#Brexit: 'Mae'r cytundeb Brexit yr ydym am yn fargen byddai hynny'n dda ar gyfer yr UE a'r DU'

| Hydref 20, 2016 | 0 Sylwadau

o-Syed-KAMALL-facebookCyn dechrau'r Uwchgynhadledd Ewropeaidd (20 Hydref) heddiw, buom yn siarad â ASE Syed Kamall (Yn y llun), Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ceidwadwyr Prydain ac Arweinydd Senedd Ewrop.

Pan ofynnwyd iddo beth oedd yn rhaid i'r Prif Weinidog ddweud wrth gyd-brif weinidogion, dywedodd ASE Syed Kamall y bydd llawer o'r gwleidyddion wedi cael eu sesiynau briffio, ond byddant am glywed yr hyn y mae'r prif weinidog ei hun i'w ddweud. Gofynnwyd a fyddai hi'n gosod allan y cynllun ar gyfer 'Hard Brexit', dywedodd nad oedd yn hoffi'r diffiniadau hyn, ac ychwanegodd fod y fargen Brexit yn y DU eisiau "yn fargen a fyddai o blaid yr UE a'r DU ". Dywedodd: "Mae Prydain yn dal yn ddaearyddol yn Ewrop a byddwn yn parhau i fasnachu gyda'n gilydd, nid ydym am weld UE gwael a chyfoethog o'r DU, na'r ffordd arall, rydym am i'r ddau fod yn ffyniannus."

Yn ôl y newyddiadurwr Sbaeneg am rai o'r sylwadau yng Nghynhadledd y Blaid Geidwadol, dywedodd Kamall fod rhai o'r datganiadau'n mynd yn rhy bell ac y mae gwleidyddion Cynhadledd Plaid yn siarad â'u cynulleidfa gartref. O ran cynnig Amber Rudd i gwmnïau restru eu gweithwyr tramor, dywedodd Kamall fod aelodau'r Blaid yn rhoi pwysau arnynt, gan ddweud bod aelodau'r Blaid yn ei gwneud hi'n glir nad oeddent yn cytuno â Rudd a'u bod am gynnal Prydain agored.

CETA ar gyfer y DU?

Kamall oedd yn gefnogol iawn i'r cytundeb masnach CETA rhwng Canada yn yr UE, sy'n un o brif bynciau y copa. Mae'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) yn negodi ffres gytundeb yr UE-Canada. Unwaith gymhwyso, bydd yn cynnig cwmnïau UE yn fwy a chyfleoedd busnes gwell yng Nghanada a swyddi cymorth yn Ewrop. Teimlai Kamall oedd angen ei hesbonio yn gliriach i'r cyhoedd manteision y cytundeb.

Cwestiynau os oedd yn meddwl y byddai'r DU yn ceisio cytundeb fath CETA gyda'r UE, dywedodd Kamall hynny pan fyddwn yn edrych ar y ddau brif reswm pleidleisiodd y Prydain am un sofraniaeth oedd sofraniaeth, i eraill roedd yn mudo ac roeddent am y gallu i reoli mewnfudo. O ystyried bod ymfudo yn fater mor fawr, dywedodd na allwn gael cytundeb fath Norwy fel y byddai yn golygu cytuno i symud fel y mynnant. Fodd bynnag, dywedodd y byddai dal i fod symudiad pobl o'r UE i'r DU, ond y byddai'n cael ei reoli.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Senedd Ewrop, gwleidyddiaeth, UK, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *