tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr bom terfysgol ym Mrwsel ac mewn mannau eraill: #Terrorism

| Ebrill 12, 2016 | 0 Sylwadau

munud o dawelwchDechreuodd y sesiwn gyda munud o dawelwch ar gyfer y bobl 32 340 lladd ac anafwyd gan y 22 Mawrth ymosodiadau bom ym Mrwsel. condemnio Senedd Llywydd Martin Schulz yr ymosodiadau fel ymgais greulon, annynol a sinigaidd i heintio Ewropeaid ofn a chasineb.

Mae'r rhain yn ymosodiadau a wnaed Dydd Mawrth 22 Mawrth yn ddiwrnod du ar gyfer Gwlad Belg ac ar gyfer Ewrop. Mae eu cyflawnwyr troseddol targedu nghanol Ewrop, ym Mrwsel, yn ddinas amlieithog, gosmopolitan a goddefgar sy'n cynnal yr UE a chyrff rhyngwladol ac yn crynhoi cymdeithas agored y maent yn casáu. Maent yn targedu pobl ddiniwed mewn mannau cyhoeddus - mae'r gorsafoedd maes awyr ac metro - er mwyn creu ofn a chasineb ar draws Brwsel, Gwlad Belg ac Ewrop, dywedodd Schulz.

Y ffordd i rwystro y lladd 'cyfrifiad sinigaidd yw dangos undod yn erbyn ofn, yn sefyll gyda'i gilydd er cof am eu dioddefwyr fel cyd-Ewropeaid ac yn dangos na allwn eu heintio gan y assassins' casineb. Rhaid i ni beidio cownter casineb gyda chasineb, neu drais gyda mwy o drais, anogodd.

Yn lle hynny, mae'n rhaid i ni aros yn ddigyffro ac ymladd yn erbyn ddiffyg ymddiriedaeth, sefyll yn gadarn dros ryddid bawb, amddiffyn democratiaeth a diogelu urddas dynol, parhaodd.

cyfleu Schulz cydymdeimlad dwysaf Senedd i deuluoedd y dioddefwyr a dymunodd y wellhad buan hanafu.

Yn olaf, nododd Schulz fod pobl ar draws y byd yn dioddef jihadists bron bob dydd. Yn y misoedd diwethaf, awyrennau bomio hunanladdiad wedi lladd pobl ddiniwed yn Afghanistan, Pacistan, Irac, Ivory Coast, Tunisia, Twrci, Yr Aifft, Syria, Somalia, Nigeria ac mewn mannau eraill. Mae'r arswyd yn fyd-eang ac i frwydro yn ei, mae'n rhaid i ni sefyll gyda'n gilydd yn Ewrop a ledled y byd, daeth i'r casgliad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Terfysgaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *