#IslamicState Retaliates fel lluoedd Irac wthio ar #Mosul

| Hydref 21, 2016 | 0 Sylwadau

Syria-Cwrdiaid-gynghreiriad-gyda-rebel-grwpiau-i-ymladd-y-Islamaidd-wladwriaeth-1410526092Lansiodd Islamic State wrth-ymosodiad mawr ar ddinas Kirkuk ddydd Gwener (21 Hydref) wrth i luoedd Irac a Chwrdaidd fynd ar drywydd gweithrediadau i atafaelu tiriogaeth o gwmpas Mosul i baratoi ar gyfer ymosodol ar gadarnle mawr olaf Jihadists yn Irac, yn ysgrifennu Maher Chmaytelli.

Lladdodd ymosodiad Islamaidd Gwladol ar Kirkuk, sy'n gorwedd mewn rhanbarth cynhyrchu olew, chwe aelod o'r lluoedd diogelwch a dau Iraniwr a oedd yn rhan o dîm a oedd yn cynnal a chadw mewn gorsaf bŵer y tu allan i'r ddinas, meddai ffynhonnell ysbyty.

Nid oedd cyfleusterau cynhyrchu olew crai yn cael eu targedu a pharhaodd y cyflenwad pŵer yn ddi-dor yn y ddinas. Mae Kirkuk wedi ei leoli i'r dwyrain o Hawija, poced sy'n dal dan reolaeth Gwladwriaeth Islamaidd sy'n gorwedd rhwng Baghdad a Mosul.

Gyda chefnogaeth awyr a daear gan y glymblaid dan arweiniad yr Unol Daleithiau, daliodd lluoedd llywodraeth Irac wyth pentref i'r de a'r de-ddwyrain o Mosul. Fe wnaeth lluoedd Cwrdaidd a oedd yn ymosod ar y gogledd a'r dwyrain hefyd ddal nifer o bentrefi, yn ôl datganiadau o'u gorchmynion milwrol priodol dros nos.

Disgwylir i'r ymosodol a ddechreuodd ddydd Llun i gipio Mosul ddod yn frwydr fwyaf yn Irac ers goresgyniad yr Unol Daleithiau yn 2003.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud y gallai Mosul fynnu bod y llawdriniaeth dyngarol fwyaf yn y byd, gyda'r rhagolygon senario gwaethaf o hyd at filiwn o bobl yn cael eu gwreiddio.

Credir bod tua 1.5 miliwn o drigolion y tu mewn i Mosul, ac mae gan Islamaidd Gwladol hanes o ddefnyddio sifiliaid fel tarianau dynol.

Mae'r ymladd wedi gorfodi pobl 5,640 i ffoi o'u cartrefi hyd yn hyn o gyffiniau y ddinas, dywedodd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudiad yn hwyr ddydd Iau.

Bu farw aelod o wasanaeth yr UD ddydd Iau o glwyfau a gafodd eu dal mewn ffrwydrad dyfais ffrwydrol ger Mosul.

Tua 5,000 Mae lluoedd yr Unol Daleithiau yn Irac. Mae mwy na 100 ohonynt wedi'u gwreiddio gyda heddluoedd Irac a Chwrdiaid Peshmerga, gan gynghori rheolwyr a'u helpu i sicrhau bod pwer awyr y glymblaid yn taro'r targedau cywir, mae swyddogion yn dweud.

Fodd bynnag, cwynodd y gorchymyn milwrol Cwrdaidd nad oedd cefnogaeth awyr yn ddigon ddydd Iau.

“Yn anffodus, mae nifer o Peshmerga wedi talu'r aberth eithaf i ni gyflawni enillion heddiw yn erbyn ISIL. Ymhellach, nid oedd cynghrair a chefnogaeth y Gynghrair Fyd-eang mor bendant ag yn y gorffennol, ”dywedodd y gorchymyn Cwrdaidd mewn datganiad.

Dywedodd y Prif Weinidog Haidar al-Abadi, sy'n annerch cynghreiriaid y glymblaid gwrth-Islamaidd y Wladwriaeth ym Mharis drwy gyswllt fideo, fod y sarhad yn symud ymlaen yn gynt na'r disgwyl.

Gwadodd Islamaidd y Wladwriaeth fod heddluoedd y llywodraeth wedi datblygu. O dan y pennawd “Mae'r crwsâd ar Nineve yn cael dechrau lousy,” dywedodd cylchgrawn ar-lein wythnosol y grŵp, Al-Nabaa, ei fod yn atal ymosodiadau ym mhob ffordd, gan ladd dwsinau o gyhuddiadau ac ymosodiadau hunanladdiad a dinistrio dwsinau o gerbydau gan gynnwys tanciau.

Yn Kirkuk, ymosododd y Wladwriaeth Islamaidd ar nifer o adeiladau'r heddlu a gorsaf bŵer yn oriau mân y dydd Gwener, a pharhaodd rhai o'r ymosodwyr i fyny mewn mosg a gwesty segur.

Mae'r militants hefyd yn torri'r ffordd rhwng y ddinas a'r orsaf bŵer 30 km (20 milltir) i'r gogledd.

Lladdwyd o leiaf wyth militant hefyd, naill ai drwy chwythu eu hunain i fyny neu wrthdaro â'r lluoedd diogelwch, meddai ffynonellau diogelwch. Roedd heddluoedd Cwrdaidd wedi disodli'r militants o'r holl adeiladau heddlu a chyhoeddus a gawsant cyn y wawr, meddent.

Dangosodd ffilm Kurdish NTV TV fod tân gynnau peiriant yn taro adeilad dau lawr llawr a arferai fod yn westy, a llosgi ceir mewn stryd gyfagos.

Honnodd Islamaidd Gwladol yr ymosodiadau mewn datganiadau ar-lein, a datganodd awdurdodau gyrffyw yn y ddinas lle'r oedd grymoedd Cwrdaidd yn cael eu hatgyfnerthu.

Cymerodd diffoddwyr Kurdish Peshmerga reolaeth dros Kirkuk yn 2014, ar ôl i fyddin Irac adael y rhanbarth, gan ffoi rhag gwladwriaeth Islamaidd drwy ogledd a gorllewin Irac.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *