#EUTrustFundForAfrica - Mesurau newydd sy'n ymwneud â mudo i amddiffyn pobl agored i niwed a meithrin gwytnwch cymunedau sy'n croesawu yng Ngogledd Affrica

| Gorffennaf 5, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo rhaglenni 5 newydd sy'n gysylltiedig â mudo yng Ngogledd Affrica, sef cyfanswm o € 61.5 miliwn. Mabwysiadwyd y rhaglenni newydd hyn o dan yr Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica Bydd yn atgyfnerthu mesurau parhaus i amddiffyn a chynorthwyo ffoaduriaid a mudwyr agored i niwed yng Ngogledd Affrica yn enwedig yn Libya, gwella amodau byw a gwydnwch Libyans yn ogystal â meithrin cyfleoedd economaidd, mudo llafur a symudedd yng ngwledydd Gogledd Affrica. Tanlinellodd y Comisiynydd dros Drafodaethau Cymdogaeth ac Ehangu, Johannes Hahn: “Mae digwyddiadau o ladd mudwyr neithiwr yn ein hatgoffa'n gryf o'r angen i fynd ar drywydd ymdrechion yr UE i'w diogelu ac i roi terfyn ar unwaith i bawb i system gadw Libya. Mae'r UE yn parhau i wthio am gau canolfannau cadw yn y pen draw ac mae'n gweithio i roi cymorth ac amddiffyniad i bobl mewn angen. Yn fframwaith yr Undeb Affricanaidd - Undeb Ewropeaidd - Tasglu'r Cenhedloedd Unedig, rydym yn cefnogi mudwyr agored i niwed i ddychwelyd ac ailintegreiddio yn wirfoddol yn eu gwledydd gwreiddiol a ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gael eu symud allan o Libya o ystyried eu hailsefydlu. Bydd ein rhaglenni newydd o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica yn helpu i amddiffyn pobl agored i niwed, sefydlogi cymunedau, a lleihau caledi i ymfudwyr, ffoaduriaid a phobl leol mewn ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan lifoedd mudol. Gyda'r rhaglenni newydd hyn, rydym yn parhau i gefnogi ein cymdogion yng Ngogledd Affrica i ymateb gyda'i gilydd i heriau sy'n gysylltiedig â mudo mewn ffyrdd sy'n diogelu diogelwch, hawliau ac urddas mewnfudwyr a ffoaduriaid, er budd pawb Ewropeaidd a'n cymdogion. ”. Y cyfan Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein yn ogystal â thaflen ffeithiau benodol ar Cronfa Ymddiriedolaeth yr UE ar gyfer Affrica, Ffenestr Gogledd Affrica.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith