#Health UE yn lansio Corfflu Meddygol newydd Ewropeaidd i ymateb yn gyflymach i argyfyngau

| Chwefror 15, 2016 | 0 Sylwadau

20150305PHT31660_original

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn lansio Corfflu Meddygol Ewrop heddiw 15 Chwefror i helpu i ysgogi timau meddygol ac iechyd y cyhoedd ac offer ar gyfer argyfyngau y tu mewn a'r tu allan i'r UE. Drwy'r Corfflu Meddygol Ewropeaidd, gall aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd Ewropeaidd eraill sy'n cymryd rhan yn y system wneud timau meddygol ac asedau ar gael i'w defnyddio'n gyflym cyn streic argyfwng - gan sicrhau ymateb cyflymach a mwy rhagweladwy. Gallai'r corfflu meddygol gynnwys timau meddygol brys, arbenigwyr ym maes iechyd y cyhoedd a chydlynu meddygol, labordai bioddiogelwch symudol, awyrennau gwacáu meddygol a thimau cymorth logistaidd.

“Nod Corfflu Meddygol Ewrop yw creu ymateb UE llawer cyflymach a mwy effeithlon i argyfyngau iechyd pan fyddant yn digwydd. Mae angen i ni ddysgu'r gwersi o ymateb Ebola; anhawster allweddol oedd ysgogi timau meddygol. Diolch i'r holl aelod-wladwriaethau sydd eisoes wedi cyfrannu hyd yma, ac i annog eraill i ymuno, felly bydd ymateb yr UE yn gallu diwallu anghenion cynyddol a bydd yn caniatáu cynllunio a pharatoi'n well cyn unrhyw drychineb. ”Meddai'r Comisiynydd Christos Stylianides sy'n cynnal heddiw digwyddiad urddo lefel uchel ym Mrwsel.

Mae'r fframwaith ar gyfer Corfflu Meddygol Ewrop yn rhan o Gapasiti Ymateb Brys Ewropeaidd newydd Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE (a elwir hefyd yn 'gronfa wirfoddol'). Hyd yn hyn mae Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, y Ffindir, Ffrainc, Lwcsembwrg, yr Almaen, Sbaen, Sweden a'r Iseldiroedd eisoes wedi ymrwymo timau ac offer i'r gronfa wirfoddol.

Cefndir

Un anhawster allweddol yn ystod yr ymateb i firws Ebola oedd defnyddio staff meddygol yn gyflym, yn ogystal â'r heriau logistaidd a rheoli a gynyddodd o ganlyniad. Arweiniodd hyn at yr Almaen a Ffrainc yn hwyr yn 2014 i gynnig y fenter 'White Helmets', a osododd y sylfeini. Mae'r Corfflu Meddygol Ewropeaidd bellach yn rhan o'r Gallu Ymateb Brys Ewropeaidd.

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE yn hwyluso cydweithredu mewn ymateb i drychinebau ymhlith gwladwriaethau Ewropeaidd 33 (28 Aelod-wladwriaethau'r UE, Gweriniaeth Iwgoslafaidd gynt Macedonia, Gwlad yr Iâ, Montenegro, Norwy a Serbia). Mae Twrci hefyd yn y broses o ymuno â'r Mecanwaith. Mae'r gwladwriaethau cyfranogol hyn yn cronni'r adnoddau y gellir eu darparu i wledydd tlawd ar draws y byd. Pan gaiff ei weithredu, mae'r Mecanwaith yn cydlynu darpariaeth cymorth y tu mewn a'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rheoli'r Mecanwaith drwy'r Ganolfan Cydlynu Ymateb Brys.

Mewn ymdrech i gynyddu parodrwydd ac ymateb yr UE i drychinebau, crëwyd y Capacit Ymateb Brys Ewropeaidd yn 2014, gan ddwyn ynghyd amrywiaeth o dimau ac offer rhyddhad a ymrwymwyd ymlaen llaw, i'w defnyddio mewn gweithrediadau ymateb brys ledled y byd.

Bydd Corfflu Meddygol Ewrop hefyd yn gyfraniad Ewrop i'r Gweithlu Argyfwng Iechyd Byd-eang sy'n cael ei sefydlu dan arweiniad Sefydliad Iechyd y Byd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, Ebola, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Iechyd, Gofal iechyd, gwleidyddiaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *