Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu grŵp lefel uchel newydd ar #EUAfricaRelations

| Hydref 12, 2018

Mae Is-lywydd Ansip a Chomisiynwyr y Comisiwn Ewropeaidd Mimica, Hogan, Stylianides a Vella wedi cymryd rhan yn lansiad grŵp lefel uchel o bersonoliaethau a gynullwyd gan Cyfeillion Ewrop, Y Sefydliad I Ibrahim a'r UN ymgyrch.

Mae'r grŵp lefel uchel yn cynnwys penaethiaid presennol a chyn-sefydliadau sefydliadau a sefydliadau rhyngwladol, cyn lywyddion a phrif weinidogion gwledydd Affrica ynghyd ag arbenigwyr adnabyddus. Gyda'u hymrwymiad i sicrhau llwyddiant cydberthnasau Ewrop-Affrica, bydd cyfranogwyr yn cyfnewid barn ar yr achlysur hwn am her diweithdra ymhlith pobl ifanc yn Affrica. Mae'r Comisiwn yn un o brif yrwyr cysylltiadau UE-Affrica ac yn ddiweddar mae wedi lansio cynllun newydd Cynghrair Affrica-Ewrop gyda'r nod o hybu buddsoddiad a chreu swyddi.

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r fenter newydd hon, a fydd yn cyfoethogi'r ymdrechion i hyrwyddo a manteisio ar gyfleoedd ar draws y ddau gyfandir ymhellach. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf gan Neven Mimica, Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol.

Mwy o wybodaeth am y Grŵp lefel uchel yn ogystal â'r Partneriaeth Affrica-UE ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, EU, byd

Sylwadau ar gau.