#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dyrannu € 50 ychwanegol i'r rhanbarth Sahel a € 8m i Weriniaeth Ganolog Affrica i fynd i'r afael â'r anghenion bwyd, maeth ac argyfwng cynyddol yn y gwledydd.

Ar gyfer 2018, mae ymateb dyngarol cyfanswm yr UE i wledydd Sahel yn awr yn € 270m a € 25.4m ar gyfer Gweriniaeth Canol Affrica.

"Wrth i'r sefyllfa ddyngarol yn y Sahel barhau i waethygu, yr ydym yn camu i fyny ein cymorth i fynd i'r afael â'r prif argyfwng bwyd yn y rhanbarth. Mae trais a gwrthdaro parhaus, yn ogystal ag effeithiau newid hinsawdd, yn achosi dadleoli enfawr, diffyg maeth aciwt ac ansicrwydd bwyd sy'n effeithio ar filiynau, yn enwedig plant. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddangos cydraddoldeb i'r rhai mwyaf agored i niwed ac i achub bywydau, "meddai Christos Stylianides, y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chrisis.

Bydd arian yr UE yn helpu i ddarparu bwyd a maeth i'r cymorth mwyaf agored i niwed ac argyfwng fel lloches, gofal meddygol a dŵr.

Bydd cyllid yng Ngweriniaeth Canol Affrica yn gwella ymdrechion parhaus yr UE i fynd i'r afael ag anghenion y poblogaethau sydd wedi'u dadleoli. "Yn wyneb trais a dadleoli parhaus yn y wlad, rhaid inni barhau i wneud ein gorau glas i gwrdd ag anghenion pawb sydd wedi eu gorfodi i adael eu cartrefi," ychwanegodd Stylianides.

Bydd y cymorth a gyhoeddir heddiw yn mynd i saith gwlad yn rhanbarth Sahel ac i Weriniaeth Canol Affrica: Nigeria (€ 10m), Mali (€ 6m), Niger (€ 6m), Burkina Faso (€ 5m), Mauritania (€ 5m) , Chad (€ 12m) a Camerŵn (€ 3m), Gweriniaeth Ganolog Affrica (€ 8m). Yn ogystal, bydd arian rhanbarthol sy'n gyfystyr â € 3m yn cael ei ddyrannu i'r Sahel i sicrhau triniaethau maethu sy'n achub bywydau. Yr UE yw un o'r cyfranwyr mwyaf o gymorth dyngarol i'r Sahel. Mae'r UE yn cynorthwyo pobl sydd angen cymorth bwyd brys ac yn darparu triniaeth ar gyfer plant sydd â diffyg maeth yn ddifrifol yn ogystal ag ar gyfer poblogaethau sy'n cael eu heffeithio gan wrthdaro.

Cefndir

Yn y Sahel, amcangyfrifir bod 12 miliwn o bobl yn cael cymorth bwyd brys yn ystod y tymor blino, tra bod angen triniaeth maeth yn achub bywyd 4.2 miliwn o blant. Yn ogystal, mae gwrthdaro wedi dadleoli 3.1 miliwn o bobl yn orfodol ledled y rhanbarth ac wedi creu anghenion brys ychwanegol. Cafodd miloedd o bobl newydd eu dadleoli eu cofnodi yn ddiweddar yng Ngogledd-ddwyrain Nigeria, gyda phlant yn dangos cyfraddau difrifol o ddiffyg maeth difrifol. Mae llifogydd sy'n effeithio ar Niger, Mali a Nigeria ers canol mis Awst, yn cael mwy o anghenion ac yn peri risgiau iechyd difrifol. Mae epidemig colera wedi bod yn ymledu yn Niger, Nigeria a Chad dros y misoedd diwethaf.

Yn Gweriniaeth Canol Affrica, mae ansicrwydd a thrais parhaus yn cynyddu ymhellach anghenion dyngarol. Mae angen cymorth dyngarol ar 2.5 miliwn o bobl, sy'n golygu hanner y boblogaeth, ac mae un o bob pedwar - tua 1.2 miliwn o bobl - wedi cael ei dadleoli'n orfodol.

Mwy o wybodaeth

Sahel

Burkina Faso

Cameroon

Chad

mali

Mauritania

niger

Nigeria

Gweriniaeth Canolbarth Affrica

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, byd