Llywyddion Juncker a Tusk yn #G20Summit yn #BuenosAires

| Tachwedd 29, 2018

Bydd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd yn Uwchgynhadledd G20 eleni, o dan Arlywyddiaeth yr Ariannin yn Buenos Aires. Thema'r uwchgynhadledd eleni yw 'Creu consensws ar gyfer datblygiad teg a chynaliadwy'.

Ynghyd â'r UE, arweinwyr o wledydd 19 (yr Ariannin, Awstralia, Brasil, Canada, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, India, Indonesia, yr Eidal, Japan, Mecsico, Rwsia, Saudi Arabia, De Affrica, De Korea, Twrci, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau) yn casglu i nodi pen-blwydd 10-blwyddyn y G20 a thrafod pynciau allweddol ar yr agenda fyd-eang, yn amrywio o globaleiddio, masnach ac economeg i newid yn yr hinsawdd, ymfudiad a'r frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Mewn llythyr ar y cyd i Benaethiaid Gwladol neu Lywodraeth cyn yr Uwchgynhadledd, y Llywyddion Juncker a Tusk yn nodi'r rôl ganolog y mae'r Undeb Ewropeaidd yn ei chwarae wrth lunio materion byd-eang a hyrwyddo amlochrogrwydd. Maent yn nodi blaenoriaethau allweddol yr UE ar gyfer G20 eleni: globaleiddio a masnach deg, gan gamu i fyny ein hymrwymiad i weithredu yn yr hinsawdd uchelgeisiol, harneisio dyfodol y gwaith, adeiladu system ariannol ariannol ac ariannol fwy gwydn a chyflawni ymrwymiadau G20 ar wrthderfysgaeth .

Bydd Llywydd Juncker yn cymryd rhan mewn cynhadledd i'r wasg ar y cyd gyda Llywydd Tusk, a gynlluniwyd ar ddydd Gwener 30 Tachwedd yn 9h (amser lleol), cyn y cyntaf o ddau ddiwrnod yr Uwchgynhadledd (union amser i'w gadarnhau). Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cyhoeddi a llyfryn, Ffeithiau a Ffigurau am yr Undeb Ewropeaidd a'r G20.

Mae mwy o wybodaeth ar y G20 ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Ariannin, EU, uwchgynadleddau, byd

Sylwadau ar gau.