#GreekOrthodoxChurch i benderfynu ar gwestiwn #Ukraine

| Mehefin 21, 2019

A wnaiff y Groegiaid fradychu canonau'r Eglwys Uniongred ar gyfer y Tsipras ac Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, yn gofyn i Michael Panagopoulos?

Mae Adran Gwladol a Phanar o'r UD wedi cynnal ymgyrch weithredol i roi pwysau ar lywodraeth Gwlad Groeg ac arweinyddiaeth yr Eglwys Uniongred Groegaidd. Dyna pam y gohiriwyd ystyried y cwestiwn Wcreineg a gyhoeddwyd erbyn mis Hydref gan Gyngor Esgobion yr Eglwys Groeg tan XNUM Mehefin.

Y rheswm dros y rhuthr yw diddordeb yr UD yn y gydnabyddiaeth gynnar i'r Eglwys Wcreineg Autocephalous a'u cefnogaeth i Tsipras mewn etholiadau seneddol cynnar.

Cyhoeddodd Llysgennad yr Unol Daleithiau i Athen J.Payett ac Adran y Wladwriaeth yn yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhyddid Crefyddol Rhyngwladol S. Brownback ym mis Mai eleni yn ystod cyfarfodydd gyda swyddogion y llywodraeth o'r radd flaenaf, gan gynnwys Dirprwy Weinidog Tramor Groeg M.Bolaris, gynlluniau Washington i gefnogi cymunedau'r Eglwys Uniongred Hebraeg (EOC) dramor. Yn gyfnewid am hynny, hoffai'r Adran Wladwriaeth ddefnyddio dylanwad awdurdodau Groeg ar Synod y CCC i hyrwyddo penderfyniad Constantinople ar Wcráin.

Yn y CCC mae dau gomisiwn annibynnol a ffurfiwyd i ddarbwyllo hierarchaeth cyfreithlondeb gweithredoedd Patriarch Bartholomew, dan arweiniad diwinyddion blaenllaw - esgob y EOC Procopius ac athro ym Mhrifysgol Thessaloniki Vlasios Fidas. Yn y lle cyntaf, y bwriad oedd cwblhau gwaith arbenigwyr ym mis Hydref 2019.

Nid yw penaethiaid yr eglwysi Uniongred lleol yn cefnogi'r strwythur eglwysig newydd a sefydlwyd yn yr Wcrain gan y Patriarch o Constantinople, ac ym mhob ffordd yn oedi mabwysiadu penderfyniad swyddogol ar y cwestiwn Wcrain. Yn hyn o beth, mae Adran Wladwriaeth yr UD a Patriarch Constantinople yn bwriadu cefnogi prosiect autocephalous Wcreineg ac maent yn rhoi rôl flaenoriaeth yn hyn o beth i'r Eglwys Uniongred Groegaidd.

Os oes etholiadau cynnar, bydd Llywodraeth Alexis Tsipras, sy'n ceisio ennill cefnogaeth Washington ac yn parhau mewn grym, yn cefnogi ymdrechion yr Unol Daleithiau.

Cynhaliwyd sgyrsiau rhwng Patriarch Bartholomew a Phrifathro'r Eglwys Groeg, yr Archesgob Jerome yn Athen ar Fai 22 - 24, 2019. Er gwaethaf y pwysau a roddwyd, nododd pennaeth y Comisiwn Cyfle Cyfartal brif flaenoriaeth cyfraith ganonau, sy'n gofyn am archwiliad gorfodol o benderfyniadau o'r fath a'u trafodaeth golegol.

Roedd yr etholiadau sydd ar ddod yng Ngwlad Groeg hefyd yn un o'r pynciau a drafodwyd yng nghyfarfod Llysgennad yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Groeg, Jeffrey Payette gyda dirprwyaeth Gorchymyn Archons y Patriarchate Eciwmenaidd a enwyd ar eu hôl.

O dan bwysau cyfunol mawr gan yr Unol Daleithiau, Phanar a llywodraeth Groeg, ar 25 Mai, gwnaeth comisiwn Fidas gasgliadau yn cadarnhau hunaniaeth gonfensiynol tiriogaeth Wcráin i'r Siaredydd Eciwmenaidd, yn ogystal â hawl unig Patriarch Constantinople darparu autocephaly i'w heglwys. Gan ystyried y canfyddiadau hyn, cyflwynwyd ystyriaeth o gydnabyddiaeth y CCP i gyfarfod o Gyngor yr Esgobion eithriadol yn Eglwys Uniongred Hellas, a drefnwyd ar gyfer 24 Mehefin.

Bydd y cynsail sefydledig, fel y'i lluniwyd gan Fanar, yn lansio mecanwaith o undod corfforaethol yn y grŵp Uniongred Groegaidd a bydd yn hwyluso ymlyniad eglwysi lleol i'r broses gydnabyddiaeth. Yn ogystal, bydd yn lleihau'n sylweddol y rhagolygon ar gyfer trefnu'r synagog Pan-Uniongred i oresgyn yr argyfwng crefyddol yn yr Wcrain.

Oherwydd y diffyg consensws o fewn Synod y CCC, y mae ei aelodau wedi'u rhannu'n gefnogwyr a gwrthwynebwyr Patriarch Bartholomew ac yn ymladd â'i gilydd am ddylanwad, bydd penderfyniad Washington yn cael ei gefnogi gan bleidleisiau Patriarch Constantinople, Archesgob Athen a All Greece, Jerome, yn ogystal ag esgobion dylanwadol unigol.

Byddwn yn gweld a yw Adran Gwladol yr UD yn llwyddo i wreiddio holl grŵp Uniongred Groeg i brif ffrwd ei pholisi, neu a fyddant yn aros gydag un Patriarch Bartholomew, a syrthiodd ar eu cyfer oherwydd ei sefyllfa ddibynnol a'i sefyllfa ariannol anodd yn y Siaredydd Eciwmenaidd .

Yn y pen draw, y cwestiwn yw a yw hierarchaeth uchel-raddedig y CCC yn meiddio twyllo ymddiriedaeth eu credinwyr a gwerthu canonau'r Eglwys Uniongred er mwyn llywodraeth anffyddlon a llawdrinwyr tramor.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ffordd o Fyw, Crefydd, byd

Sylwadau ar gau.