#HumanRights: Sudan, Somalia a Madagascar

| Tachwedd 20, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau wedi galw am derfynu cadw newyddiadurwyr yn fympwyol yn Sudan, gan gondemnio'r ymosodiadau terfysgol yn Somalia, a mynegi eu pryder ynghylch yr etholiadau sydd ar y gweill ym Madagascar.

Sudan: Taliadau yn erbyn yr awdur Mohamed Zine rhaid adolygu al-Abidine

Mae Senedd Ewrop yn mynegi ei phryder mawr dros ddedfrydu'r awdur Mohamed Zine al-Abidine, ar 23 Hydref 2017, i gyfnod carchar wedi'i atal gyda chyfnod prawf pum mlynedd ac yn galw ar yr awdurdodau Sudan i adolygu ar unwaith yr holl gyhuddiadau yn ei erbyn. Cafodd Al-Abidine ei gyhuddo o darfu ar y cod moeseg newyddiaduraeth pan ysgrifennodd erthygl yn beirniadu Arlywydd Sudan, Omar al-Bashir, a gyhoeddwyd yn 2012 gan y papur newydd Al-Tayar.

Mae ASEau yn bryderus iawn am ryddid mynegiant yn Sudan. Maent yn annog awdurdodau Sudan i ddod â phob math o sensoriaeth, atafaelu papurau newydd, ac ymosodiadau ar weithwyr y cyfryngau i ben, gan gynnwys arestio a chadw newyddiadurwyr yn fympwyol dan arweiniad Gwasanaeth Cudd-wybodaeth a Diogelwch Cenedlaethol (NISS) Sudan. Byddai'r Ddeddf Gwasg ac Argraffu 2017 arfaethedig yn caniatáu cyfyngiadau pellach ar gyhoeddiadau ar-lein, yn nodi ASE. Yn hytrach, maent yn annog llywodraeth Sudan i ddiwygio Deddf Gwasg a Chyhoeddi'r 2009, i roi mwy o amddiffyniad i newyddiadurwyr.

Somalia: Undod gyda dioddefwyr ymosodiadau terfysgol

Mae ASEau yn mynegi eu cydymdeimlad â dioddefwyr yr ymosodiadau terfysgol diweddar yn Somalia, sydd wedi'u priodoli i'r grŵp terfysgol Al-Shabaab, ac yn condemnio'r tramgwyddwyr yn gryf. Ar 14 Hydref lladdodd 2017, bom lori yng nghanol Mogadishu o leiaf 358 o bobl, gan anafu 228 eraill, yn un o'r gweithrediadau terfysgol mwyaf angheuol yn y byd yn y blynyddoedd diwethaf, tra lladdwyd dau o fomiau ar 28 Hydref. wedi'u tanio y tu allan i westy.

Gyda 3 miliwn o bobl yn byw mewn amodau diogelwch bwyd brys, mae Somalia ar fin hel atgofion am newyn 2011, a waethygwyd gan filwyr Al-Shabaab yn ymyrryd â chymorth bwyd, yn dweud ASEau. Maent yn annog yr UE i helpu gyda mesurau sydd wedi'u hanelu at sefydlu diogelwch bwyd, yn ogystal â chynorthwyo awdurdodau Somalïaidd i wella rheolaeth cyllid cyhoeddus a chwblhau'r adolygiad cyfansoddiadol. Mae'r Senedd yn gresynu at y ffaith bod adnoddau naturiol yn Somalia yn parhau i fod yn ffynhonnell ariannu sylweddol i derfysgwyr ac yn achos dirywiad amgylcheddol, gan gofio penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn gwahardd allforio golosg Somali. Mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i archwilio sut y gellir ehangu cynlluniau olrhain a diwydrwydd dyladwy i gynnwys yr holl adnoddau naturiol a ddefnyddir i ariannu gweithgarwch terfysgol a thrais.

Madagascar: Rhaid i'r Llywodraeth roi etholiadau teg yn 2018

Mae Senedd Ewrop yn galw ar lywodraeth Madagascar, yr Arlywydd Hery Rajaonarimampianina a'r gymuned ryngwladol i warantu etholiadau arlywyddol democrataidd, tryloyw a thryloyw yn 2018. Dylai awdurdodau Malagasy lywodraethu mewn modd llym â rheolaeth y gyfraith, gan gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i warantu arfer rhyddid sylfaenol eu dinasyddion, medd ASEau.

Yn benodol, dylent:

  • Ymchwilio i lofruddiaethau anffafriol, sy'n aml yn cynnwys aelodau o orfodi'r gyfraith, erlyn y cyflawnwyr a digolledu teuluoedd y dioddefwyr;
  • rhoi terfyn ar gadw newyddiadurwyr, amddiffynwyr hawliau dynol ac ymgyrchwyr amgylcheddol yn fympwyol ar sail taliadau ffug, a diddymu'r elfennau cyfyngol yn y Cod Cyfathrebu, a;
  • gadael i gyfiawnder ddilyn ei gwrs yn achos Claudine Razaimamonjy, a arestiwyd am gamddefnyddio arian cyhoeddus, a ysgogodd wrthdaro agored rhwng y llywodraeth a'r farnwriaeth, ac ym mhob achos o lygredd.

Pleidleisiwyd ar y tri phenderfyniad trwy ddangos dwylo ddydd Iau (16 Tachwedd).

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Somalia, De Sudan, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *