'Cyfle euraidd i roi terfyn ar fasnach #ivory anghyfreithlon gwastraffu'

| Hydref 12, 2016 | 0 Sylwadau

Ivory-005“Roedd yn fraint i mi fod yn rhan o ddirprwyaeth sylwedydd Senedd Ewrop i CITES CoP17 yn Ne Affrica. Fel ymgyrchydd dros warchod bywyd gwyllt, rwy'n gwybod bod y cyfle i ddylanwadu ar amddiffyniad ar y lefel uchaf yn brin, ” yn ysgrifennu Catherine Bearder ASE.

“Cyn i mi fynd i Dde Affrica, pleidleisiais o blaid penderfyniad Senedd Ewrop yn galw am restru'r holl eliffantod yn Atodiad 1 o CITES (y Confensiwn mewn Masnachu Rhywogaethau Mewn Perygl). Byddai hyn yn golygu gwaharddiad llwyr ar fasnach ryngwladol yn eliffantod.

“Cefnogwyd y cynnig yn fawr gan ASEau sy'n dangos bod gwrthwynebiad cryf Senedd Ewrop i'r fasnach mewn eliffantod a'u hieithi sydd, yn y degawd diwethaf yn unig, wedi arwain at golli eliffantod 110,000 Affricanaidd o ganlyniad i sathru a'r galw byd-eang enfawr am dusiau ifor yn ogystal ag ar gyfer hela tlws.

“Yn anffodus, pleidleisiodd dirprwyaeth swyddogol y Comisiwn Ewropeaidd yn erbyn rhestru eliffantod yn Atodiad I fel y cyfarwyddwyd gan Gyngor gweinidogion yr Amgylchedd Ewropeaidd, gan anwybyddu dymuniadau Senedd Ewrop yn effeithiol a channoedd o filoedd o ddinasyddion a lofnododd ddeiseb ar-lein yn galw am gwaharddiad llwyr.

“Wedi dweud hynny, mae gan yr UE a de facto gwaharddiad yn ei le ar ifori tan 2017 ac mae wedi dweud ei fod yn gwrthwynebu'n gyhoeddus y fasnach ifori ryngwladol. Ond byddai cyfanswm Atodiad 1 (yr amddiffyniad uchaf a gynigir gan CITES) wedi anfon neges gref bod yn rhaid i wledydd roi'r gorau i werthu tlysau eliffant ac ifori ar unwaith i ganiatáu amser i boblogaethau eliffant wella.

“Mae'n drist iawn wrth i'r cais gael ei gyflwyno gan lawer o wladwriaethau'r ystod eliffant Affricanaidd o Orllewin a Chanolbarth Affrica yn ogystal â Kenya, felly bydd ein habsenoldeb i'w cais yn anfon neges unwaith eto bod Ewrop yn 'gwybod orau' am sut i rheoli eu hadnoddau.

“Pan gefais gefnogaeth y gwledydd hyn yng nghyfarfod seneddol ar y cyd Affrica, y Caribî a'r Môr Tawel i gyhoeddi datganiad ar gyfer diogelu eliffantod yn 2014, roeddwn i'n meddwl ein bod yn gwneud cynnydd da, ond yn gyfle euraidd i roi diwedd ar y fasnach ifori anghyfreithlon am mae da wedi cael ei wastraffu yr wythnos hon.

“Ond ni fyddaf yn rhoi'r gorau i ymladd i amddiffyn yr anifeiliaid mwyaf agored i niwed hyn. Mae'n rhaid i ni roi'r gorau i roi hwb i grwpiau troseddol, gan ddianc a masnachu mewn rhannau eliffant a helwyr, gan eu saethu am bleser llun. Dyma rai o greaduriaid mwyaf gwerthfawr ein planed a dylem i gyd deimlo'n siomedig gyda'r posibilrwydd o fyw ar blaned lle nad ydynt bellach yn crwydro. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Lles anifeiliaid, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *