#Congo: S & Ds annog Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo i barchu Cyfansoddiad wlad yn y broses etholiadol

| Mawrth 11, 2016 | 0 Sylwadau

Congo

Mae Senedd Ewrop, gyda'r cyfraniad gweithredol gan y Sosialwyr a'r Democratiaid Ewropeaidd, a fabwysiadwyd penderfyniad ar y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) ar 10 Mawrth, gan alw ei awdurdodau i barchu cyfansoddiad y wlad yn llawn, yn enwedig ar y broses etholiadol.

Dywedodd, y llywydd y Grŵp S & D, Gianni Pittella:

"Rydym yn annog yr awdurdodau Congo i gyflwyno heb oedi ymhellach calendr etholiadol a chyllideb ar gyfer yr etholiadau arlywyddol yn parch llawn o'r cyfansoddiadol amser-ffrâm.

"Mae'n rhaid i'r Llywodraeth yn derbyn ac yn gweithio tuag at drafodaeth wleidyddol agored, democrataidd a chynhwysol yn yr ymgyrch etholiadau 2016.

"Rydym o'r farn bod rôl yr Undeb Affricanaidd i atal argyfwng gwleidyddol yng Nghanol Affrica yn hanfodol ac rydym yn gwahodd ei arweinwyr, yn enwedig De Affrica, i ymgysylltu o blaid parchu Cyfansoddiad Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo.

"Rydym hefyd yn gwahodd sefydliadau ac aelod-wladwriaethau'r UE i ddefnyddio eu holl offer diplomyddol ac economaidd, gan gynnwys y llofnod sydd ar ddod o'r Cytundebau Partneriaeth Economaidd, er mwyn cyrraedd y nod hwn."

Meddai, S & D ASE Maria Arena, cydlynydd hawliau merched a'r pwyllgor cydraddoldeb rhywiol:

"Mae Senedd Ewrop yn mynegi ei bryderon dwfn am y sefyllfa instable cynyddol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, mewn cyd-destun cyn-etholiadol yn aneglur.

"Mae'r CHA yn parhau i fod yn wlad fregus, gyda sefydliadau wan ac angen aruthrol ar gyfer ailadeiladu ac adfywiad o dwf economaidd.

"Mae'r ansefydlogrwydd risgiau yn dyddodi y wlad i mewn i anhrefn a plymio ei phoblogaeth, gwanhau eisoes gan y gorffennol a'r presennol gwahanol argyfyngau, i dlodi eithafol ac ansicrwydd.

"Fel cydlynydd y Pwyllgor FEMM, yr wyf yn tanlinellu pwysigrwydd i gefnogi goblygiad effeithiol menywod yn y broses etholiadol ac yr angen i Lywodraeth y wlad i barchu a hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol mewn bywyd gwleidyddol.

"Ein blaenoriaeth yw osgoi argyfwng newydd. Mae'n rhaid i'r awdurdodau Congo parchu'r Cyfansoddiad a threfnu etholiadau rhydd ac yn dryloyw. "

Ychwanegodd S & D ASE Antonio Panzeri:

"Rydym yn condemnio yn gryf y cyfyngiadau cynyddol o ofod democrataidd a gormes o aelodau o'r wrthblaid, cymdeithas sifil a'r cyfryngau a dargedir.

"Dylai'r Undeb Ewropeaidd yn atgyfnerthu'r gefnogaeth i gymdeithas sifil, yn enwedig i amddiffynwyr hawliau dynol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Dylai sicrhau hefyd eu diogelwch a diogelwch.

"Rhyddid sylfaenol mynegiant, cymdeithas a cynulliad yn sail i fywyd deinamig, gwleidyddol a democrataidd."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Democratiaeth, EU, Senedd Ewrop, Cydraddoldeb Rhyw, gwleidyddiaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *