#Zika: 'Nid brechlyn Zika yn bell i ffwrdd', meddai WHO gwyddonydd prif

| Chwefror 18, 2016 | 0 Sylwadau

Bertollini WHO

Mae'r firws Zika wedi taro'r penawdau ledled y byd wrth i bobl ofni y gellid eu cysylltu â microceffeithiol mewn babanod, sy'n golygu eu bod yn cael eu geni gyda phenaethiaid anarferol o fach. Ddydd Mercher, 17 Chwefror, trafododd y pwyllgor iechyd cyhoeddus y Senedd y mater gyda chynrychiolwyr Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Ar ôl y gwrandawiad, rhoddodd Dr Roberto Bertollini, prif wyddonydd WHO a chynrychiolydd yr UE, gyfweliad a sicrhaodd fod Zika yn 'glefyd ysgafn' yr oeddem yn barod i ddelio â hi.

Mae'r firws wedi bod yn hysbys ers 1947: pam nad oes brechlyn eto?

Mae hwn yn un o nifer o glefydau ein bod yn ymwybodol o, ond nad oes gennym brechlyn ar gyfer oherwydd eu bod wedi eu cyfyngu i rai ardaloedd neu yn ysgafn, fel yn yr achos hwn. Codwyd y pryderon cyntaf dim ond yn ddiweddar pan yr achosion cyntaf o microseffali yn Polynesia Ffrengig eu canfod yn 2013 2014-. Nawr bod y sefyllfa yn llawer mwy difrifol ac mae gwthio o farn y cyhoedd a llywodraethau i ddatblygu brechlynnau hyn.

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i ddatblygu brechlyn? A ydym yn debygol o lwyddo?

Rwy'n meddwl y bydd yn llwyddiannus. Erbyn hyn mae gennym lawer o brofiad gyda brechiad Ebola. Rydym wedi gallu datblygu brechlyn Ebola bron yn gyflawn mewn amser byr iawn. Rydym yn eithaf optimistaidd y byddwn yn datblygu o leiaf cyn-brechlyn addas ar gyfer treialon yn y misoedd nesaf 15 18-. Mae'r achos Ebola yn wers bwysig i lawer o bobl. Bu newid mawr yn agwedd wedi bod.

A oes risg y bydd y clefyd yn lledaenu i Ewrop? Ydyn ni'n barod ar ei gyfer?

Byddai'r senario achos gwaethaf yw bod y mosgitos yn dod i Ewrop a dechrau brathu pobl a lledaenu'r clefyd. Mae hefyd yn bosibl y byddai'n digwydd drwy mosgitos presennol sydd eisoes yn endemig i rai gwledydd yn ne Ewrop.

Mae'r senario achos gorau yw ein bod yn gallu ynysu ardaloedd lle achosion yn digwydd, gan ddileu'r mosgitos ac yna rheoli'r haint. Yn fy marn i mae hyn yn y sefyllfa fwyaf tebygol, gan fod gennym system iechyd cyhoeddus cryf iawn ac yn awr ein bod yn ymwybodol o'r broblem, gallwn ganfod achosion yn gyflym iawn.

A yw'n sicr bod microseffali cael ei achosi gan mosgitos gario Zika? Neu a oes ffactorau eraill a allai fod yn gyfrifol?

Mae'r firws yn ynysig mewn babanod gamffurfio felly mae'r gymdeithas yn gryf iawn. Ond wrth gwrs, ni allwn eithrio ffactorau eraill megis ffactorau genetig neu firysau eraill.

Mae rhai yn awgrymu bod microseffali allai gael eu hachosi gan plaleiddiaid megis pyriproxyfen sydd wedi bodychwanegu at ddŵr yfed. A yw hynny'n bosibilrwydd?

Mae hwn yn plaleiddiad sydd wedi cael ei defnyddio'n eang ar gyfer mwy na 20 o flynyddoedd. Bu byth arsylwi unigol o camffurfiad. Ystyrir felly diogel y mae'n cael ei ddefnyddio i ddiheintio dŵr yfed, felly ar gyfer hyn o bryd nid wyf yn credu bod unrhyw sylwedd i'r honiadau hyn.

Ydych chi'n meddwl y bydd y rhaglenni ddileu mosgito fod yn effeithiol? Beth yw eich barn am gynlluniau i ryddhau mosgitos a addaswyd yn enetig ac Wolbachia bacteria?

Mosgitos yn awr yn gallu gwrthsefyll nifer o pryfleiddiaid, felly mae angen arfau newydd. Mae tri posibiliadau. Mae'r un cyntaf yn mosgitos a addaswyd yn enetig hyn, nad ydynt yn trosglwyddo'r clefyd. Yn ail yn y sterileiddio mosgitos gwrywaidd drwy ymbelydredd. Trydydd yw bacteria hyn sydd hefyd yn gwneud mosgitos dynion anffrwythlon. Rwy'n credu y gallant fod yn hynod effeithiol ac yn well na defnyddio tunnell o blaladdwyr y mae'r mosgitos yn dod yn fwy ac yn fwy ymwrthol.

PWY newydd gyhoeddi y bydd eu hangen arnynt miliynau o ddoleri i ariannu ymchwil: ydych chi'n disgwyl i'r UE i ddarparu rhywfaint o gyllid?

Ydw. Rydym wedi gofyn am tua $ 53 miliwn o ddoleri, ond dim ond $ 25 28-miliwn ar gyfer WHO. Bydd y gweddill yn mynd i sefydliad arall megis UNICEF.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, Ebola, EU, Senedd Ewrop, Iechyd, ymchwil feddygol, meddyginiaethau, technoleg Frechiad, byd, Sefydliad Iechyd y Byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *