#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar yr agenda yr wythnos hon

| Mawrth 14, 2016 | 0 Sylwadau

Mewnfudo

Er y bydd penaethiaid wladwriaeth a llywodraethau geisio gweithio allan manylion y UE-Twrci ymfudiad fargen yn ystod yr uwchgynhadledd Ewropeaidd olaf ym Mrwsel ar 17 18-Mawrth, bydd pwyllgorau seneddol hefyd yn ymdrin â materion mudo yr wythnos hon. Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn pleidleisio ar gynigion ar gyfer cynlluniau adleoli i ffoaduriaid a fisa dyngarol yr UE ac mae hefyd yn asesu'r sefyllfa hawliau dynol yn Nhwrci. Yn y cyfamser mae'r pwyllgor dyfarniadau treth yn trafod mesurau treth gyda chynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol.

Mudo

Ar ddydd Mercher 16 Mawrth y rhyddid sifil pleidleisiau pwyllgor ar gynigion y Senedd ei hun i wella polisïau mudo a ffoaduriaid UE, gan gynnwys cynnig i sefydlu system ganolog UE ar gyfer casglu a dyrannu'r ceisiadau lloches, yn ogystal â rhwymo cynlluniau adleoli a adsefydlu ar gyfer ffoaduriaid. Mae'r adroddiadau ar gyfer y cynigion hyn hefyd yn datgan y dylai baich yr argyfwng ffoaduriaid yn cael ei rhannu gan yr holl aelod-wladwriaethau, tra dylai ceisiadau lloches yn cael eu trin yn unol ag ymrwymiadau rhyngwladol yr UE.

Mae'r pwyllgor hawliau sifil hefyd yn pleidleisio ar ddiwygio'r Cod Visa UE gyda'r nod o leihau biwrocratiaeth. Mae'n cynnwys cynnig ar gyfer fisâu dyngarol newydd i'w gyhoeddi mewn llysgenadaethau yr UE y tu allan i'r UE a fyddai'n caniatáu ceiswyr lloches i hedfan yn uniongyrchol i'r aelod-wladwriaeth lle maent yn dymuno gwneud cais am loches.

UE yw ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda Thwrci ar sut i atal y llif o fewnfudwyr. UE eisoes wedi cymeradwyo € 3 biliwn mewn cymorth i Dwrci, ond yn fwy gofynnwyd amdano. Ar ddydd Mercher, gallwch ymuno sgwrs Facebook gyda Sylvie Guillaume a Jean Arthuis, arweinwyr o ddau ddirprwyaethau seneddol sy'n ymweld â gwersylloedd ffoaduriaid yn Nhwrci y mis diwethaf.

Twrci

Mae'r pwyllgor materion tramor yn pleidleisio ddydd Mawrth (15 Mawrth) ar adroddiad cynnydd sy'n asesu sut y gwnaeth Twrci yn 2015 ar hawliau dynol, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd.

trethiant

cwmnïau amlwladol fel Apple, Google, IKEA a McDonalds, yn ogystal â chynrychiolwyr o Guernsey a Jersey, Andorra, Liechtenstein a Monaco yn cael eu gosod i siarad â pwyllgor arbennig y Senedd ar ddyfarniadau treth ar ddydd Llun (14 Mawrth) a dydd Mawrth (15 Mawrth). dyfarniadau Treth gan aelod-wladwriaethau yn cael eu gweld fel leddfu baich treth o gorfforaethau mawr ar adeg pan mae angen mwy o refeniw cyllidebau cenedlaethol.

TTIP

Mae'r pwyllgor masnach ryngwladol yn trafod dydd Llun y trafodaethau parhaus ar gyfer y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Transatlántig (TTIP) gyda'r UDA. Maent hefyd yn trafod sut y dylid datrys anghydfodau rhwng corfforaethau a llywodraethau fel rhan o'r bartneriaeth a'r graddau y mae gofynion y Senedd ynglŷn â hyn a materion eraill wedi'u hystyried.

Preifatrwydd

Mae Llys Cyfiawnder Ewrop annilys fframwaith ar gyfer trosglwyddo data rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd a elwir yn Harbwr Diogel oherwydd materion gwyliadwriaeth torfol. dadleuon y pwyllgor hawliau sifil Dydd Iau ei lle Preifatrwydd Shield, sef y fframwaith newydd ar gyfer trosglwyddo yr UE-US o ddata personol gan gwmnïau preifat.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, polisi lloches, Gwlad Belg, Borders, Busnes, diogelwch trawsffiniol, Dyddiad, Diogelu data, Amddiffyn, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, Economi, EU, ffiniau'r UE, Senedd Ewrop, Mewnfudo, gwyliadwriaeth màs, gwleidyddiaeth, Ffoaduriaid, Ffoaduriaid, Harbwr diogel, Farchnad sengl, uwchgynadleddau, osgoi talu treth, trethiant, Masnach, cytundebau masnach, undebau llafur, Twrci, US, gwyliadwriaeth Unol Daleithiau, TAW, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *