Aelodau o Senedd Ewrop pwyso UE i ddod i fyny gyda menter heddwch feiddgar ar gyfer y Dwyrain Canol

| Medi 14, 2015 | 0 Sylwadau

israeli_opinion_090213Mae'r Senedd wedi galw am agwedd ffres yr UE tuag at y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina. Rhaid i’r UE gyflawni ei gyfrifoldebau fel chwaraewr dylanwadol a chymryd menter heddwch feiddgar a chynhwysfawr ar gyfer y rhanbarth, meddai ASEau, gan edifarhau am ddiffyg gweledigaeth gynhwysfawr a chydlynol o ymglymiad yr UE ym mhroses heddwch y Dwyrain Canol, er gwaethaf ei uchelgeisiau yno.

Mae'r Senedd yn galw am ailddechrau ymdrechion heddwch credadwy yn ddi-oed ac yn dweud bod yn rhaid i bennaeth polisi tramor yr UE Federica Mogherini a Chynrychiolydd Arbennig yr UE Fernando Gentilini wneud gwell defnydd o arbenigedd gwleidyddol a sefydliadol aelod-wladwriaethau'r UE ar y rhanbarth i chwarae rhan wleidyddol wirioneddol yn y proses heddwch. Mae ASEau yn pwysleisio mai dim ond modd di-drais a pharch at hawliau dynol a chyfraith ddyngarol all sicrhau heddwch cyfiawn a pharhaol rhwng Israeliaid a Phalesteiniaid.

Hawliau sifiliaid sy'n dod gyntaf

“Rhaid i gadw hyfywedd yr ateb dwy wladwriaeth trwy weithredu pendant a sicrhau parch llawn at hawliau sifiliaid ar y ddwy ochr fod yn flaenoriaeth ar unwaith i’r UE a’r gymuned ryngwladol”, meddai ASEau, gan danlinellu bod yr UE yn barod i ymgysylltu gyda phartneriaid rhanbarthol ar sail y Fenter Heddwch Arabaidd. Maen nhw hefyd yn awgrymu y dylid ail-ganolbwyntio nodau'r Pedwarawd ar ddod o hyd i ateb gwleidyddol i'r gwrthdaro.

Adsefydlu Gaza - blaenoriaeth cymorth dyngarol

Gan ddod â blocâd Llain Gaza i ben, rhaid i'w ailadeiladu a'i adfer ar frys yn dilyn rhyfel haf 2014 fod yn flaenoriaeth cymorth dyngarol i'r UE a'r gymuned ryngwladol, mae ASEau yn annog yr UE a rhoddwyr eraill i gyflawni eu haddewidion i UNRWA (Y Cenhedloedd Unedig. Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith Ffoaduriaid Palestina yn y Dwyrain Agos), sydd wedi bod dan straen ariannol difrifol.

Maen nhw hefyd yn galw am ail-ysgogi Cenhadaeth Cymorth Ffiniau’r UE EUBAM Rafah “gyda mandad mwy uchelgeisiol a dulliau digonol” i “chwarae rhan bendant wrth reoli ffiniau Llain Gaza gyda’r Aifft ac Israel.”

Mae'r penderfyniad ei basio gan pleidleisiau 525 70 i, gyda ymataliadau 31.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Llain Gaza, Israel, Knesset, y Dwyrain canol, Awdurdod Palesteina (PA), byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *