#OBOR: Tsieina Belt a Ffordd glasbrint yn argoeli'n trefn fyd-eang newid Shada Islam

| Efallai y 16, 2017 | 0 Sylwadau


Gall ffraeo yn y cartref ac yn atgasedd ar gyfer ymgysylltiad byd-eang yn y nodweddion llywyddiaeth anghyson Donald Trump yn yr Unol Daleithiau, ond mae'r byd yn symud ymlaen,
yn ysgrifennu Shada Islam.

Ar 14 Mai, agorwyd Emmanuel Macron fel Arlywydd Ffrengig, gan godi gobeithion Undeb Ewropeaidd ail-egni. Ar yr un diwrnod yn Beijing, cynhaliodd Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping ei 'Fenter Belt a Road' (BRI), gweledigaeth uchelgeisiol o fyd cyd-ddibynnol a chydgysylltiedig agos.

Mae'r tri sgyrsiau sylweddol wahanol yn Washington, Paris a Beijing adlewyrchu gwahanol orchmynion domestig. Maent hefyd yn rhoi mewnwelediad cymhellol mewn trefn fyd-eang drawsnewid yn gyflym.

llywyddiaeth Trump yn ruthro o argyfwng i argyfwng, mae llawer o genhedloedd yn cwestiynu rôl America fel pŵer byd-eang anhepgor. Yn Ffrainc (ac Ewrop) y sgwrs yw o ddiwygio ac adnewyddu fel llywydd ifanc yn cymryd grym - ac am y gwaith caled ofynnol o hyd i foderneiddio, addasu ac yn addasu tra'n cadw y drygioni deublyg o populism a chenedlaetholdeb yn y bae.

Ond er bod y Gorllewin yn cymryd amser allan, gweddill y byd yn mewn cyfnod o newid. Sefydlwyd y triliwn-doler BRI, 'prosiect y ganrif' Beijing, Rhoir sylw penwythnos diwethaf mewn mega-gynhadledd a fynychwyd gan 28 arweinwyr y byd, mae mwy na chant o gynrychiolwyr o wladwriaethau, a nifer gyfartal o gynrychiolwyr busnes, academyddion a newyddiadurwyr.

Roedd yn dipyn o barti - a hynny'n briodol. Nid ers Cynllun Marshall America pwmpio miliynau o ddoleri i adfer rhyfel-devastated Ewrop gwlad wnaed ymdrech o gwmpas trawiadol o'r fath, gweledigaeth a maint ariannol.

Mae'r arweinydd Tseiniaidd oes amatur pan ddaw i ymgymryd â mentrau beiddgar, penawdau-grabbing. Gwnaeth safiad cadarn ar gyfer globaleiddio economaidd a masnach agored yn y Fforwm Economaidd y Byd Davos ym mis Ionawr eleni.

A dim ond rhan o'r stori y BRI yw. Yn arwyddocaol, Tsieina Seilwaith Asiaidd Banc Buddsoddi (AIIB) eisoes yn gweithio i ddiwallu anghenion buddsoddi mewn seilwaith enfawr yn y byd.

Hefyd, fel yr Unol Daleithiau yn tynnu'n ôl o'r Bartneriaeth Traws-Pacific (TPP), y cytundeb masnach pan-Asiaidd a oedd wedi'u gwahardd Tsieina, Beijing a gwledydd yn y Gymdeithas Southeast Cenhedloedd Asiaidd (ASEAN) yn symud ymlaen gyda Phartneriaeth Economaidd Gyfun Rhanbarthol (RCEP ) i roi hwb i fasnach o fewn y rhanbarth.

Mewn neges a oedd yn gwbl groes i'r cyhoeddiadau mewnblyg yn cael ei wneud yn Washington, dywedodd Xi gyfarfod BRI mai ei nod oedd adeiladu byd agored, yn gysylltiedig ac yn gynhwysol.

glasbrint xi yn mynegi ail-leoli hunan-hyderus Beijing mewn oes ansicr. Nid yw'n syndod, nid yr Unol Daleithiau a Japan yn falch. Mae'r rhan fwyaf o Ewropeaid ddiddordeb ond yn ofalus.

Ond mae eraill yn fodlon ymuno BRI a gweld sut y gallant elwa gorau o'r cynllun. Efallai na fydd Tsieina bob amser yn y hawsaf i'w gerdded o interlocutors, ond mae llawer o wledydd yn barod am newid.

Wedi'r cyfan, mae angen i'r byd i gael gwell cysylltiedig. anghenion seilwaith Global yn enfawr. Gwell cysylltedd yn hanfodol ar gyfer masnach, i ddenu buddsoddiadau ac i gyflawni rhai o'r amcanion gwrthdlodi mwyaf hanfodol a gynhwysir yn y Agenda 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs).

Yn amlwg, nid yn unig BRI am helpu eraill. Mae'r gwaith o chwilio ar gyfer peiriannau newydd ar gyfer twf economaidd Tseiniaidd yn y cartref yn sbardun pwysig. Llestri eisiau i hybu twf yn ei rhanbarthau gorllewinol, sy'n llusgo y tu ôl i'r arfordir dwyreiniol wedi'i datblygu'n dda. Steel a sment yn gorgyflenwi a bydd yn cael ei ddefnyddio yn y prosiectau BRI. Bydd creu swyddi i filoedd o weithwyr Tseiniaidd, yn ogystal â gwladolion tramor.

Ac mewn byd cystadleuol, mae hyn hefyd yn ymwneud â dysgu drwy wneud. Bydd yn rhaid i Tsieina i sicrhau bod BRI yn dod yn fwy tryloyw, rheolau caffael yn dod yn fwy trylwyr a phrosiectau cyd-fynd â SDGs, gan gynnwys safonau amgylcheddol.

Yn arwyddocaol, gan fod y tyniant enillion fenter, Tsieina yn dechrau cynnal ei hun fel partner datblygu 'traddodiadol', rhoi'r gorau polisïau ei 'nad ydynt yn ymyrryd' am safiad sy'n poeni mwy am y materion yn y cartref o'i partner wladwriaethau, gan gynnwys ar faterion fel llywodraethu a therfysgaeth.

Yn olaf, ar gyfer yr holl bryderon Western y bydd y BRI caniatáu Tsieina i steamroll ei bartneriaid, yn y rhan fwyaf o wledydd Tsieina nid yw'r unig sioe yn y dref. Y rhan fwyaf o wladwriaethau yn cael mynediad at yr Unol Daleithiau ac gronfeydd Ewropeaidd, heb sôn am gymorth o Siapan a Saudi Arabia. Nid yw'n gêm swm sero.

cynrychiolwyr Asiaidd, Affricanaidd ac eraill wnes i gyfarfod yn Beijing tanlinellu pwysigrwydd y tectonig geopolitical cymryd sifft lle. "Mae hon yn foment hanesyddol a thrawsnewidiol. Gallwn weld y byd yn newid, "yn llysgennad Affricanaidd wrthyf.

Y ffordd ymlaen yn mynd i fod yn gymhleth ac yn anodd. Bydd angen i Tsieina i ddysgu sut i ddelio â galwadau cymhleth a ffeithiau poenus ar y ddaear yn ei gwledydd partner fyrdd.

Ond os oedd yn poeni, nid oedd Llywydd Xi yn sicr yn ei ddangos. Ni ddylai neb ddisgwyl atebion cyflym, rhybuddiodd ef. "Byddwn yn symud ymlaen gam wrth gam". Mae taith Beijing i ddylanwad byd-eang mwy wedi dechrau ar y cyfan.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *