UE yn cyhoeddi € 85 miliwn #Uganda wynebu #RefugeeCrisis tyfu gyflymaf byd

| Mehefin 22, 2017 | 0 Sylwadau


Bydd yr arian yr UE yn helpu i ddiwallu anghenion y nifer surging gyflym o Dde Swdan ffoi i Uganda.

Uganda yn awr yn wynebu argyfwng ffoaduriaid sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, oherwydd mewnlifiad parhaus a digynsail o bobl sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn Ne Sudan cyfagos ymhlith eraill. Mae'r wlad yn awr yn cynnal mwy na 1.27 miliwn o ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

"Er mwyn helpu Uganda yn delio â sefyllfa ddigynsail hon a chefnogi'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed, mae'r Comisiwn Ewropeaidd Heddiw (22 Mehefin), cyhoeddodd € 85 miliwn mewn cymorth dyngarol a chymorth datblygu tymor hir. Mae llawer o ffoaduriaid wedi ffoi gwrthdaro yn Ne Swdan, sy'n ceisio lloches rhag trais, casineb a newyn. Enghraifft Uganda o helpu pobl agored i niwed i ymdopi â dadleoli yn enghraifft ar gyfer y rhanbarth cyfan a'r byd. Fodd bynnag, ni all unrhyw wlad yn ymdrin â nifer mor uchel o ffoaduriaid ar ei ben ei hun. Bydd yr arian gan yr UE a gyhoeddwyd heddiw yn helpu ein partneriaid dyngarol sy'n gweithio yn Uganda yn dod â rhywfaint o ryddhad i'r rhai sydd wedi colli popeth, "meddai Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Daw'r cyhoeddiad fel Comisiynydd Stylianides yn mynychu Uwchgynhadledd Solidarity Uganda ar ffoaduriaid a gynhelir yn Kampala ar 22 23 a mis Mehefin, ar ran y Comisiwn Ewropeaidd.

Cefndir

Mae rhai € 65 miliwn o'r cyllid yn cael eu hanelu i ymateb i anghenion dyngarol mwyaf dybryd ym meysydd cymorth bwyd, amddiffyn, lloches, darparu dŵr a glanweithdra, gwytnwch-adeiladu ac addysg.

Mae'r € 20 miliwn sy'n weddill mewn cymorth datblygu a fydd yn cael eu sianelu drwy'r Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE ar gyfer Affrica. Mae'r cyllid hwn yn anelu i gynyddu y hunanddibyniaeth ffoaduriaid a datblygiad economaidd-gymdeithasol eu cymunedau cynnal yng Ngogledd Uganda, integreiddio ffoaduriaid ymhellach i mewn i'r economi leol yn y tymor canolig i'r tymor hir.

Uganda yn awr yn y wlad uchaf ffoaduriaid cynnal yn Affrica. Mae nifer y ffoaduriaid o Dde Swdan ei ben ei hun ar hyn o bryd dros 950,000. Mae'r wlad hefyd yn gartref i dros 220 000 Congo a dros 37 000 ffoaduriaid Burundi, yn ogystal â miloedd o wledydd eraill yn y rhanbarth, megis Somalia.

Mae'r mewnlifiad parhaus o ffoaduriaid dros y blynyddoedd diwethaf wedi creu anghenion dyngarol sylweddol. Mae'r aneddiadau presennol ac sydd newydd ei greu wedi bod tagfeydd difrifol ac yn ymestyn y tu hwnt i'w gallu arferol wrth geisio i wneud lle i'r newydd-ddyfodiaid.

Menywod a phlant yn gwneud i fyny y rhan fwyaf o'r ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd, hefyd yn cyflwyno heriau amddiffyn mawr.

Ers i'r argyfwng De Sudan a ddechreuwyd ym mis Rhagfyr 2013, mae'r UE wedi bod yn darparu cymorth dyngarol i ffoaduriaid Sudan De mwyaf agored i niwed yn Uganda, yn ogystal ag mewn gwledydd eraill cyfagos. Yn gynharach eleni, € 32 miliwn hefyd eu dyrannu i Ethiopia, Kenya a Sudan i'w helpu i barhau i'r afael ag anghenion De Sudan ceisio lloches yn eu tiriogaethau.

Mwy o wybodaeth:

Taflen Ffeithiau Uganda

Taflen Ffeithiau De Sudan

Taflen Ffeithiau Horn Affrica

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, uganda, byd