Ein cyfrinach gyffredin i lwyddiant betio

| Mawrth 19, 2019

Ni allwn byth ddweud bod rhywun neu ryw grŵp o bobl wedi rhoi eu bet yn berffaith yn holl hanes rasio ceffylau. Siarad yn rhesymegol, does neb yn berffaith sy'n golygu bod rhywun neu rywbeth yn eu dysgu sut i'w wneud.

Mae yna gymaint o rasys mawr lle mae cefnogwyr rasio neu bettors yn gosod eu harian. Un ohonynt yw cyfres bencampwriaeth ddwys y Goron Driphlyg. Gall y gyfres hon arwain at lawer o bosibiliadau fis ar ôl mis ac ar ôl pob hil.

Mae'n wir na all neb ddweud eto pwy sy'n gymwys tan y diwedd drwy'r Kentucky Derby oni bai bod rhai o'r ceffylau sy'n ymuno yn un o hoff rasys y dorf cyn hynny. Mae'r ddau ras nesaf yn llwyfan gwneud neu dorri, lle gall rhywun gynnal buddugoliaeth yn y Preakness a saethu eu ffordd i'r cam olaf fel sut Mae Belmont Stakes yn dewis arbenigwyr.

Nawr gadewch i ni rannu eich cyfrinach gyffredin i lwyddiant betio y gallwch chi wneud cais i chi'ch hun fel chwaraewr bet newydd neu ddibrofiad ohono.

  • Meddyliwch fel ymchwilydd

Mae'n cymryd llawer o ymchwil addysgol i ymuno yn y daith gamblo hon. Peidiwch byth â dweud wrth rywun eich bod chi yma i wastraffu'ch arian yn unig a pheidio ag ennill mwy ohono. Dyma beth mae'r streic betio yn ei olygu wedi'r cyfan. Gwybod manylion pwysig pob hil a phob ebol. Os ydych chi'n gwybod y rhain i gyd, byddwch yn deall sut y bydd yn gweithio tan y diwedd.

  • Gwnewch ffrindiau gydag eraill

Peidiwch â chymryd betio o ddifrif. Mae'n debyg i unrhyw gêm rydych chi'n ei gwneud gartref gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Gwnewch ffrindiau gyda bettors eraill. Byddwch yn dysgu llawer oddi wrthynt. Os oedd eich nain yn arfer neu'n betio er gwaethaf ei oedran, siaradwch ag ef. Mae'n gwybod yn rhy well nag unrhyw un o'ch oedran.

  • Defnyddiwch ffynhonnell ddibynadwy ar-lein

Ydych chi'n gwybod beth all y Rhyngrwyd eich helpu? LLAWER. Ydy, mae hynny'n wir. Y rhyngrwyd yw eich mynediad at unrhyw beth a phopeth sydd ei angen arnoch chi. Dyma'ch mantais o wybod beth yn y byd sy'n digwydd gyda'r rasys. Gallwn ni yn bersonol roi un ffynhonnell dda iawn i chi ar gyfer PAWB rydych chi eu hangen ar gyfer rasio ceffylau.

Ein cyfrinach adnoddau trwm, bach, yw Rhwydwaith TVG. Bydd y safle betio hwn o'r radd flaenaf yn eich helpu i rasio tua miliwn o ddoleri ac ennill rasys gazillion os ydych chi'n ei ddefnyddio'n ddoeth.

Mae TVG nid yn unig yn cynnig bonws deniadol yn union fel dyblu eu blaendal cychwynnol, ond mae yna hefyd fargeinion hyrwyddol parhaus y gellir eu hawlio trwy anfanteision am betiau am ddim ac arian am ddim.

Gall un gael gafael ar wybodaeth am hil benodol fel safle, dadansoddiad, gwrthdaro a llawer mwy trwy rwydwaith TVG. Mae Belmont Stakes yn enghraifft, lle mae'r arbenigwr ar-lein hwn yn darparu cyfarwyddiadau manwl ar sut i betio ar y ras gyda thair ffordd wahanol mewn ffordd y mae bettor eisiau bagio eu harian i mewn. Os dylech chi wybod am y betiau ennill, lle a sioe , yna dyma fyddai'r allfa orau i chi. Gallwch hefyd sbeisio pethau gydag EXACTA neu roi cynnig ar betio pro o'r enw TRIFECTA tra'n gwirio ambell ddiwrnod yn gynnar cyn y ras yn eu gwefan.

Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n cael mynediad unigryw i wybodaeth hynod ddofn fel dadansoddiad arbenigol, TVG's pick and tips, manylion perfformiadau yn y gorffennol a hyd yn oed ras yn cymryd lle eu siop handicap. Mae ychwanegiadau at bopeth sydd wedi ei roi i chi ac sydd ar gael yn y siop yn cynnwys blogiau craff ac wrth gwrs gwybodaeth am betio ar The Kentucky Derby a rasys eraill. Maent hefyd yn cynnig gwobrau gwobrwyol i'w haelodau.

Mae'r arbenigwyr rasio ceffylau ar-lein hyn hefyd yn darparu rhestr chwiliadwy o'r holl restrau trac ceffylau, canlyniadau a gwybodaeth am daliadau o bob cwr o'r wlad a'r byd er hwylustod i'ch cynllun betio. Mae ganddynt restr o ddadansoddiad o'r prif raswyr yng Nghyfres y Bencampwriaeth a fydd yn ddefnyddiol iawn a gallant roi digon o wybodaeth i chi cyn postio bet ar y cystadleuydd y credwch a fydd yn cadw'r goron ar draws y tair ras.

Nid yw TVG erioed wedi methu â'i gleientiaid gyda'u gwasanaethau a ddarparwyd ers 1993 wrth ymyl XpressBets a BetAmerica gan eu bod yn rhoi dwbl eu harian a adneuwyd i'w chwaraewyr newydd ar ôl iddynt gofrestru ar eu gwefan.

Cymerwch TVG gyda chi a chadwch yr asgellwr ar unrhyw le yn eich dyfeisiau symudol neu ffonau clyfar a thabledi. Dyma pam mae TVG yn ffefryn ar y diwydiant rasio ceffylau gan ei fod yn rhoi cyfle i chwaraewyr betio'r gamp fwyaf poblogaidd hon.

Cofrestrwch a gwnewch yn gyfreithiol am eich hoff geffyl rhedeg ar gyfer gorsedd y Goron Driphlyg ar TVG heddiw!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, byd

Sylwadau ar gau.