb sy'n gwarantu heddwch parhaol, nid cytundeb clytwaith a allai frwydr yn yr argyfwng lleiaf".

Bydd y Cynulliad basio penderfyniad ar y sefyllfa yn Gweriniaeth Canolbarth Affrica.
Fiji

Llongyfarchodd Michel y prif weinidog o Fiji ar y datblygiadau cadarnhaol a cynnydd diweddar a oedd o fudd i bobl o Fiji. Galwodd am lwyddiant yr etholiadau democrataidd ym mis Medi 2014 i'w cadw ac roedd yn gobeithio y byddai Fiji parhau ar hyd yr un llwybr a fyddai'n ffynnu.

Cynulliad Seneddol 29th ACP-UE ar y Cyd

Mae'r ACP-UE Cyd Seneddol y Cynulliad (JPA) yn dod â chynrychiolwyr o'r Undeb Ewropeaidd (UE) a gwledydd Affrica a etholwyd at ei gilydd, y Caribî a'r Môr Tawel (ACP), gydag ASEau a ASau o'r 78 lofnodwyr yn datgan i'r Cytundeb Cotonou, sy'n sail ar gyfer datblygu cydweithredu ACP-UE.

Bydd y Cynulliad yn pleidleisio ar ddydd Mercher (17 Mehefin) ar dri penderfyniadau:

  • Heriau a chyfleoedd mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol mewn gwledydd ACP: dadl a phleidleisio ar Dydd Mercher - cyd-adroddwyr Musa Hussein Naib (Erithrea) & Francesc Gambus (EPP);
  • cyllido buddsoddiad a masnach, gan gynnwys seilwaith, mewn gwledydd ACP gan y mecanwaith blendio UE: trafodaeth Llun a phleidlais Dydd Mercher - cyd-adroddwyr Malement Liahosoa (Madagascar) a David Martin (S & D), a;
  • amrywiaeth ddiwylliannol a hawliau dynol ym ACP a gwledydd yr UE: ddadl ddydd Mawrth a phleidleisio ar Dydd Mercher - cyd-adroddwyr Abdoulaye Touré (Ivory Coast) & Davor Ivo Stier (EPP).

Bydd dau pynciau brys yn cael ei drafod a dirwyn i ben gyda penderfyniadau:

  • Mae'r drychineb naturiol yn Vanuatu (a gwladwriaethau cyfagos): y ffordd ymlaen, gan gynnwys cydweithredu rhanbarthol: ddadl ddydd Mawrth & pleidleisio Dydd Mercher, gyda chyfranogiad Osnat Lubrani, cydlynydd preswylydd y Cenhedloedd Unedig a chynrychiolydd Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig.
  • Mae'r sefyllfa yn y Gweriniaeth Canolbarth Affrica: dadl a phleidlais Mercher.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, Senedd Ewrop, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *