Mae #EuropeanInventorAwards yn anrhydeddu dyfeiswyr 15

| Mehefin 20, 2019

Cynhaliwyd Gwobrau Dyfeiswyr Ewrop yn Fienna, Awstria ar 20 June i anrhydeddu dyfeiswyr 15 o wahanol wledydd 12. Rhoddwyd y gwobrau, a gynhaliwyd gan Swyddfa Batent Ewrop (EPO), i ddyfeiswyr mewn chwe chategori gwahanol: Diwydiant, Ymchwil, gwledydd nad ydynt yn EPO, Mentrau Bach a Chanolig (SMEs), Cyflawniad Oes a Gwobr Poblogaidd, a benderfynir gan y cyhoedd pleidleisio, yn ysgrifennu David Kunz.

Diwydiant

Y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori diwydiant oedd Klaus Feichtinger a Manfred Hackl o Awstria, Antonio Corredor yn Sbaen a Carlos Fermín Menéndez a Alexander van der Lely a Karel van den Berg yn yr Netherland.

Enillodd Feichtinger a Hackl y wobr yn y categori hwn am eu harloesedd mewn ailgylchu plastig. Trwy ail-feddwl dyluniad peiriannau ailgylchu plastig, mae'r ddeuawd wedi cynyddu effeithlonrwydd ailgylchu plastig a chynhyrchu pelenni plastig wedi'u hailgylchu. Yna gellir defnyddio'r pelenni plastig hyn wrth gynhyrchu cynhyrchion eraill.

Yn 2013, aeth yr holl beiriannau a gynhyrchodd eu cwmni ymlaen i'r cynllun newydd hwn. Ers hynny, maent wedi gwerthu rhwng 1,600 a pheiriannau 1,800 ac yn cynhyrchu dros 14.5 miliwn tunnell o belenni plastig bob blwyddyn.

ymchwil

Y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori ymchwil oedd Jérôme Galon o Ffrainc, Matthias Mann yr Almaen a Patrizia Paterlini-Bréchot yr Eidal.

Enillodd Galon y wobr am y categori hwn am ei ymchwil i'r berthynas rhwng y system imiwnedd a thriniaeth canser. Mae ei offeryn diagnostig, Immunoscore®, yn meintioli cryfder system imiwnedd cleifion canser. Cyfrifir yr Imiwnoscore trwy fesur yr ymateb imiwnedd mewn tiwmorau canseraidd.

Mae Galon wedi neilltuo ei waith fel imiwnolegydd i ddadansoddi'r ymateb imiwnedd mewn canser. Am lawer o flynyddoedd, dywedodd Galon fod y maes technoleg feddygol wedi camddeall triniaeth canser, gan mai gwerthuso a thrin canser yn unig oedd y dull a oedd yn cael ei dderbyn yn eang i ymladd y clefyd. “Roedd yn wirioneddol newydd, nid oedd y cae yn barod ar ei gyfer,” meddai Galon. “Roedd yr holl driniaethau yn ceisio lladd celloedd tiwmor… i beidio ag ail-actifadu ein system imiwnedd. Nawr mae'n batrwm hollol newydd. ”

Di-EPO

Y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori Di-EPO oedd Eben Bayer yr Unol Daleithiau a Gavin McIntyre, Amnon Shashua Israel a thîm Mobileye a Akira Yoshino Japan.

Enillodd Yoshino y wobr am ddyfeisio'r batri lithiwm-ïon, a ddefnyddir i bweru dros bum biliwn o ffonau ymhlith dyfeisiau eraill. Chwyldroi'r batris ailwefradwy hyn dechnoleg symudol. Cynhyrchwyd y batri lithiwm-ïon cyntaf yn 1983, a ffeiliodd Yoshino batent ar gyfer ei ddyfais yn fuan wedi hynny.

Yn 1991, cafodd dyfais Yoshino ei masnacheiddio ar ôl i'w batent gael ei drwyddedu i Sony. Mae'r patent sylfaenol ar gyfer y batri lithiwm-ïon gwreiddiol wedi dod i ben, ond mae Yoshino yn gweithio'n barhaus i greu safonau mwy diogel a chynyddu effeithlonrwydd batris.

Busnesau bach a chanolig

Y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y categori BBaCh oedd Esben Beck o Norwy, yr Iseldiroedd 'Rik Breur a Richard Palmer y Deyrnas Unedig, Philip Green.

Enillodd Breur y wobr am ei ffibr antifouling, sy'n atal twf bywyd morol ar gychod cwch ac yn canolbwyntio ar wneud y cefnfor yn lanach. Yn nodweddiadol, defnyddir paent gwenwynig sy'n llygru'r cefnfor i atal bywyd morol rhag setlo ar gychod. Pan fydd bywyd morol yn gwneud cwch yn cuddio eu cartrefi, mae'n creu llusgo ac yn cynyddu defnydd o danwydd.

Mae ffibr Breur yn gweithredu fel carped, wedi'i gysylltu â chychod llongau. Un ochr, mae'n glynu wrth y llong tra ar y llaw arall, mae ganddi bigau neilon pigog sy'n wyneb anneniadol i fywyd morol alw adref.

Cyflawniad Oes

Y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y wobr Cyflawniad Oes oedd Margarita Salas Falgueras Sbaen, Maximilian Haider o Awstria a Marta Karczewicz o Wlad Pwyl.

Enillodd Salas Falgueras y wobr am ei bod wedi darganfod y defnydd o bolymeras DNA phi29, sef firws bacteriol, sydd, ar wahân, yn gallu chwyddo DNA. I drefnu a deall DNA, mae angen iddo gael ei chwyddo a'i ailadrodd - cyn Salas Falgueras, nid oedd hyn yn bosibl.

Gwnaeth gais cyntaf am batent yn yr Unol Daleithiau yn 1989, a rhoddwyd y patent yn 1991 yn yr Unol Daleithiau, a 1997 yn Ewrop. Roedd hi wedi bod yn archwilio'r polymeras ers 1967. Gellir defnyddio'r polymeras mewn fforensig, y maes meddygol a mwy. Mae Salas Falgueras, 80 oed, yn parhau i archwilio galluoedd y polymeras hyd heddiw.

Gwobr boblogaidd

Dyfarnwyd y wobr boblogaidd, fel y pleidleisiodd y cyhoedd, hefyd i Margarita Salas Falgueras am iddi ddarganfod a chymhwyso'r polymeras DNA phi29.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Awstria, EU, byd

Sylwadau ar gau.