Caribî: Amser i fanteisio ar sba, iechyd a diwydiant twristiaeth lles

| Medi 24, 2015 | 0 Sylwadau

Spa a Wellness Medi 2015comp“Mae'r amser yn aeddfed i'r Caribî fanteisio ar y diwydiant iechyd a lles.” Roedd hwn yn un o'r sylwadau terfynol gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Pamela Coke Hamilton yn ei sylwadau agoriadol yn y cyfarfod cau deuddydd Spa a Ffyniant Rhanbarthol a ddechreuodd yn Barbados. Wedi'i gynnal gan Asiantaeth Datblygu Allforion y Caribî (Allforio Caribïaidd), mewn cydweithrediad â Banc Datblygu'r Caribî y Caribî ac Adran Datblygu Rhyngwladol y Deyrnas Unedig (DFID), cynullwyd ymarferwyr diwydiant rhanbarthol i adolygu'r canlyniadau hyd yn hyn a nodi camau nesaf strategaeth weithredu i gefnogi diwydiant twristiaeth iechyd a lles y rhanbarth.

Fel y nodwyd gan Coke Hamilton, mae gan y Caribî hanes cryf fel cyrchfan fawr i dwristiaid ac o ganlyniad, twristiaeth yw'r cyfrannwr mwyaf arwyddocaol i lawer o'r economïau ar draws y rhanbarth. Yn wyneb hyn, mynegodd Mrs Coke Hamilton “roedd y cyfrifoldeb arnom ni yn y Caribî i gymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb dros arallgyfeirio'r diwydiant er mwyn sicrhau bod y rhanbarth yn elwa o ofynion cyfnewidiol ymwelwyr ”.

Dywedir bod y diwydiant sba a lles byd-eang yn werth rhyw USD $ 2 triliwn yn ôl Coke Hamilton ac felly “rhaid i ni fynd i'r afael â materion fel sicrhau bod safonau rhyngwladol yn cael eu gweithredu ar draws y rhanbarth, bod brand y Caribî yn derbyn gwelededd a chynrychiolaeth ddigonol mewn marchnadoedd allweddol a bod y polisïau a'r fframweithiau rheoleiddio ar waith i hwyluso datblygiad y sector ”.

Yn dilyn yr adolygiad o'r prosiect dros y ddau ddiwrnod nesaf, gan gynnwys y gwersi a ddysgwyd ar draws y rhanbarth, mae'r grŵp yn gobeithio olrhain llwybr clir ymlaen gydag adolygu i'r strategaeth ranbarthol yn unol â hynny i gefnogi twf a datblygiad cynaliadwy'r sector sba a lles rhanbarthol.

# END #

Ynglŷn Caribïaidd Allforio

Caribïaidd Allforio yn datblygu rhanbarthol allforio a masnach a threfniadaeth y Fforwm Unol Caribî (CARIFORUM) hyrwyddo buddsoddi ar hyn o bryd gweithredu'r Rhaglen Rhanbarthol Sector Preifat (RPSDP) a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd o dan y 10th Cronfa Datblygu Ewropeaidd genhadaeth (EDF) Caribïaidd Allforio yw cynyddu cystadleurwydd gwledydd Caribî drwy ddarparu datblygiad allforio o ansawdd a gwasanaethau masnach a hyrwyddo buddsoddi drwy weithredu rhaglen effeithiol a chynghreiriau strategol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Allforio Caribî ar gael yn www.carib-export.com. Cyswllt: JoEllen Laryea, Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, Awdurdod Datblygu Allforio Caribïaidd, Ffôn: + 1 (246) 436-0578, Ffacs: + 1 (246) 436-9999, E-bost: jlaryea@carib-export.com

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Caribïaidd, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *