Yr Iseldiroedd yn wynebu adolygiad gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol

| Awst 12, 2015 | 0 Sylwadau

19044904record yr Iseldiroedd 'ar fynd i'r afael â gwahaniaethu hiliol yn wynebu craffu gan y Pwyllgor ar Ddiddymu Gwahaniaethu Hiliol (CERD) ar Dydd Mawrth 18 Awst Mercher 19 Awst.

Yr Iseldiroedd yn un o'r Partďon Gwladwriaethau 177 i'r Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu Hiliol (ICERD) ac felly mae angen i gyflwyno adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor, sydd yn cynnwys 18 arbenigwyr annibynnol rhyngwladol.

Bydd y cyfarfodydd rhwng y Pwyllgor a dirprwyo gan Lywodraeth Iseldiroedd yn digwydd ymlaen 15-18h on 18 Awst ac o 10-13h on 19 Awst yn Ystafell VII yn Palais des Cenhedloedd yn Genefa.

Ymhlith y materion posibl i'w codi: Amlder yr adroddwyd ar ystrydebau hiliol, agweddau hiliol; aflonyddwch hiliol a achosir gan y cyfryngau a gwleidyddion; delwedd negyddol o bobl o dras Affricanaidd a drosglwyddwyd gan 'Zwarte Piet' (Black Pete); sefyllfa Roma; mesurau i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith aelodau ifanc o grwpiau lleiafrifol, gwahaniaethu hiliol gan swyddogion recriwtio; cyllid ar gyfer llochesi brys ar gyfer ymfudwyr digartref; cadw gweinyddol ceiswyr lloches ac ymfudwyr afreolaidd.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys yr adroddiad a ysgrifennwyd gan yr Iseldiroedd, yma.

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei sylwadau terfynol ar yr Iseldiroedd a gwledydd eraill yn cael eu hadolygu - Colombia, Costa Rica, Niger, Suriname, y Cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, y Weriniaeth Tsiec, a Norwy ar 28 Awst fan hyn.

2015 50 yw'rth pen-blwydd ICERD sy'n hiraf sefydlwyd y prif gytundebau hawliau dynol rhyngwladol. Cafodd ei fabwysiadu gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 21 1965 Rhagfyr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Holland, Cenhedloedd Unedig, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *