Yr UE i gryfhau cydweithrediad â #Australia ar fuddsoddiad a seilwaith y sector preifat, #ClimateAction a #GenderEquality

| Mawrth 7, 2019

Comisiynydd Datblygu Rhyngwladol a Chydweithrediad Neven Mimica (Yn y llun), gyrraedd Awstralia ar 6 Mawrth am ymweliad deuddydd. Ar yr achlysur hwn, dywedodd y Comisiynydd: "Mae'r UE ac Awstralia yn gweithio'n agos i gwrdd â chyfrifoldebau byd-eang a rennir. Rhaid inni ymladd yn erbyn tlodi a thîm i gymalogi ymgysylltiad y sector preifat ar gyfer datblygu, adeiladu gwydnwch yn yr hinsawdd, ynni cynaliadwy a thrais yn erbyn menywod a merched. "

Cynhaliodd Comisiynydd Mimica gyfarfodydd dwyochrog lefel uchel i archwilio cydweithrediad agosach rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Awstralia ym maes datblygu mewn sectorau fel buddsoddiad preifat a seilwaith; Gwydnwch yn yr hinsawdd, ynni cynaliadwy a chydraddoldeb rhyw, yn arbennig Menter Goleuadau'r UE-Cenhedloedd Unedig.

Yn ystod ei ymweliad, pwysleisiodd y comisiynydd ymrwymiad yr UE i gefnogi gwydnwch hinsawdd gwledydd y Môr Tawel a'r mentrau cyfleoedd economaidd megis ElectriFi yn gallu dod â phob partner yn y rhanbarth. Mae'r ymweliad yn ddilyniant i'r Deialog Datblygu UE-Awstralia a gynhaliwyd ym Mrwsel ddechrau mis Chwefror 2019.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.