#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dyrannu € 50 miliwn ychwanegol i ranbarth Sahel a € 8m i Weriniaeth Affrica Ganol i fynd i'r afael ag anghenion cynyddol bwyd, maeth ac argyfwng yn y gwledydd.

Ar gyfer 2018, mae cyfanswm ymateb dyngarol yr UE i wledydd y Sahel bellach yn € 270m a € 25.4m ar gyfer Gweriniaeth Canolbarth Affrica.

“Wrth i'r sefyllfa ddyngarol yn y Sahel barhau i waethygu, rydym yn cynyddu ein cymorth i fynd i'r afael â'r argyfwng bwyd mawr yn y rhanbarth. Mae trais a gwrthdaro parhaus, yn ogystal ag effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn achosi dadleoliad enfawr, diffyg maeth ac ansicrwydd bwyd sy'n effeithio ar filiynau, yn enwedig plant. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddangos undod i'r rhai mwyaf agored i niwed ac i achub bywydau, ”meddai'r Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Bydd arian yr UE yn helpu i ddarparu bwyd a maeth i'r cymorth mwyaf agored i niwed a brys fel lloches, gofal meddygol a dŵr.

Bydd cyllid yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn gwella ymdrechion parhaus yr UE i fynd i'r afael ag anghenion y poblogaethau sydd wedi'u dadleoli. “Yn wyneb trais a dadleoli parhaus yn y wlad, mae'n rhaid i ni barhau i wneud ein gorau glas i ymdrin ag anghenion pawb sy'n gorfod gadael eu cartrefi,” ychwanegodd Stylianides.

Bydd y cymorth a gyhoeddwyd heddiw yn mynd i saith gwlad yn rhanbarth Sahel ac i Weriniaeth Canolbarth Affrica: Nigeria (€ 10m), Mali (€ 6m), Niger (€ 6m), Burkina Faso (€ 5m), Mauritania (€ 5m) , Chad (€ 12m) a Camerŵn (€ 3m), Gweriniaeth Canolbarth Affrica (€ 8m). Yn ogystal, bydd cyllid rhanbarthol o gyfanswm o € 3m yn cael ei ddyrannu i'r Sahel i sicrhau triniaethau diffyg maeth sy'n achub bywydau. Yr UE yw un o'r cyfranwyr mwyaf o gymorth dyngarol i'r Sahel. Mae'r UE yn cynorthwyo pobl sydd angen cymorth bwyd brys ac yn darparu triniaeth ar gyfer plant sy'n dioddef o ddiffyg maeth yn ogystal ag ar gyfer poblogaethau sy'n cael eu heffeithio gan wrthdaro.

Cefndir

Yn y Sahel, amcangyfrifir bod angen cymorth bwyd brys ar 12 miliwn o bobl yn ystod y tymor darbodus, tra bod angen triniaeth faeth ar arbed 4.2 o blant. Yn ogystal, mae gwrthdaro wedi dadleoli'n rymus 3.1 o bobl ledled y rhanbarth ac wedi creu anghenion brys ychwanegol. Mae miloedd o bobl newydd eu dadleoli wedi cael eu cofnodi yn ddiweddar yng Ngogledd-ddwyrain Nigeria, gyda phlant yn dangos cyfraddau brawychus o ddiffyg maeth. Mae llifogydd sy'n effeithio ar Niger, Mali a Nigeria ers canol mis Awst, wedi cynyddu anghenion ymhellach ac yn peri risgiau iechyd difrifol. Mae epidemig colera wedi bod yn lledaenu yn Niger, Nigeria a Chad dros y misoedd diwethaf.

Yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica, mae ansicrwydd parhaus a thrais yn cynyddu anghenion dyngarol ymhellach. Mae angen cymorth dyngarol ar tua 2.5 miliwn o bobl, sy'n golygu hanner y boblogaeth, ac mae un o bob pedwar - tua 1.2 miliwn o bobl - wedi'i ddadleoli'n rymus.

Mwy o wybodaeth

Sahel

Burkina Faso

Cameroon

Chad

mali

Mauritania

niger

Nigeria

Gweriniaeth Canolbarth Affrica

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, byd

Sylwadau ar gau.