Comisiwn yn ymchwilio a yw #Aspen wedi cam-drin safle yn y farchnad dominyddol gyda chyffuriau #cancer achub bywyd

| Efallai y 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad ffurfiol i bryderon bod Aspen Pharma wedi cymryd rhan mewn prisiau gormodol yn ymwneud â phum feddyginiaethau canser sy'n achub bywydau. Bydd y Comisiwn yn ymchwilio i weld a Aspen wedi cam-drin safle yn y farchnad amlwg yn torri rheolau antitrust UE.

yn gyfrifol am bolisi cystadleuaeth Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager,,: "Pan fyddwn yn mynd yn sâl, efallai y byddwn yn dibynnu ar gyffuriau penodol i achub neu ymestyn ein bywydau. Dylai cwmnïau yn cael eu gwobrwyo ar gyfer cynhyrchu fferyllol hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cadw eu gwneud yn y dyfodol. Ond pan fydd y pris cyffur yn sydyn yn mynd i fyny gan sawl gant y cant, mae hyn yn rhywbeth y gall y Comisiwn yn edrych ar. Yn fwy penodol, yn yr achos hwn byddwn yn asesu a Aspen yn torri'r rheolau cystadleuaeth yr UE drwy godi prisiau gormodol am nifer o feddyginiaethau. "

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud arferion prisio Aspen ar gyfer meddyginiaethau arbenigol sy'n cynnwys y cynhwysion actif fferyllol chlorambucil, melphalan, mercaptopurine, tioguanine a busulfan. Mae'r meddyginiaethau dan sylw yn cael eu defnyddio i drin canser, megis tiwmorau hematologic. Maent yn cael eu gwerthu gyda gwahanol fformwleiddiadau ac o dan enwau brand lluosog. caffael Aspen meddyginiaethau hyn ar ôl eu diogelu patent wedi dod i ben.

Bydd y Comisiwn yn ymchwilio i wybodaeth sy'n dangos bod Aspen wedi gosod cynnydd sylweddol ac na ellir ei gyfiawnhau iawn pris hyd at gannoedd y cant, a elwir yn 'gouging pris'. Mae gan y Comisiwn y wybodaeth honno, er enghraifft, i osod cynnydd mewn prisiau o'r fath, Aethnen wedi bygwth tynnu'r meddyginiaethau dan sylw mewn rhai Aelod-wladwriaethau ac mae wedi gwneud hynny mewn gwirionedd mewn rhai achosion.

Gall ymddygiad Aspen fod yn torri'r rheolau antitrust yr UE (Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) ac Erthygl 54 yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) Cytundeb, sy'n gwahardd gosod prisiau annheg neu fasnachu annheg amodau ar gwsmeriaid.

Mae'r ymchwiliad yn cynnwys yr holl o'r AEE ac eithrio'r Eidal, lle mae'r awdurdod cystadleuaeth Eidal eisoes mabwysiadu penderfyniad torri erbyn Aspen ar 29 2016 Medi.

Mae hyn yn ymchwiliad cyntaf y Comisiwn i mewn i bryderon am arferion prisio gormodol yn y diwydiant fferyllol.

Bydd y Comisiwn yn awr yn cyflawni ei ymchwiliad manwl fel mater o flaenoriaeth. Nid yw agor o drafodion ffurfiol yn ragfarnu canlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

Aspen yn gwmni fferyllol byd-eang bencadlys yn Ne Affrica. Mae gan nifer o is-gwmnïau Aspen yn yr AEE.

Yn yr UE, awdurdodau cenedlaethol yn rhydd i fabwysiadu rheolau prisio ar gyfer meddyginiaethau ac i benderfynu ar driniaethau y maent yn dymuno ad-dalu o dan eu systemau nawdd cymdeithasol. Mae gan bob gwlad yn wahanol polisïau prisio ac ad-dalu fferyllol, wedi'u haddasu i'w hanghenion economaidd ac iechyd eu hunain. Mae'r prisiau o feddyginiaethau gwreiddiol sy'n cael eu diogelu gan patentau yn cael ei reoleiddio iawn. Ar gyfer meddyginiaethau oddi ar y patent, gall aelod-wladwriaethau dylanwadu ar brisiau o ymgeiswyr generig uniongyrchol, ond hefyd yn annog cystadleuaeth i gyflawni brisiau is. O ganlyniad, mae prisiau yn gyffredinol yn disgyn yn sylweddol pan fydd meddyginiaeth yn mynd oddi ar y patent. Fodd bynnag, yn yr ymchwiliad presennol mae gan y Comisiwn arwyddion o gynnydd sylweddol mewn prisiau ar gyfer meddyginiaethau oddi ar y patent.

Erthygl 102 o Gytundeb Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd gwahardd y cam-drin o swyddi farchnad dominyddol. Mae gweithrediad y darpariaethau hyn yn cael ei ddiffinio yn Rheoliad antitrust yr UE (Cyngor Rheoliad Rhif 1 / 2003), Sydd hefyd yn cael ei gymhwyso gan awdurdodau cystadleuaeth genedlaethol.

Erthygl 11 (6) o Reoliad antitrust yn darparu bod y cychwyn achos gan y Comisiwn yn lliniaru'r awdurdodau cystadleuaeth yr Aelod-wladwriaethau eu cymhwysedd hefyd i gymhwyso rheolau cystadleuaeth yr UE i arferion o dan sylw. Erthygl 16 (1) o'r un Rheoliad yn darparu bod rhaid llysoedd cenedlaethol osgoi rhoi penderfyniadau a fyddai'n gwrthdaro â phenderfyniad ystyriwyd gan y Comisiwn mewn achosion y mae wedi cychwyn.

Nid oes dyddiad cau cyfreithiol i gwblhau ymchwiliadau i ymddygiad gwrth-gystadleuol. Mae hyd ymchwiliad antitrust yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y cymhlethdod yr achos, i ba raddau y mae'r ymgymeriad o dan sylw yn cydweithio gyda'r Comisiwn ac arfer hawliau amddiffyn.

Bydd mwy o wybodaeth ar yr ymchwiliad ar gael ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y sectorau cyhoeddus cofrestr achos o dan y rhif achos 40394.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Canser, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *