Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

China_on_religious_groups_a

Gan Martin Banks

Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB).

Mae'r troseddau yn cael eu manylu yn y rhestr garcharorion blynyddol diwethaf y Cyrff anllywodraethol "Y tu ôl i'r bariau ar gyfer eu Ffydd mewn Gwledydd 20" a gyhoeddwyd ar 4 Ionawr.

Mae'r rhestr yn cynnwys mwy na 1,500 enwau gredinwyr o 15 enwadau crefyddol, gan gynnwys anffyddwyr, a oedd yn carcharu ar gyfer gweithgareddau a ddiogelir gan Erthygl 18 o'r Datganiad Cyffredinol ac Erthygl 9 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol: rhyddid i newid crefydd neu gred, rhyddid i rhannu ei grefydd neu gredoau, rhyddid cymdeithas, rhyddid addoliad a gwasanaeth, neu wrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol.

Mae rhai gwledydd 20 ym mhob eu nodi gan HRWF i amddifadu credinwyr ac anffyddwyr ar eu rhyddid yn 2015.

Maent yn Azerbaijan, Bhutan, Tsieina, yr Aifft, Eritrea, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Laos, Gogledd Korea, Pacistan, Rwsia, Saudi Arabia, Singapore, De Korea, Swdan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan a Fietnam.

Yn China, pum enwadau crefyddol yn cael eu herlid yn arbennig, dywed yr adroddiad.

Mae'n datgan: "Mae cannoedd o ymarferwyr Falun Gong, y mae ei symudiad ei wahardd yn 1999, yn cael eu rhoi yn y carchar gan y llu, ond Efengylaidd a'r Protestaniaid Pentecostaidd yn perthyn i rwydwaith mushrooming eglwysi tŷ o dan y ddaear y tu allan i reolaeth y wladwriaeth hefyd yn talu toll trwm. Mae dwsin offeiriaid Catholig ac esgobion eu harestio gan yr heddlu o flynyddoedd lawer yn ôl am fod yn ffyddlon i'r Pab ac eu methiant i dyngu teyrngarwch i'r Blaid Gomiwnyddol yn dal ar goll hyd yn hyn. Uyghur Mwslimiaid a Bwdhyddion Tibetaidd, amheuaeth systematig o ymwahaniaeth a / neu derfysgaeth, hefyd yn dargedau penodol y gyfundrefn.

"Yn Iran, saith enwad yn dioddef gormes llym. Mae pobl Bahá'í yn, y mae ei symudiad yn cael ei ystyried yn heresi o Islam, yn darparu'r nifer uchaf o garcharorion. Maent yn cael eu dilyn gan y Sufis, y Sunnis, yn ogystal â dyfu gartref Efengylaidd a Pentecostaidd Cristnogion sy'n cyflawni helaeth gweithgareddau cenhadol ymhlith eu cyd-ddinasyddion er gwaethaf y risg o garchar, artaith a gweithredu. dissidents Shia, aelodau Erfan-e-Halghe a Zoroastriaid hefyd yn cael eu repressed gan y gyfundrefn theocratic o Tehran. "

Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen: "Mae'n werth nodi bod Gogledd Corea yn parhau i fod yn fan du ar y map o erledigaeth grefyddol fel mynediad i wybodaeth am garcharorion Gogledd Corea cydwybod yn amhosibl. Yr hyn sy'n hysbys, fodd bynnag, yw bod yn 2015 pedwar Cristnogion tramor (un o Ganada a thri bugeiliaid De Corea) eu dedfrydu i gyfnod o garchar am geisio i gyflawni gweithgareddau cenhadol yn y Gogledd Korea. Roedd Hyeon Soo Lim o Toronto ddedfrydu i garchar am oes ym mis Rhagfyr 2015 a Kim Jeong-Wook i lafur caled am oes.

Wrth sôn am yr adroddiad, meddai cyfarwyddwr HRWF Willy Fautre: "Mae'r achosion hyn yn unig y blaen y blaen y mynydd iâ, ond Cristnogion Gogledd Corea yn perthyn i eglwysi tŷ o dan y ddaear yn cael eu harestio yn rheolaidd."

Yn ôl yr adroddiad 400-dudalen y Comisiwn y Cenhedloedd Unedig Ymchwilio (COI) i mewn Hawliau dynol yn y Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl o Ogledd Korea (DPRK), "Mae nifer di-rif o bobl yng Ngogledd Korea sy'n ceisio ymarfer eu credoau crefyddol wedi cael eu cosbi ddifrifol , hyd angau. "

HRWF hefyd wedi nodi 15 enwadau crefyddol sy'n dioddef gormes y wladwriaeth. Yn 2015, roedd 555 Tystion Jehovah yn y carchar yn Ne Korea am wrthod i berfformio gwasanaeth milwrol ac roedd 54 yn fwy yn Eritrea.

Gall ymarferwyr Falun Gong a Bahá'í fod yn dweud i ddal y cofnod o nifer uchaf o garcharorion yn un ac yr un wlad: y drefn honno Tsieina ac Iran.

Roedd Efengylaidd a'r Protestaniaid Bentecostaidd tu ôl i fariau mewn o leiaf 12 gwlad: Bhutan, China, Eritrea, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Laos, Gogledd Korea, Rwsia, Swdan, Uzbekistan a Fietnam. Mwslimiaid Sunni sy'n perthyn i wahanol sectau, yn enwedig dilynwyr Tablighi Jamaat a Said Nursi, hefyd yn gwasanaethu tymor hir. Aelodau o leiafrifoedd eraill hefyd yn cael eu cadw: Ahmadis yn Saudi Arabia, anffyddwyr yn yr Aifft a Saudi Arabia, Bwdhyddion yn Tsieina ac yn Fietnam, Copts yn Eritrea, Zoroastriaid yn Iran.

HRWF wedi bod yn monitro rhyddid crefydd neu gred fel sefydliad anghrefyddol ar gyfer y blynyddoedd 25. Yn 2015 ei gynnwys yn ei gylchlythyr dyddiol dros wledydd 60 lle'r oedd digwyddiadau sy'n gysylltiedig i ryddid crefydd neu gred, anoddefgarwch a gwahaniaethu.

Ychwanegodd Fautre, "Pwrpas ein prosiect casglu data am ffydd neu gred garcharorion yw rhoi offeryn yn cael gwared ar sefydliadau'r UE ar gyfer eu eiriolaeth o blaid rhyddid crefydd neu gred yn y byd fel y gofynnwyd gan y canllawiau 2013 UE.

"Mae ein dymuniad gorau ar gyfer y Flwyddyn Newydd yw bod yr UE a'i aelod-wladwriaethau, yn ogystal â'r gymuned ryngwladol yn gyffredinol, yn helaeth yn defnyddio ein carcharorion 'Rhestr 2015 i gael y rhyddhad cynnar y carcharorion cydwybod nodi a'i gofnodi gan ein cyrff anllywodraethol. "

Gellir edrych ar y rhestrau o garcharorion y wlad yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Iran, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *