#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

| Tachwedd 11, 2016 | 0 Sylwadau

UFMMae Ysgrifenyddiaeth yr Undeb dros Môr y Canoldir (UFM) yn cymryd rhan weithredol yn y COP22 eleni, a ddynodwyd fel y "COP Gweithredu", i lansio mentrau rhanbarthol a phrosiectau penodol â'r nod o helpu cyflawni'r targedau Cytundeb Paris yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir.

Bydd yr Undeb ar gyfer Môr y Canoldir a'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio Ynni Adnewyddadwy UFM ac Effeithlonrwydd Ynni Llwyfan (REEE) i hybu defnydd cynyddol o fesurau ynni ac effeithlonrwydd ynni adnewyddol er mwyn meithrin datblygiad cymdeithasol-economaidd yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir.

Bydd Undeb y Môr Canoldir ynghyd â'r Banc Ewropeaidd ar gyfer Ail-greu a Datblygu (EBRD) yn lansio prosiect mawr o'r Môr Canoldir ar gyfer ynni adnewyddadwy yn y sector preifat. Mae'r arloesol "SEMED Fframwaith Ynni Adnewyddadwy Preifat(SPREF) "yn fframwaith ariannu € 227.5 miliwn a fydd yn ysgogi buddsoddiad pellach gan bartïon eraill o hyd at € 834 miliwn ac mae'n anelu at ysgogi datblygiad marchnadoedd ynni adnewyddadwy preifat yn Moroco, Tunisia, Yr Aifft ac Jordan.

Barcelona, ​​11 2016 Tachwedd

Cadw'r cynnydd tymheredd byd-eang i lai na 2º C, y targed a osodwyd gan Gytundeb Paris, yn galw am weithredu cydlynol na ellir dibynnu'n llwyr ar gyfraniadau-a bennir yn genedlaethol. Fel y pwysleisiodd yr Ysgrifennydd UFM Cyffredinol, Fathallah Sijilmassi: "Mae hon yn foment ddiffiniol gan ein bod yn dechrau i adeiladu tuag at y cyfnod carbon-isel. Mae'n wir yn ymdrech ar y cyd. Gwladwriaethau, cymunedau, sefydliadau cymdeithas sifil, busnesau, sefydliadau rhyngwladol a rhynglywodraethol: yr ydym i gyd yn cael eu mobileiddio ar gyfer yr heriau sy'n ein hwynebu. Mae cymhlethdod yr her yn yr hinsawdd yn gofyn i ni nid yn unig yn gweithio ar y lefel fyd-eang, ond hefyd i feithrin cefnogaeth ar y lefelau cyfryngol priodol. Mae'r rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir yn ddi-os yn un o'r lefelau hyn. "

Yn unol â'i fandad i wella cydweithredu rhanbarthol ar weithredu yn yr hinsawdd, Undeb dros y Canoldir yn ymgysylltu ddwfn yn y gwaith o ddatblygu Agenda Hinsawdd Canoldir cyffredin, ar draws y rhanbarth sy'n cael ei adlewyrchu drwy weithgareddau pwysig amrywiol yn y COP22.

Lansio Effeithlonrwydd Ynni Adnewyddadwy ac Ynni (REEE) Llwyfan

Yn dilyn y lansiad yn gynharach yn 2016 y Llwyfan Farchnad Drydan Rhanbarthol UFM a'r Llwyfan Nwy UFM, Llwyfan REEE yn anelu at hyrwyddo gweithrediad graddol o effeithlonrwydd ynni a mesurau ynni adnewyddadwy er mwyn sicrhau bod yr holl ddinasyddion a busnesau yn y rhanbarth yn cael mynediad i sicrhau , gwasanaethau ynni modern fforddiadwy a dibynadwy, yn ogystal ag i gefnogi lliniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir.

Lansio prosiect Canoldir mawr ar gyfer ynni adnewyddadwy yn y sector preifat
Bydd y UFM a'r EBRD lansio'r prosiect UFM-labelu "SEMED Fframwaith Ynni Adnewyddadwy Preifat (SPREF)" sy'n ceisio symbylu datblygiad marchnadoedd ynni adnewyddadwy preifat ym Moroco, Tunisia, yr Aifft a Jordan. Trwy'r prosiect hwn, bydd EBRD yn darparu ariannu hyd at € 227.5 miliwn a fydd yn paratoi buddsoddiad pellach gan bartïon eraill o hyd at € 834 miliwn. Bydd y prosiect hefyd yn darparu cymorth cydweithrediad technegol wedi'i dargedu ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar waith yn y rhanbarth gyda'r nod o osgoi 780,000 tunnell o allyriadau CO2 yn flynyddol.

Yn dilyn lansiad y fframwaith arloesol uchod, bydd cynhadledd ar gyfer busnesau preifat yn cael eu trefnu gyda Phartneriaethau Cyhoeddus-Preifat bwyllgor y COP22 yn (PPP) a'r Asiantaeth Moroco ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni (AMEE) a'r CGEM. Mae'r digwyddiad wedi ei anelu at hysbysu busnesau am y mecanwaith SPREF er mwyn eu hannog i ddefnyddio.

Cyflwyno'r Agenda Digwyddiadau Canoldir Rhanbarthol

Ar y cyd â phartneriaid allweddol eraill Ewro-Môr y Canoldir, Ysgrifenyddiaeth UFM wedi llunio holl ddigwyddiadau COP22 gysylltiedig â gweithgareddau yn yr hinsawdd yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir. Bydd hyn yn rhoi cyfle i sefydliadau rhanbarthol i weithio i gefnogi datblygu cynaliadwy ym Môr y Canoldir trwy gyflwyno eu gweithgareddau yn ystod y COP22 ac arddangos synergeddau posibl.

panel-lefel uchel: Datblygu cynaliadwy a sefydlogrwydd rhanbarthol yn mynd law yn llaw ym Môr y Canoldir

Mae'r newid tuag at ddatblygu carbon-isel yn ffynhonnell aruthrol o gyfle i'r rhanbarth drwy gweithgareddau economaidd newydd, a hefyd yn cynnig mwy o wydnwch yn wyneb amrywiadau hinsoddol. I'r perwyl hwnnw, bydd yr Ysgrifenyddiaeth UFM a'r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu trafodaeth lefel uchel ar y materion hyn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys Comisiynydd yr UE ar Weithredu Hinsawdd ac Ynni, Miguel Arias Cañete, y Gweinidog dros yr Amgylchedd yr Iorddonen, Yaseen Al-Khayyat, a swyddogion uchel eraill ar draws y rhanbarth.

persbectif Chwaraewyr allweddol 'ar newid yn yr hinsawdd ym Môr y Canoldir

Mae'r cyhoeddiad hwn yn cael ei gyflwyno gan Segolene Brenhinol, Llywydd COP21, Hakima El Haite, y Gweinidog Cynrychiolydd Moroco sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd, Arias Cañete, y Comisiynydd Ewropeaidd, a Fathallah Sijilmassi, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb dros y Canoldir, ac yn cynnwys nifer fawr o personoliaethau mynd i'r afael â'r trawsnewid y Canoldir i ddatblygiad carbon-isel.

Am fwy o wybodaeth:

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, allyriadau CO2, COP21, Yr amgylchedd, EU, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *