#StrongerIn: Pam mae angen i bleidleiswyr ifanc i arddangos i fyny ar 23 Mehefin

| Ebrill 20, 2016 | 0 Sylwadau

Prydain-gryfach-yn-ewrop-1400x788Gyda'r y refferendwm arfaethedig yr UE ar 23 mis Mehefin, mae'n bwysicach nag erioed bod y pleidleiswyr ifanc yn gwneud eu ffordd i'r bwth pleidleisio, yn ysgrifennu Jane Booth.

Mewn digwyddiad ymgyrch ddiweddar yn targedu pleidleiswyr ifanc, dywedodd y Prif Weinidog David Cameron: "Rydych yn cael y mwyaf i'w ennill drwy aros mewn UE diwygiedig, a hefyd mae'n rhaid i chi y mwyaf i'w golli os ydym yn gadael."

Mae arolygon diweddar yn dangos bod pleidleiswyr 18-24 oed yn unig yn 30% yn debygol o bleidleisio, ond o'r pleidleiswyr hynny, byddai oddeutu 75% yn pleidleisio i aros yn yr UE. Mae'r niferoedd hyn yn wahanol iawn i genhedlaeth eu rhieni, sef 77% sy'n debygol o bleidleisio a dim ond 30% sy'n debygol o bleidleisio i aros.

Fel y dywedodd Cameron, pleidleiswyr ifanc yn cael y mwyaf i'w golli drwy adael yr UE. Gyda hinsawdd heddiw ar derfysgaeth, mewnfudo a'r economi, dyfodol pobl ifanc yn llawn o ansicrwydd.

Byddai Brexit achosi mwy o broblemau i bobl ifanc, nag y byddai atgyweiria. Yn ôl y trysorlys, yn fwy na 3 miliwn o swyddi yn y DU yn gysylltiedig i fasnachu yn yr UE. Waeth beth trafodaethau masnach posibl os yw'r DU yn gadael yr UE, bydd y trafodaethau hyn yn cymryd amser, taro y farchnad swyddi yn galed yn y cyfamser. Wrth i bobl ifanc yn ymuno â'r gweithlu, bydd llai o swyddi nag erioed.

Ar hyn o bryd, y bygythiad o derfysgaeth gwyddiau dros Ewrop gyfan. Wrth i Ewrop uno i ymgymryd â'r bygythiadau hyn gyda'i gilydd, ni ellir gwadu bod aelodaeth o'r UE yn darparu gwell diogelwch. erioed Mae pobl ifanc wedi gwybod eu cartref neu Ewrop mewn cyflwr ansefydlog, dim ond y heddwch a diogelwch bod yr UE wedi darparu. Mae'r ddadl oesol, "mae yna gryfder mewn niferoedd" yn wir. Gyda'r dyfodol ar derfysgaeth yn Ewrop aneglur, mae'n ormod o risg ar gyfer y DU i adael ac yn colli bod blanced diogelwch ychwanegol.

Nid yn unig y byddai dinasyddion y DU yn colli budd-daliadau fel teithio rhatach ac yn haws, daliadau crwydro isel a ffioedd cerdyn credyd, byddai myfyrwyr hefyd fod yn colli allan ar gyfleoedd y gall yr UE ei gynnig iddynt. Yn y blynyddoedd cwpl ddiwethaf, mae'r rhaglen Erasmus wedi wedi cael y nifer uchaf o fyfyrwyr y DU yn ei hanes, gyda mwy na 15,000 o fyfyrwyr yn manteisio yn 2013-2014. brifysgolion y DU hefyd yw buddiolwr ail fwyaf o gronfeydd ymchwil yr UE, gan helpu i gynnal eu statws fel prifysgolion sy'n arwain y byd.

Yn gyffredinol, ni all pleidleiswyr ifanc yn trafferthu i fynd allan i bleidleisio, a gyda'r refferendwm i fod i ymyrryd â gwyliau'r haf, gall pobl ifanc fod yn llai brwdfrydig nag erioed. Ond, byddai Brexit taro nhw a'u dyfodol galetach nag unrhyw genhedlaeth arall. Os bleidleiswyr ifanc yn dod allan mewn niferoedd uchel, maent ond a allai fod yn y pwynt tipio y Nerth Mewn ymgyrch.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Barn, UK, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *